12.-15.století n.l.

Úsvit a pád Německé Hanzy

 

Hanza - německy Hanse, staroněmecky Hansa, byl svaz německých obchodních měst, založený v polovině 12. století a fungoval až do 17. století. Z původního spolku se hanza rozrostla na svaz hanzovních měst (viz černé pole na mapě), který obchodoval a také prosazoval své zájmy v cizích zemích i vůči vlastním panovníkům.

 

 

Úsvit - ve středověku chyběla v říši (dnes Německo, část Francie a Polska) silná královská moc, která by zabezpečila zájmy měst, tak jak tomu bylo v Anglii nebo ve Francii. Tím byla německá města nucena zajistit si sama ochranu před svévolí místních knížat, loupeživých rytířů, pirátů apod. Za tímto účelem a také k prosazování ekonomických zájmů byl založen městský svaz. Největším a nejvýznamnějším z nich byla severoněmecká hanza. Hanza byla původně spolek kupců ze švédského Gotlandu. Ve 13. století se už prezentovala jako spolek měst. V roce 1282 vznikla německá hanza spojením místních prosperujících obchodních center, např. Kolín nad Rýnem, Hamburk a Lübeck. Časem se připojila i další města. V době svého rozkvětu měla hanza cca 80 členů, mimo jiné: Brémy, Rostock, Wismar, Gdaňsk, Rigu, Talin a další. Hanza obchodovala v oblasti od západní Rusi přes severní Evropu, Pyreneje až po Středozemní moře.

 

Zlatý věk – hanza si zajistila monopol na obchod mezi Anglií, Holandskem, Skandinávií, Livonskem a Rusí. Své faktorie (obchodní a správní centra) zakládala po celé severní Evropě. V Novgorodě to byl dvůr sv. Petra, v Londýně Steel Yard, další centra byla v Bruggách, Bergenu, Stockholmu a Kaunasu. Z východní Evropy vyvážela hanza obilí, kůže, kožešiny, med, vosk, dřevo, sledě apod. Ze západu pak sukna, kovové výrobky, vína a luxusní zboží z Itálie a jižní Francie. Ze Středomoří od kupců z orientu dovážela hanza koření, látky, šperky, kožešiny, slonovinu a jiný luxus. V době rozmachu ve 14. století byla hanza samostatnou politickou a vojenskou silou, která vedla války, uzavírala mír a navazovala diplomatické styky s řadou zemí. V letech 1367–1370 hanza a Švédsko válčila s Dánskem, které narušovalo privilegia. Po uzavření míru získala hanza kontrolu nad Sundskými úžinami a také právo volby dánského krále. Lübeck byl hlavní faktorií hanzovních měst. Zde se konaly sjezdy a rozhodovalo se o společných záležitostech. Hanza neměla společnou pokladnu, proto armádu a flotilu tvořily vojenské a námořní síly jednotlivých měst, nebo byli najímáni žoldnéři. Hanza v oblasti svého vlivu také podnikala pirátské výpady.

 

Pád – od konce 15. století začínal vliv hanzy upadat. Příčinou byl hluboký rozkol ve spolku, kde každé město hájilo jen svůj prospěch. Díky tomu hanza postupně ztrácela monopol, vliv a privilegia zahraničního obchodu nad Anglií, Holandskem, Švédskem, Dánskem a Ruskem. Roku 1494 byla uzavřena faktorie v Novgorodu, 1578 následoval Londýn atd. Vliv hanzy rychle slábl a mnoho měst ze spolku vystoupilo. Poslední sněm se konal v roce 1669.

