Historický vývoj typů lodí

Níže jsou vysvětleny jednotlivé položky tabulky, kterou používáme, aby byly zřetelnější rozdíly mezi loděmi, i zdánlivě stejného typu.

TIP: Pro zvětšení obrázků používejte pravé tlačítko myši a v nabídce vyberte "zobrazit obrázek" (view image).

 

                                                  

TYP LODĚ

         

BĚŽNÁ VE STOLETÍ

Je jasné.

CELKOVÁ DÉLKA

Měřeny nejvzdálenější body od zádi k přídi. Na zádi nejčastěji od konce vyčnívadla, kormidla, vlajkové žerdi či nástavby. Na přídi ponejvíce k hrotu čelenu.

DÉLKA NA ČÁŘE PONORU

Je jasné.

ŠÍŘKA

Měřena v nejširším místě.

POMĚR ŠÍŘKY K DÉLCE

Je jasné.

VÝŠKA TRUPU/Z TOHO PONOR

Měřeno od nejnižšího po nejvyšší bod trupu.

PALUBY/Z TOHO DĚLOVÉ

Je jasné.

HMOTNOST LODĚ

Hmotnst prázdné a nevystojené lodi.

UŽITEČNÁ NOSNOST

Hmotnost nákladu včetně posádky, výstroje a výzbroje.

VÝTLAK

Uvádíme maximální možný v závislosti na velikosti lodi.

OBVYKLÝ POČET STĚŽŇŮ

Je jasné.

VÝŠKA HLAVNÍHO STĚŽNĚ

Je jasné.

POČET A TYP PLACHET

L/V/R S + S K L B

L=latinská, V=vratiplachta, R=ráhnová, S=stěhovka.

+

S=stěhovka, K=kosatka, L=létavka, B=blinda.

/=odděluje jednotlivé stěžně, +=odděluje stěžně od čelenu na přídi.

Plachty jsou uváděny od zádě k přídi (z prava do leva).

CELKOVÁ PLOCHA PLACHET

Je jasné.

PÁRY VESEL/MUŽI U VESLA

Je jasné.

MAX. UZLOVÁ RYCHLOST

1 uzel = 1,582 km/h.

POČET DĚL Z/B/P

Z=záďová, B=boční, P=příďová děla.

POČET ČLENŮ POSÁDKY

Je jasné.

ZAJÍMAVOSTI

Nějaká zajímavost např. v technickém pokroku, nebo prvenství vázané s daným typem lodi.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE