Obrana Anglie 1588

V roce 1583 velitel španělské flotily velkoadmirál don Álvaro de Bazán y Guzmán marqués Santa Cruz de Mudela pochopil, že Anglie bude vždy hlavním a velkým nepřítelem Španělska. Tehdy bylo Španělsko největší světovou a námořní mocností. Navrhl tedy králi Filipu II. vybudovat silné loďstvo, které by zajalo anglickou královskou rodinu s vysokými státními úředníky a nastolilo jiný politický systém.

V roce 1585 sir Francis Drake s pirátskou flotilou dobyl Santo Domingo v Karibiku, čímž začala anglo-španělská válka. Vzrůstající válečné napětí vyústilo ve vytváření invazní flotily v Cádizu, která byla v roce 1587 útokem anglické flotily sira Francise Drakea z části zničena požárem.

Španělům se do června 1588 v Lisabonu a La Coruña podařilo shromáždit 132 lodí viz Felicissima Armada. Ta vyplula v červenci 1588 a v Calais ještě měla nalodit 30 000 vojáků a 500 jezdců invazního vojska.

Anglická admiralita od podzimu 1597 díky špionům věděla, že se chystá nová španělská invaze.

Pod velením lordadmirála lorda Charlese Howarda, 1. hraběte z Nottinghamu, admirála sira Martina Frobishera, viceadmirála sira Francise Drakea a kontraadmirála sira Johna Hawkinse byla flotila 190 lodí rozdělená na osm eskader. Spojenecká holandská flotila o síle 60 lodí byla pod velením admirála Justinuse van Nassau. Spojené anglo-holandské loďstvo mělo celkem kolem 20 000 mužů, z toho asi 10 000 námořních vojáků.

Anglická admiralita na obranu Anglie shromáždila následující loďstvo.

 

Některé lodě byly pro tuto bitvu dočasně dozbrojeny nad rámec své obvyklé výzbroje. Pro velké množství děl různých ráží Angličanům často docházela munice.

V popisu jednotlivých lodí rozdělujeme děla na velká a malá. To znamená, že velká děla (vd) jsou šestiliberní a větší. Malá děla (md) jsou pod šest liber jako přenosná či obrtlíková děla typu falcony, falkonety či arkebuzy a muškety větších ráží.

 

1.eskadra válečných lodí královského majestátu pod velením lordadmirála lorda Charlese Howarda 1.hraběte z Nottinghamu.

1. Galeona ACHATES, ±100 tun, 12 velkých a 6 malých děl (dále jen vd a md). Sesterská s galeonou DREADNOUGHT.

Osud: 1573 spuštěna v Deptfordu;

1579-80 tažení v Irsku;

1580 kapitán sir William Wynter - dobytí Smerwicku při druhém Desmondově povstání v Irsku;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán Gregory Rigges – obrana Anglie před invazí španělské Felicissima Armada;

1589 kapitán Gregory Rigges – hlídkování v La Manche;

1599 kapitán Thomas Norreys – služba na řekách Temže a Medway;

1590 vyřazena; 1605 prodána a rozebrána.

 

2. Pinaca ADVICE, ±50 t, 9 md.

Osud: 1586 spuštěna ve Woolwich;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán John Harris – obrana Anglie před invazí španělské Felicissima Armada;

1589 kapitán Samuel Foxcroft – porážka anglické invaze English Armada v La Coruña a Lisabonu;

1590 kapitán William King – neúspěšný lov španělských zlatých galeon u Azor;

1597 kapitán William Willis – bez kořisti u Azor;

1599-1612 spojka hlídek v Irském a Keltském moři;

1615 vyřazena a 1617 prodána.

 

3. Galeona ANTELOPE, ±350 t, 17 vd a 11 md. Sesterská s galeonami BULL a TIGER.

Osud: 1546 spuštěna v Deptfordu jako 300 t galeasa s 36 vd a 12 md;

1548 „Drsné dvoření“ ve Skotsku;

1549 viceadmirál Thomas Cotton – hlídkování v La Manche;

1553 služba na východním pobřeží Anglie;

Italská válka 1551-59:

1557-58 kapitáni William Tirrell a Ralph Chamberlain – boje s Francouzi;

1558-59 přestavba na galeonu pro 28 vd a 16 md;

1559-60 kapitán William Southwick – krize ve Skotsku;

Francouzské náboženské války 1562-98:

1562-63 admirál sir William Wynter - Le Havre;

1581 přestavba pro 28 vd a 10 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán sir Henry Palmer – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada, bitvy u Gravelines, u Dunkerque a pronásledování v Severním moři;

1589 viceadmirál John Wynter – hlídkování v La Manche;

1597 kapitán sir John Gilbert - bez kořisti u Azor;

1598 kapitán Guilford Slingsby – hlídkování v La Manche;

1599 kapitán sir Robert Mansell – tažení v Irsku;

1601-02 viceadmirál Jeremy Turner – hlídkování v La Manche;

1618 přestavba pro 17 vd a 21 md na loď 3.třídy;

1620-21 kapitán sir Henry Palmer – boje s osmanskými piráty u Alžírska;

1624 kapitán sir Thomas Button - hlídkování v úžině Calais-Dover, v bouři po srážce s obchodní lodí neovladatelná najela na mělčinu Goodwin Sands;

1637 viceadmirál George Carteret – boje u Salé;

Anglická občanská válka 1642-51:

1642-48 kapitáni parlamentu John Bowen, Richard Haddock, Edward Hall – bitvy proti monarchistům;

1648 vzpoura posádky a přechod k monarchistům;

1648-49 viceadmirál sir William Batten - za druhé občanské války (1648–49) z Holandska zásoboval monarchisty;

1649 kotvící ANTELOPE napadena a spálena parlamentářskou lodí HAPPY ENTRANCE.

 

4. Vlajková, galeona ARK ROYAL, ±700 t, 32 vd a 23 md.

Osud: 1587 spuštěna v Deptfordu jako ARK RALEIGH;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1587 odkoupen královnou a přejmenován na ARK ROYAL;

1588 velitel flotily lordadmirál lord Charles Howard 1.hrabě z Nottinghamu – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada, bitvy v Keltském moři, v La Manche, u Gravelines, u Dunkerque a v Severním moři;

2.srpna 1588 v bitvě u Portlandu společně s GOLDEN LION, TRIUMPH, VANGUARD a VICTORY svedly dvouhodinový souboj se španělskou vlajkovou galeonou SAN MARTÍN, jež vyvázla bez vážnějších škod;

8.srpna 1588 v bitvě u Gravelines společně s VICTORY svedly souboj s vlajkovým hulkem EL GRAN GRIFÓN, který se těžce poškozen úspěšně odpoutal z boje. ARK ROYAL ze souboje vyšla také těžce poškozena.

1596 kapitán Amyas Preston a lordadmirál Howard Effingham – dobytí Cádizu;

1599 kapitán sir Walter Raleigh – služba ve flotile v Downs;

1603 přejmenování na ANNE ROYAL;

1608 přestavba ve Woolwich pro 44 vd;

Anglo-španělská válka 1625-30 za Třicetileté a Osmdesátileté války:

1625 admirál Edward Cecil 1.vikomt z Wimbledonu – útok na Cádiz;

1630-36 kapitán sir John Penington – hlídkování na řekách Temže a Medway;

1636 rozbita o skálu na mělčině a 1638 rozebrána.

 

5. Karaka AYDE, ±300 t, 25 vd a 10 md.

Osud: 1562 spuštěna v Deptfordu;

Francouzské náboženské války 1562-98:

1562 Le Havre;

1565 kapitán Anthony Jenkinson – tažení Chaseabout ve Skotsku;

1577 admirál sir Martin Frobisher – druhá výprava hledání Severozápadního průjezdu;

1578 admirál sir Martin Frobisher – třetí výprava do Severozápadního průjezdu;

1580 přestavba pro 10 vd a 8 md;

1580 kapitán sir Martin Frobisher – dobytí Smerwicku při druhém Desmondově povstání v Irsku;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1585-86 kapitán sir Martin Frobisher – plenění španělských osad a lodí v Karibiku a dobytí Santo Dominga;

1588 kapitán William Fenner – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada, bitvy u Gravelines, Dunkerque a pronásledování v Severním moři;

1589 kapitán William Fenner – porážka anglické invaze English Armada v La Coruña a Lisabonu, kapitán padl, AYDE těžce poškozena;

1599 vyřazena a rozebrána.

 

6. Galéra BONAVOLIA, ±200 t, 1 vd a 4 md.

Osud: 1558 spuštěna ve Francii jako ELEANOR;

Francouzské náboženské války 1562-98:

1562 dána francouzskými Hugenoty Anglii do zástavy;

1563 po vypršení lhůty zástavy zůstala Anglii;

1584 přestavba a přejmenování na BONAVOLIA;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1587 hlídkování pobřeží v La Manche a Severním moři;

1588 kapitán William Borough – obrana anglického pobřeží před vyloděním vojáků španělské invaze Felicissima Armada;

1589 kapitán William Borough – hlídkování u anglického pobřeží;

1600 prodána a rozebrána.

 

7. Bárka BRIGANDINE, ±90 t, 2 vd a 10 md.

Osud: 1584 Spuštěna s 10 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán Thomas Scott – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada v La Manche;

2.srpna 1588 v bitvě u Portlandu byla Španěly zničena.

 

8. Galeona BULL, ±250 t, 18 vd a 14 md. Sesterská s galeonami ANTELOPE a TIGER.

Osud: 1546 spuštěna ve Woolwich jako 200 t galeasa s 30 vd a 12 md;

1569-70 přestavba na galeonu pro 24 vd a 14 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán Jeremy Turner – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada;

1603 vyřazena a rozebrána.

 

9. Bárka CHARLES, ±70 t, 16 md.

Osud: 1586 spuštěna s 12 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán John Roberts – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada v La Manche;

1616 se potopila v bouři na hlídce v La Manche.

 

10. Pinaca CYGNET, ±30 t, 3 md.

Osud: 1585 spuštěna se 3 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán John Sheriff – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada v La Manche.

 

11. Galeona DREADNOUGHT, ±400 t, 20 vd a 19 md. Sesterská s galeonou ACHATES.

Osud: 1573 spuštěna vDeptfordu;

1579-80 tažení v Irsku;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1587 kapitán Thomas Fenner – pirátský útok na Cádiz;

1588 kapitán George Beeston – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada;

1589 viceadmirál Thomas Fenner – porážka anglické invaze English Armada v La Coruña a Lisabonu;

1590 kapitán sir Martin Frobisher – lov zlatých galeon u Azor;

1592 přestavba v Deptfordu pro 27 vd a 12 md;

1596 kapitán Alexander Clifford – dobytí Cádizu;

1597 kapitán sir William Brooke – bez kořistí u Azor;

1599 admirál George Fenner – hlídkování v Irském a Keltském moři;

1601 viceadmirál Amyas Preston – hlídkování v La Manche;

1601 kapitán sir Henry Palmer a viceadmirál sir John Cason – hlídkování na řekách Temže a Medway;

1602 kapitán Edward Mainwaring, pak Richard Caulfield – hlídkování v Biskajském zálivu a Keltském moři;

1603 kapitán Humphrey Reynolds – hlídkování v La Manche;

1613-14 přestavba v Deptfordu pro 30 vd;

Anglo-španělská válka 1625-30 za Třicetileté a Osmdesátileté války:

1625 kapitán Plumleigh – útok na Cádiz;

1628 obléhání La Rochelle;

1637 kapitáni Henry Stradling, pak Thomas Kirke – hlídkování v Severním moři;

1648 vyřazena a potopena.

 

12. Manovar ELIZABETH BONAVENTURE, ±600 t, 29 vd a 18 md.

Osud: 1567 odkoupena od Waltera Jobsona z Hillu jako BONAVENTURE s 37 vd a 3 md;

1580-81 přestavba pro 29 vd a 18 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1585-86 kapitán Thomas Fenner, admirál sir Francis Drake – plenění španělských osad a lodí v Karibiku a dobytí Santo Dominga;

1587 kapitán Thomas Fenner a admirál sir Francis Drake – pirátský útok na Cádiz;

1587 přejmenování na ELIZABETH BONAVENTURE;

1588 kapitán George Raymond a velitel lodi George Clifford 3.hrabě z Cumberlandu – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada, bitva u Gravelines. Při pronásledování v Severním moři 25.9.1588 poškozeny plachty;

1589 admirál sir Martin Frobisher – hlídkování v La Manche;

1589 kapitán sir Martin Frobisher – neúspěšná invaze English Armada v La Coruña a Lisabonu;

1590 kapitán Edward Yorke – neúspěšný lov španělských zlatých galeon u Azor;

1591 kapitán sir Robert Crosse – neúspěšný přepad španělských zlatých galeon u Azor;

1595-96 kapitán John Troughton – debakl na loupežné výpravě v Karibiku;

1597 kapitán sir William Harvey – bez kořistí u Azor;

1599 kapitán John Troughton – služba ve flotile v Downs;

1611 poškozena, vyřazena a 1618 rozebrána.

