Andrea Doria

Andrea Doria též D’oria *30.11.1466 - +25.11.1560. Italský admirál janovské flotily a cenzor. Rytíř řádu Zlatého rouna a člen rytířského Řádu Božího hrobu v Jeruzalémě.

Pocházel ze starého šlechtického rodu. Od mládí sloužil jako žoldnéř pod různými pány a také v papežské gardě.

V roce 1503 na Korsice se Andrea Doria ve službách Janova zúčastnil povstání proti Francouzům. Od té doby je považován za slavného námořního velitele.

Poté velel flotile v boji proti osmanským turkům a berberským pirátům.

V roce 1522 byl Janov obsazen Francouzi.

Asi od roku 1523 byl Andrea Doria pět let ve službách francouzského krále za příslib obnovy Janova.

V roce 1528 vstoupil do služeb španělského krále a císaře Karla V. Podílel se na vyhnání Francouzů z Janova a znovuzřízení Janovské republiky.

Reorganizoval městskou radu ve prospěch města a zrušil rozdělení města podle šlechtických rodů. Doživotně byl zvolen cenzorem republiky a získal titul Liberator et Pater Patriae (Osvoboditel a Otec Vlasti). Byl donátorem mnoha architektů, malířů a sochařů, kteří postavili několik dodnes významných paláců v Janově.

Andrea Doria nadále vedl válku s Osmany a v roce 1535 společně se Španěly obsadili Tunis. Karel V. díky Doriovi získal nadvládu nad Itálií.

V únoru 1538 papež Pavel III. sestavil Svatou ligu pro válku s Osmany. Ta zahrnovala Svatou Říši Římskou, Španělsko, Benátky, Janov, řád Johanitů (Maltézští rytíři) a papežský stát. Admirálem flotily byl jmenován Andrea Doria. Flotila čítala 112 galér, 50 galiot a 140 menších lodí s asi 60000 muži.

Osmanský admirál Hayreddin Barbarossa Pasha velel flotile pouhých 122 galér a galiot s 12000 muži.

K bitvě došlo v září 1538 u Prevezy (Řecko). Svatá liga byla poražena. Ztráty Svaté ligy byly 13 potopených a 36 zajatých lodí s 3000 muži. Osmané nepřišli o žádnou loď a měli asi 400 mrtvých a 800 pohřešovaných. Touto bitvou získala Osmanská říše nadvládu nad Středozemním mořem až do bitvy u Lepanta v roce 1571. Viz Don Álvaro de Bazán y Guzmán marqués Santa Cruz de Mudela.

Andrea Doria byl velmi bohatý a mocný, což proti němu vyvolalo spiknutí. V roce 1547 omylem spiklenci zavraždili jeho synovce Giannettino Doria. Andrea Doria se pomstil, získal majetek spiklenců a adoptoval osmiletého prasynovce Giovanni Andrea Doria jako svého syna.

Císaři Karlu V. byla rostoucí moc Andrea Doria v Janově trnem v oku. Andrea Doria totiž úspěšně oponoval císaři proti stavbě španělské citadely uprostřed Janova.

V roce 1550 se opět vrátil na moře a pronásledoval berberské piráty. Roku 1552 se u Ponzy střetly spojená flotila Osmanů a Francouzů admirála Turgut Reise s flotilou Janovanů pod velením Andrea Doria. Osmané měli 103 galér, z toho 3 francouzské. Janov měl pouze 40 galér. Osmané vyšli z boje beze ztrát a zajali sedm galér Janovanů. V letech 1553-55 Andrea Doria bránil ostrov Korsiku proti Francouzům.

V roce 1555 se vrátil do Janova. Následující rok předal Andrea Doria velení nad Janovskou flotilou Giovannimu, viz týž, a odešel na odpočinek.

Dožil se požehnaného věku devadesátičtyř let.

Jeho jméno ANDREA DORIA neslo a nese mnoho lodí, např.:

Italská bitvevní loď stavěná v letech 1885-91. Bitevní loď sloužící za první i druhé světové války stavěná v letech 1913-16. Italský raketový křižník C 553 postavený v roce 1964. Italský torpédoborec D 553 postavený v roce 2005. Osobní zaoceánská loď postavená v letech 1951-53. Také dvě americké lodě USS ANDREW DORIA z roku 1775, plachetní briga z války za nezávislost a tanker z roku 1908.

Bylo také namalováno mnoho jeho obrazů, z nichž nejznámější je obraz v Newportu ve státě Rhode Island, USA.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

28. prosince 2015

Prameny: viz ZDROJE