Chci se stát námořníkem

Každý, koho jen letmo zaujal název tohoto článku, jistě zná tu touhu po neznámu, po boji s přírodními živly a po objevování exotických zemí. Existuje totiž jedno zaměstnání, které nabízí vše zmíněné, a ještě mnohem více. Je to zaměstnání, kde se člověk setká s nejpodivnějšími lidmi na světě, námořníky. Obzvlášť v naší rodné kotlině mají námořníci atraktivní společenský status. Mají totiž zaměstnání, o kterém sní již od malička nejedno dítě. Vždyť kdo by nechtěl brázdit moře a oceány a s odvahou v očích čelit všem možným nepřízním osudu? Zároveň se jedná o zaměstnání, které je opředeno mýty a legendami. Pracovní náplň námořníka se totiž značně liší podle toho, jakou pozici na lodi zastává. Jinou práci vykonává strojní mechanik, jinou prací se zabývá navigační důstojník. Také záleží na typu lodi. Nákladní a pasažérské lodě nejsou totožné a každá vyžaduje jiný přístup. V tento moment se může zdát, že je profese námořníka pro našince nedosažitelná. Ale já vám v tomto článku dokáži, že tomu tak rozhodně není.

Stát se námořníkem není nijak složité, tedy alespoň co se zeměpisných délek a šířek týče. Člověk musí samozřejmě znát alespoň jeden cizí jazyk, ale rozhodně nemusí bydlet přímo v přístavu jen proto, aby o tomto zaměstnání mohl uvažovat. Daleko podstatnější je vaše osobnost. Profese námořníka je nádherná, ale vyžaduje velkou životní změnu. Námořníci musí trávit mnoho času mimo domov, daleko od svých rodin, přátel a partnerů. Na první pohled se to nemusí jevit jako nepřekonatelný problém v době, kdy díky internetu můžeme být v kontaktu více než kdy dříve. Ale představte si následující scénář. Jste uprostřed oceánu na lodi už delší čas. Svou práci milujete tak, že byste pro tu loď i dýchali. A v tom přijde pandemie. Celá vaše rodina se nakazí záhadnou nemocí a vy jen čtete zprávy od příbuzných o tom, jak váš vlastní táta pomalu a bolestivě umírá. Anebo si zkuste představit toto. Jste mladý námořník a na lodi jste vypluli, abyste vydělali na zařízení pokojíčku pro dítě, které právě čeká vaše žena. Práce vás baví a posádka je dobrá parta. V tom se dozvíte, že vaše žena náhle potratila. Jste uprostřed oceánu a vy nemáte nejmenší šanci se dostat domů v následujících několika týdnech. Výročí, rozchody, úmrtí, důležité momenty v životech vašich blízkých… To všechno se děje daleko od vás. Vy musíte ráno vstát a pracovat, aby loď zdárně doplula. A tak to děláte každý den, dokud nesedíte v letadle domů. Oba tyto scénáře se staly kolegům. Práce na námořních lodích je zajímavá, má své jedinečné kouzlo, a pokud máte štěstí na lidi, můžete mít z jednoho turnusu velice silné, krásné životní zážitky a zkušenosti. Ale je tu ta daň a s tím je potřeba počítat.

 

Jak začít?

Námořní průmysl a doprava je jedním z nejdůležitějších odvětví veškerého ekonomického dění ve světě. Na některé pozice není potřeba studium na odborné škole ani praxe. Každý člověk se zájmem o práci na lodi musí ale splňovat jisté podmínky, které jsou přesně popsány v mezinárodní konvenci STCW (Safety, training, certificating and watchkeeping code) vytvořenou Mezinárodní námořní organizací (IMO - International Maritime Organization).

Pokud chcete pracovat na nižších pozicích, na kterých není tak velká zodpovědnost (např. kadet, námořník, stevard, pomocná síla ve strojovně atd.), vystačíte si jen se základním kurzem. Ten zajišťuje proškolení celé posádky v požární ochraně, první pomoci, způsobech opuštění lodi, bezpečnosti na pracovišti a bezpečnosti lodi včetně kontrol návštěv v přístavech. Zároveň vám zajistí proškolení pro plnění úkolů ve válečných zónách a v oblastech s rizikem výskytu pirátských nebo teroristických skupin. Všechny tyto kurzy se dají zvládnout zhruba během dvou týdnů. V roce 2016 byla cena kompletu těchto kurzů 10-12 000,- Kč.