 

13. Galeona ELIZABETH JONAS, ±900 t, 32 vd 32 md.

Osud: 1559 spuštěna ve Woolwich jako EDWARD;

1559 přejmenování na ELIZABETH JONAS;

Francouzské náboženské války 1562-98:

1562-63 lordadmirál lord Edward Clinton 1.hrabě z Lincolnu - Le Havre;

1577 přestavba;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán sir Robert Southwell – obrana Anglie před invazí španělské Felicissima Armada;

1597-98 přestavba na manovar pro 35 vd a 21 md;

1599 admirál lord Thomas Howard 1.hrabě ze Suffolku – služba ve flotile v Downs;

1615 odstavena ve Woolwich; 1618 vyřazena a rozebrána.

 

14. Manovar FORESIGHT, ±300 t, 28 vd a 23 md.

Osud: 1570 spuštěna v Deptfordu jako galeona;

1579-80 tažení v Irsku;

1581 přestavba v Deptfordu na manovar pro 28 vd a 8 md;

1582 admirál William Borough – eskortování vévody z Anjou do Holandska;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1587 kapitán William Wynter – lov španělských zlatých galeon u Portugalska;

1588 kapitán Christopher Baker – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada, bitva u Gravelines a pronásledování v Severním moři;

1589 kapitán William Wynter – neúspěšná invaze English Armada v La Coruña a Lisabonu;

1590 přestavba pro 30 vd a 11 md;

1590 kapitán William Wynter – lov španělských zlatých galeon u Portugalska;

1591 kapitán Thomas Vavasour – prohraná bitva se španělskými zlatými galeonami u Azor;

1592 kaptán sir Robert Crosse – úspěšné zajetí zlaté galeony MADRE DE DIOS u Azor;

1595-96 kapitán William Wynter – debakl na loupežné výpravě v Karibiku;

1597 kapitán Carew Reynell – bez kořisti u Azor;

1599 kapitán sir Thomas Shirley – služba ve flotile v Downs;

1600 viceadmirál John Troughton – hlídkování na řekách Temže a Medway;

1603 vyřazena a 1604 rozebrána.

 

15. Hoj GEORGE, ±100 t, bez výzbroje.

Osud: 1587 Spuštěna;

1588 kapitán Richard Hodges – zajišťovala spojení při obraně Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada v La Manche.

 

16. Manovar GOLDEN LION, ±500 t, 22 vd a 18 md.

Osud: 1557 spuštěna v Deptfordu jako galeona s 18 vd a 22 md;

Italská válka 1551-59:

1557-58 lordadmirál lord Edward Clinton 1.hrabě z Lincolnu – bitvy s Francouzi;

1559-60 admirál sir William Wynter – krize ve Skotsku;

Francouzské náboženské války 1562-98:

1562 kapitán John Constable, admirál William Holstock - Le Havre;

1563 kapitán Henry Tirrell, admirál sir Thomas Cotton - Le Havre;

1582 přestavba na manovar pro 22 vd a 18 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1586 viceadmirál William Borough – lov španělských zlatých galeon u Kanárských ostrovů;

1587 viceadmirál William Borough, po vzpouře posádky kapitánem John Marchant – pirátský útok na Cádiz;

1588 kapitán lord Thomas Howard 1.hrabě ze Suffolku – obrana Anglie před invazí španělské Felicissima Armada, bitvy v La Manche, u Gravelines a Severním moři;

25.července 1588 byla mezi prvními, která provedla protiútok na eskadru Biskajskou, především její vlajkovou karaku SANTA ANA;

31.července - 1.srpna 1588 společně s VICTORY se střetly a zajaly španělskou karaku SAN SALVADOR;

2.srpna 1588 v bitvě u Portlandu společně s ARK ROYAL, TRIUMPH, VANGUARD a VICTORY svedly dvouhodinový souboj se španělskou vlajkovou galeonou SAN MARTÍN, jež vyvázla bez vážnějších škod;

8.srpna 1588 v bitvě U Gravelines útočila na Biskajskou eskadru, především na její vlajkovou karaku SANTA ANA;

1588-89 kapitán George Clifford 3.hrabě z Cumberlandu – pirátské drancování španělských lodí v Karibiku, poté u Portugalska;