 

Lodě

Foto-video galerie: Úsvit a pád Německé Hanzy

 

Koga – obchodní i válečná loď. Konstrukce vycházela z vikingského knarru. Loď byla až 35 metrů dlouhá a šířka byla 1/3 délky. Loď nebyla kvůli své bachratosti příliš pohyblivá, ale měla vysokou nosnost, až 400 tun nákladu. Na zádi měla původně kormidelní veslo, které bylo asi ve 12.stol. nahrazeno závěsným pákovým kormidlem. Obecně menší kogy byly rychlejší a užívaly se jako válečné lodě. Fakt je, že i obchodní lodě se uměly bránit napadení. Proti vikingskému vzoru měla koga vyšší boky a na přídi i zádi kastely, v bitvách užívané střelci z luků, kuší a arkebuz. Snížil se počet vesel a zvýšil se význam plachet. Ranné (též nordické) kogy měly jen jeden stěžeň s jednou ráhnovou plachtou. Při obchodu ve Středomoří, ve 14.-15.stol., byli stavitelé kog ovlivněni místními loďaři a kogy pak měly tři stěžně s několika ráhnovými a jednou latinskou plachtou, známá jako koga pozdní nebo hanzovní. Lodě byly také vyzbrojeny děly. Trup byl tvořen plaňkami kladenými vedle sebe, spáry mezi nimi byly vycpávány koudelí a vymazávány smolou nebo dehtem. Kogy měly ploché dno, takže bylo možné za přílivu najet na mělčinu a za odlivu se snadno vyložily. Koga byla vzorem pro středomořský hulk, který byl pevnější a mohutnější. Koga a hulk si byly konstrukčně podobné a jsou často zaměňovány. Koga však měla prohlubeň v obrubnici, pocházející ještě z konstrukce vikinských knarrů.

 

Hulk - nebo holk byla obchodní i válečná loď z 15. století, typově odvozená od kogy. Hulk se od kogy lišil v několika konstrukčních prvcích, ale oba typy lodí se často zaměňují. Hulk byl robustní bachratá třístěžňová plachetnice pevné konstrukce s klinkerouvou obšívkou a o proti kogám měla vyšší nosnost. Neměla prohlubeň v obrubnici a jeho boky byly vodorovné.

 

Foto-video galerie: Úsvit a pád Německé Hanzy

TYP/NÁZEV  LODĚ

  Koga

(ranná)

 Koga

(pozdní)

Hulk

 

BĚŽNÁ VE STOLETÍ

13.-14.stol.

14.-15.stol.

15.stol.

DÉLKA NA ČÁŘE PONORU

20-30 m

20-35 m

20-30 m

POMĚR ŠÍŘKY K DÉLCE

1/3

1/3

1/3

ŠÍŘKA

7-10 m

7-12 m

7-10 m

VÝŠKA TRUPU A PONOR

5-6 m/2-3 m

5-7 m/2-3 m

6-10 m/2-5 m

HMOTNOST LODĚ

 

 

 

UŽITEČNÁ NOSNOST

100-200 tun

300-600 tun

400-800 tun

VÝTLAK

 

 

 

MAX. UZLOVÁ RYCHLOST

6-8 uzlů

6-8 uzlů

5-7 uzlů

PÁRY VESEL/MUŽI U VESLA

X

X

X

POČET ČLENŮ POSÁDKY

10-30

20-40

20-50

POČET DĚL Z/B/P

lukostřelci

0/4-10/0

0/8-16/0

RÁŽE DĚL

X

?

?

OBVYKLÝ POČET STĚŽŇŮ

1

3

3

VÝŠKA HLAVNÍHO STĚŽNĚ

15-20 m

15-20 m

15-20 m

POČET A TYP PLACHET

L/V/R S + S K L B

1R

1L/2R/1R

1L/1R/1R

CELKOVÁ PLOCHA PLACHET

150

250

250

 

ZAJÍMAVOSTI

Kladení bočních trámů nad sebe, 1.známé použití víceramenné kotvy, kormidlo upevněno na zadním vazu

Používání volných kladek

1.známé vedení lodních denníků a oceánografie

 

Foto-video galerie: Úsvit a pád Německé Hanzy

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE