Uzly

Celými dějinami lidstvo provázejí uzly. Původně byly využívány mnohem více. Téměř každým drobným technickým vynálezem např. hřebíku, skoby nebo šroubu dochází k náhradě uzlů. Ukážeme to na příkladu historie odívání. Původně lidé používali k jakémukoli sepnutí oděvu dvě tkaničky a uzel. Po objevu gombíku, knoflíku, olivky, háčku a hakličky, patentky nebo zdrhovadla vždy došlo k omezení použití uzlů na oděvech.

I naše generace zažila takovýto vynález. Teměř všechny boty byly na tkaničku a uzel. Po vynálezu suchého zipu došlo k částečnému nahrazení tkaniček. Starší generace dovede ještě dnes zavázat boty po paměti. Mladší generace to již neumí a někteří uzel na botě ještě ani neviděli. Takto se děje v celé šíři lidské činnosti.

Přesto v mnoha oborech jsou uzly nenahraditelné, např. u horolezců, námořníků, čístičů oken, záchranářů, zdravotníků, vojáků, dřevorubců, stavařů, zemědělců atd.

O uzlech je mnoho knih a jiných medií, ale v žádné z nich nejsou popsány všechy uzly. Pokud uzly seřadíme do skupin podle druhů, některé z nic se dají přiřadit do více skupin.

Všechny uzly fungují na principu fyzikální veličiny tření. Další fyzikální veličinou pro uzly je velikost tahu a pevnost vázacích prvků. Proto se nějaké uzly nehodí pro některé vázací prvky (např. lana, vlasce, dráty, sláma, apod.) a jiné vázací prvky se nhodí pro další druhy uzlů.

Skupiny podle druhů:

Smyčky, spojky  =

ŠEST UZLŮ, KTERÉ BY MĚL ZNÁT
A
UMĚT KAŽDÝ

PLOCHÁ SPOJKA, AMBULANČNÍ UZEL – AR عقدة الجدة, عقدة مسطحة; DA råbåndsknob; DE koppelknoten, samariterknoten; EL επίπεδη κόμβο; EN reef knot, flat knot, square knot; ES nudo cuadrado, nudo de rizo; FR nœud plat, nœud droit; HI फ्लैट नोड; IT nodo piano; JA 本結び; NL platte knoop; NO båtmannsknop, råbandsknute; PT nó direito; RU прямой узел; SV råbandsknop, sjömansknop, revknop; TR camadan düğümü, kare düğüm; ZH 平結.

 

ŠKOTOVÁ SPOJKA, TKALCOVSKÝ UZEL – AR عقدة النساجين; DA enkelt flagknob; DE schotstek; EL κόμπος υφαντικής; EN sheet bend, weaver's knot; ES nudo vuelta de escota; FR nœud d'écoute, nœud de tisserand; HI वीवर का गाँठ; IT nodo bandiera, nodo di scotta, nodo del tessitore; JA 一重継ぎ; NL schootsteek; NO flaggstikk, skotstikk; PT nó de escota; RU шкотовый узел, узел Вебера, ткацкий булинь; SV skotstek; TR sancak bağı; ZH 接绳结.

 

RYBÁŘSKÁ SPOJKA – AR عقدة الصيد; DA fiskerknob; DE spierenstich, fischerknoten; EL αλιευτικό κόμβο; EN fisherman's knot; ES nudo pescador; FR nœud de pêcheur; HI मछुआरे का गाँठ; IT nodo del pescatore; JA テグス結び; NL vissersknoop; NO fisker knute; PT nó de pescador; RU рыбацкий узел; SV fiskarens knut; TR balıkçı bağı; ZH 渔人结.

LODNÍ SMYČKA, LODNÍ UZEL – AR القرنفل عقبة; DA dobbelt halvt slag; DE webeleinenstek, mastwurf; EL πλοίο διπλό κόμπο; EN clove hitch; ES ballestrinque; FR nœud de cabestan; HI जहाज लूप; IT nodo barcaiolo; JA 巻き結び; NL mastworp; NO dobbelt halvstikk; PT nó volta fiel; RU выбленочный узел; SV dubbelt halvslag; TR tam kazık bağı; ZH 雙套結.

 

DRAČÍ SMYČKA – AR حلقة التنين; DA pælestik; DE palstek, rettungsknoten/-schlinge, einfacher ankerstich; EL βρόχο δράκων; EN bowline; ES nudo as de guía; FR nœud de chaise, nœud de bouline; HI ड्रैगन पाश; IT gassa d'amante, nodo bulino, cappio del bombardiere; JA もやい結び, ドラゴンループ; NL paalsteek; NO pålestikk; PT lais de guia; RU бесе́дочный у́зел, були́нь; SV pålstek; TR İzbarço bağı, bulin bağı; ZH 稱人結, 龙结.

 

ZKRACOVAČKA OVČÍ NOŽKA – AR عقدة شيبشانسك; DA trompetstik; DE trompetenknoten; EL κόμπος του σκύλου; EN sheepshank, catshank, dogshank; ES nudo Margarita; FR nœud de jambe de chien; HI भेड़ का बच्चा गाँठ; IT nodo di Margarita, nodo della zampa del cane; JA ヒツジの足の省略; NL trompetsteek; NO trompetstikk; PT nó catau; RU узел камикадзе; SV trumpetstek; TR Margarita bağı; ZH 羊蹄结.

 

Texty a foto: P.Patočka, H.Prien

Korektura: Ali

8. září 2018

Prameny: viz ZDROJE