1590 kapitán sir George Beeston – neúspěšný lov španělských zlatých galeon u Azor;

1591 viceadmirál George Fenner – prohraná bitva se španělskými zlatými galeonami u Azor;

1593 kapitán William Monson a velitel George Clifford 3.hrabě z Cumberlandu – pirátské drancování španělských lodí v Karibiku;

1596 kapitán sir Robert Southwell – dobytí Cádizu;

1597 viceadmirál lord Thomas Howard 1.hrabě ze Suffolku – bez kořisti u Azor;

1598 kapitán Jeremy Turner a viceadmirál sir Richard Leveson – hlídkování v La Manche;

1599 kapitán sir Richard Leveson – služba ve flotile v Downs;

1599 admirál sir Richard Leveson – hlídkování v La Manche;

1599-1608 admirál sir Henry Palmer – hlídkování na řekách Temže a Medway;

1609 po nehodě rekonstrukce na loď 2.třídy v Deptfordu pro 28 vd a 10 md, přejmenování na RED LION;

1620-21 admirál Robert Mansell – boje s osmanskými piráty u Alžírska;

Anglo-španělská válka 1625-30 za Třicetileté a Osmdesátileté války:

1625 admirál sir Francis Steward – útok na Cádiz;

1627 kapitán John Pennington – obléhání La Rochelle;

1636 odstavena k opravám v Deptfordu;

1638 počínající občanská válka bránila opravě a poté byla vyřazena;

1640 generální rekonstrukce ve Woolwich pro 30 vd a 12 md, přejmenování na LION;

Anglická občanská válka 1642-51:

1642-48 kapitáni parlamentu sir Prysse, William Smith, Thomas Rainsborough, Robert Moulton, Robert Swanley a sir George Ayscue – bitvy proti monarchistům;

1.Anglo-holandská válka 1652–54:

1652 kapitán Charles Saltonsall – vítězství nad Holanďany u Kentish Knock;

1652 kapitán Charles Saltonsall – poraženi Holanďany u mysu Dungeness;

1653 kapitán John Lambert – vítězství nad Holanďany u Portlandu;

1653 kapitán John Lambert – vítězství nad Holanďany u Gabbardu;

Anglo-španělská válka 1654-60:

1655 kapitán John Lambert – invaze na ostrov Santiago (dnes Jamajka);

1658 přestavba na loď 3.třídy v Chathamu pro 31 vd a 29 md;

1662 kapitán John Lambert – služba v kolonii Tanger (dnes Maroko);

2.Anglo-holandská válka 1665-67:

1665 kapitán Edward Spragge – vítězství nad Holanďany u Lowestoftu;

1665-66 kapitán John Hubbard – služba v kolonii Tanger;

1666 kapitán John Hubbard – porážka od Holanďanů ve Čtyřdenní bitvě;

1666 kapitán sir William Jennings – vítězství nad Holanďany u North Forelandu;

Francouzsko-holandské války 1672-78:

1673 kapitán Thomas Foulis – poraženi Holanďany u Schooneveldu;

1677 přestavba;

Devítiletá válka 1688-97:

1690 kapitán John Torpley – poraženi Francouzi u Beachy Head;

1692 kapitán Robert Wiseman – nerozhodná bitva s Francouzi u Barfleur;

1693 kapitán Thomas Gardner – konvoj ze Smyrny poražen Francouzi v bitvě u Lagos;

1695 vyřazen; 1698 prodán a rozebrán.

 

17. Manovar HOPE, ±450 t, 34 vd a 22 md.

Osud: 1560 spuštěna v Deptfordu jako galeona s 24 vd a 8 md;

Francouzské náboženské války 1562-98:

1562 admirál sir Wiliam Woodhouse - Le Havre;

1563 admirál Ralph Chamberlain - Le Havre;

1584 rekonstrukce na manovar pro 30 vd a 18 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1586 kapitán Thomas Fenner – lov španělských zlatých galeon u Kanárských ostrovů;

1588 kapitán sir Robert Crosse – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada, bitvy v La Manche, u Gravelines, u Dunkerque;

1590 kapitán George Fenner – lov španělských zlatých galeon u Portugalska;

1595-96 viceadmirál Gilbert Yorke, kapitáni Thomas Drake, Samuel Thomas debakl loupežné výpravy v Karibiku;

1597 admirál sir Richard Leveson – bez kořistí u Azor;

1599 kapitán sir John Gilbert – služba ve flotile v Downs;

1599 admirál sir Richard Leveson – hlídkování v La Manche;

1601 kapitán sir Robert Mansell – hlídkování v La Manche;

1602 admirál sir Robert Mansell – hlídkování v La Manche a vítězná bitva se španělskými galérami v úžině Calais-Dover;

1603-04 rekonstrukce pro 29 vd a 5 md, přejmenování na ASSURANCE;

1605-1643 dopravní plavby do a z kolonií v Americe především Virginie;

1644 vyřazena; 1645 prodána a rozebrána.