Ze vzpomínek kadeta Vojtěcha Ferdy

Kariéra na moři začíná u samého dna. Nezáleží na tom, na jaké pozici chcete pracovat. Nejdříve musíte projít pozicí kadeta, která je bohužel velmi špatně placená. Náplní práce takového kadeta je pečlivě sledovat, co se na lodi děje, hodně se ptát a snažit se pochytit co nejvíc. Koště a mop jsou přitom vašimi nejlepšími přáteli. Mnoho začínajících námořníků a námořnic má tendenci cítit se méněcennými. Vše má ale své opodstatnění. Práce na lodi sice není raketové inženýrství, ale jakákoliv chyba či jen nedbalost se může ošklivě vymstít. To platí obzvlášť na dlouhých trasách přes oceán, kde je nejbližší pomoc mnohdy až několik dní daleko. Nehody se stávají i ostříleným mořským vlkům, takže pro nezkušené platí, že musí zkrátka spolknout své ego a poslouchat.

Pro práci na vyšších pozicích jsou potřeba už dodatečné kurzy podle konkrétní pozice. Je tedy například potřeba získat certifikát námořníka, staršího námořníka, motormana atp. Existují různé školící programy nebo dlouhodobé spolupráce, které vám je mohou poskytnout. Například zaměstnavatelé se často snaží školit si své budoucí důstojníky a strojníky. Rozhodně doporučuji vždy prodiskutovat situaci s potencionálním zaměstnavatelem.

 

Studium

Pro průměrného Středoevropana je finančně výhodné stát se navigačním důstojníkem nebo strojním mechanikem. K těmto pozicím už ale kurzy nestačí a je potřeba vysokoškolské vzdělání. Námořní univerzity najdete snad v každém přímořském státě. Jedna námořní vysoká škola je dokonce i v Bratislavě. Všeobecně se traduje, že Velká Británie, Německo, Nizozemsko a skandinávské státy mají v této oblasti velmi dobré renomé, které poskytuje svým absolventům značné možnosti. Nevýhodou těchto univerzit je ovšem vysoká finanční náročnost.  Dobrým kompromisem v poměru cena – výkon pro Čechy a Slováky je studium v Polsku. Polský vzdělávací systém je dobře propracovaný a i absolventi mají ve světě dobré jméno. V Polsku navíc také provádí nábor snad každá větší světová lodní či rejdařská společnost.

Ze vzpomínek kadeta Vojtěcha Ferdy

Možností je mnoho a je na vás, jakou si nakonec zvolíte. Já jsem absolventem Námořní univerzity v polském Štětíně. Jako občané Evropské unie máte opravdu velké možnosti, takže doporučuji udělat si průzkum škol po celé Evropě.

Pro výběr správné školy může být rozhodující její ukončení. Existují školy, které svým absolventům udělují vysokoškolský titul a k tomu certifikát námořního důstojníka či strojního mechanika. Existují také ale školy, které vám nabídnou pouze certifikát. Výhodou těchto škol je zpravidla kratší studium o několik semestrů, protože osnovy neobsahují učební látku, která nemá přímo s oborem nic společného. Studovat přitom můžete prezenčně i kombinovaně. U soukromých škol je potřeba počítat s nezanedbatelnými studijními poplatky. Na druhou stranu ale tyto školy často nabízí získání některého ze základních kurzů zdarma.

Na většině škol se vyučuje v místním jazyce, nicméně výuka v angličtině je rychle se rozšiřujícím trendem. Studium zpravidla trvá tři až čtyři roky a je zakončeno zkouškou splňující mezinárodní standardy. U některých škol lze také využít dotačních programů. Ty jsou založeny na tom, že nějaká firma platí za vaše studium a vy na oplátku u ní odpracujete stanovený počet kontraktů nebo let. Tyto programy pomáhají rejdařům vytvářet vlastní stabilní okruhy zaměstnanců. Rozhodně se nestává, že by toho nějaká firma zneužívala v neprospěch studenta, spíše naopak. Pokud student nesplní vůči firmě své závazky, musí si studia sám zaplatit.

Pro inspiraci je níže přiloženo několik odkazů na webowé stránky několika námořních škol a univerzit. Podmínky přijetí, poplatky a administrativa se studiem spojená se mohou každý rok měnit. Doporučuji proto důkladně prostudovat podmínky studia a hodně se ptát.