 

18. Galeona MARY ROSE, ±600 t, 25 vd a 11 md.

Osud: 1556 spuštěna v Deptfordu;

1575 tažení v Irsku;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán Edward Fenton – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada, bitvy v La Manche a u Gravelines;

1589 rekonstrukce na manovar pro 29 vd a 10 md;

1597 tažení v Irsku;

1618 vyřazena a v Chathamu potopena jako vlnolam.

 

19. Pinaca MERLIN, ±50 t, 7 md.

Osud: 1579 spuštěna jako přístavní obslužné plavidlo;

1586 přestavba pro 7 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán Walter Gower – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada v La Manche.

 

20. Pinaca MOON, ±60 t, 9 md.

Osud: 1586 spuštěna s 9 md.

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán Alexander Clifford – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada v La Manche.

 

21. Manovar NONPAREIL, ±500 t, 34 vd a 18 md.

Osud: 1556 spuštěna v Deptfordu jako galeona s názvem PHILIP AND MARY;

Italská válka 1551-59:

1558 bitvy s Francouzi;

1559-60 viceadmirál Robert Constable – krize ve Skotsku;

Francouzské náboženské války 1562-98:

1563 viceadmirál William Holstock - Le Havre;

1584 přestavba v Deptfordu na manovar pro 39 vd a 17 md, přejmenování na NONPAREIL;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1586 admirál sir John Hawkins – lov španělských zlatých galeon u Kanárských ostrovů;

1588 kapitán Thomas Fenner – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada, bitvy u Gravelines, u Dunkerque a pronásledování v Severním moři;

1589 kapitán Sackville Trevor – neúspěšná invaze English Armada v La Coruña a Lisabonu;

1590 kapitán Richard Hawkins – lov španělských zlatých galeon u Portugalska;

1591 kapitán sir Edward Denny – prohraná bitva se španělskými zlatými galeonami u Azor;

1596 kapitán sir Robert Dudley – dobytí Cádizu;

1597 kapitán sir Thomas Vavasour – bez kořisti u Azor;

1599 kapitáni Jeremy Turner, pak sir Robert Crosse – služba ve flotile v Downs;

1601 kapitán Humphrey Reynolds – tažení v Irsku;

1602 kapitán Humphrey Reynolds – úspěšné přepadení španělských zlatých galeon u Lisabonu;

1603-05 rekonstrukce v Deptfordu pro 36 vd a 16 md, přejmenování na NONSUCH;

1645 prodána a rozebrána.

 

22. Manovar RAINBOW, ±500 t, 26 vd a 6 md.

Osud: 1586 spuštěna v Deptfordu s 28 vd a 6 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1587 kapitán William Bellingham – pirátský útok na Cádiz;

1588 kapitán lord Henry Seymour – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada, z bitev u Gravelines, u Dunkerque a pronásledování v Severním moři vyšla bez poškození;

1590 hlídkování v úžině Calais;

1594 blokáda Brestu a dobytí španělské pevnosti Crozon;

1596 kapitán William Monson – dobytí Cádizu;

1597 kapitán William Monson – bez kořisti u Azor;

1601 částečná přestavba v Deptfordu;

1603 hlídkování v La Manche;

1617 přestavba v Deptfordu na loď 3.třídy pro 34 vd a 6 md;

1620-21 boje s osmanskými piráty u Alžírska;

1628-29 generální oprava v Chathamu;

Anglická občanská válka 1642-51:

1651-52 kontraadmirál parlamentu sir George Ayscue - dobyl Barbados;

1.Anglo-holandská válka 1652–54:

1652 admirál sir George Ayscue – poraženi Holanďany u Plymouthu;

1653 viceadmirál James Peacock – vítězství nad Holanďany u Portlandu;

1653 kontraadmirál William Goodson – vítězství nad Holanďany u Gabbardu;