 

  • Akademia morska w Szczecinie

(Maritime University of Szczecin)

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin, Poland

tel. +48 914 809 400 (operator)

e-mail:am@am.szczecin.pl

https://www.am.szczecin.pl/pl/

 

  • Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

fax: +48 586 206 701

https://umg.edu.pl/

 

  • Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, p.o.

Dělnická 825/15

405 02 Děčín

Tel. +420 412 535 942, +420 412 535 927

E-mail info@dorado.cz

https://www.dorado.cz

Den otevřených dveří: kdykoli po telefonické domluvě.

Vybavení školy a její nabídka: multimediální jazyková učebna, fitcentrum, venkovní hřiště, zájmový kroužek sportovní, bezbariérové prostředí školy, nápojové automaty.

Velikost školy: SŠ 351 - 400 žáků.

Ubytování: vlastní DM/intern., cena 800,- Kč/měs.

Stravování: část ve vlastní, část v jiné školní jídelně

Přístup k PC nebo k internetu v době mimo vyučování: v omezené míře.

Cizí jazyky: anglický (A), německý (N).

 

Praxe

Praxe je nedílnou součástí tohoto zaměstnání. Podle konvence STCW musí každý absolvent splňovat jednu ze dvou podmínek:

Musí mít třicetšest měsíců praxe na lodích v mezinárodní přepravě v oddělení (paluba nebo strojovna), ve kterém chce získat diplom.

Nebo musí mít dvanáct měsíců praxe, kterou kontroluje škola. Student dostane knihu praxí se zadáními, která musí splnit v průběhu praxí.

Ze vzpomínek kadeta Vojtěcha Ferdy

Získat místo jako úplně nový kadet bez jakékoliv praxe je ze začátku poměrně obtížné. Je třeba se připravit na nevýhodné kontrakty, které obsahují malou výplatu a dlouhotrvající turnus (zpravidla se jezdí na šest měsíců). Je zde ale často možnost odpracovat si část praxe na školních lodích, což je případ konkrétně polských škol. Je ovšem potřeba počítat s tím, že taková praxe není vůbec placená a z praktického hlediska nesrovnatelná s reálným provozem na běžných pracovních lodích. Někteří studenti využívají také možnosti pracovat na trajektech. Takové kontrakty trvají zpravidla dva až tři týdny. Každopádně je ale třeba být vytrvalý a s kuráží se firmám i vnutit. Proto je dobré zapracovat na svých komunikačních schopnostech a sebeprezentaci. Je dobré mít také na paměti, že první loď je jako první láska, zůstane v paměti napořád. Výběr je proto klíčový.

 

Závěrem

Práce na lodích má své nepopiratelné kouzlo. Pokud ale hledáte jen romantiku a dobrodružství, pak to nebude vaše cesta, zkuste třeba jachting. Český a slovenský jachting mají ve světě velmi dobrou reputaci. A navíc tím získáte i skvělou zkušenost. Pokud se ale stále držíte svého snu o profesi námořníka, vězte, že jde hlavně o práci. Prací den začíná, prací den končí, o práci se vám bude i zdát. Je dost možné, že přijdou chvíle, kdy se sami sebe zeptáte: „Proč vlastně?“ Pokud ale vytrváte, vyjdete takoví, jakými byste se jinde jen těžko stali. Na lodi je dost času na seberozvoj, přemýšlení o životě, řešení různých situací. Musíte vycházet s posádkou na omezeném prostoru po dobu několika měsíců, což je občas obzvlášť náročné. To všechno vás naučí empatii, sociální dynamice a práci s vlastními emocemi. Na oplátku dostanete poctivý přístup a čestné slovo, které zlomí jen smrt. A to na lodi platí bez výhrad. Na závěr dodám, že ženy jako členky posádky již nejsou žádnou výjimkou. Jako navigátorky nebo kapitánky se uplatňují čím dál více. Ženy ovšem čelí trochu jiným překážkám než mužská posádka. Troufám si tvrdit, že z dlouhodobého hlediska je to pro ženu náročnější práce. Pokud jste ale přesvědčeny, že je to vaše cesta, jděte do toho. Doporučuju vám obzvlášť skandinávské rejdaře, kteří mají i speciální náborové programy cílené na ženy.

 

Pokud jste dočetli až sem a já jsem vás od práce na námořních lodích neodradil, pak v tom máte nejspíš jasno. V takovém případě vám přeju mnoho zdaru a síly na vaší nové cestě. Kdo ví? Možná se shledáme v některé z přístavních hospůdek. Ahoj!

 

 

Texty: V. Ferda , P. Patočka

Korektura: Ali

12. září 2021