1653 kontraadmirál William Goodson – nerozhodná bitva s Holanďany u Scheveningenu;

1659 kapitán Anthony Young vnucování britských zájmů Dánům v Baltském moři;

1660 přestavba pro 44 vd a 12 md;

2.Anglo-holandská válka 1665-67:

1665 kapitán Willoughby Hannam – vítězství nad Holanďany u Lowestoftu;

1666 kapitán John Hart – porážka od Holanďanů ve Čtyřdenní bitvě;

1666 kapitán John Hart – vítězství nad Holanďany u North Forelandu;

3.Anglo-holandská válka 1672-74:

1672 kapitán James Storey – nerozhodná bitva s Holanďany u Solebay;

Francouzsko-holandské války 1672-78:

1673 kapitán James Storey – porážka od Holanďanů u Schooneveldu;

1678 hlídkování na řekách Temže a Medway;

1680 vyřazena a potopena v Sheerness jako vlnolam.

 

23. Vlajková, manovar REVENGE, ±500 t, 26 vd a 21 md. Sesterská s galeonou SCOUT.

Osud: 1577 spuštěna v Deptfordu jako galeona s 36 vd a 4 md. Byla jedna z prvních v anglickém námořnictvu, která měla jméno napsané na trupu;

1579 admirál sir John Perrot – tažení v Irsku;

1580 admirál sir William Wynter – dobytí Smerwicku při druhém Desmondově povstání v Irsku;

1584 přestavba na manovar pro 30 vd a 18 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1586 kapitán Edward Berkeley – lov španělských zlatých galeon u Kanárských ostrovů;

1588 viceadmirál sir Francis Drake – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada;

31.července 1588 v bitvě u Plymouthu byla zajata vlajková karaka NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO;

8.srpna 1588 v bitvě u Gravelines společně s TRIUMPH a VICTORY napadly a vážněji poškodily SAN MARTÍN, který se i tentokrát úspěšně ubránil;

1589 kapitán Thomas Drake, admirál sir Francis Drake – neúspěšná invaze English Armada v La Coruña a Lisabonu;

1590 admirál sir Martin Frobisher – neúspěšný lov španělských zlatých galeon u Azor;

1591 viceadmirál sir Richar Grenville – prohraná bitva se španělskými zlatými galeonami u Azor, poškozená byla zajata u ostrova Flores a u ostrova Terceira se v bouři potopila.

 

24. Galeona SCOUT, ±120 t, 10 vd a 10 md, Sesterská s manovarem REVENGE.

Osud: 1577 spuštěna v Deptfordu jako 100 t bárka s 10 md;

1579 kapitán sir William Wynter – převoz Francise vévody z Anjou do Boulogne;

1584 kapitán Gilbert Yorke - dopadl piráta Harry Portera;

1584-85 přestavba na galeonu s 4 vd a 16 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán Henry Ashley – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada v Keltském moři a La Manche;

1595-96 rekonstrukce pro 12 vd a 6 md;

1600 poškozena pod čarou ponoru a 1603-04 vyřazena a rozebrána.

 

25. Pinaca SPY, ±50 t, 9 md.

Osud: 1586 spuštěna se 7 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán Ambrose Ward – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada v La Manche.

 

26. Pinaca SUNNE (též SUN), ±40 t, 5 md.

Osud: 1586 spuštěna v Chathamu se 3 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán Richard Buckley – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada v La Manche.

 

27. Manovar SWALLOW, ±360 t, 22 vd 31 md.

Osud: 1544 spuštěna ve Woolwich jako 200 t galeasa s 53 md;

1544 admirál lord Edward Clinton, 1.hrabě z Lincolnu – „Drsné dvoření“ ve Skotsku a vypálení Edinburghu;

Italská válka 1542-46:

1545-46 kapitán Andrew Dudley – bitvy s Francouzi;

Italská válka 1551-59:

1557-58 kapitán sir Richard Wingfield – bitvy s Francouzi;

1558 přestavba na galeonu s 20 vd a 12 md;

1559-60 kapitán William Holstock – krize ve Skotsku;

Francouzské náboženské války 1562-98:

1562-63 kapitán Thomas Jones, admirál John Basing - Le Havre;

1563-64 kapitán John Henshaw, admirál sir Thomas Cotton - Le Havre;

1580 přestavba na manovar s 28 vd a 15 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán Richard Hawkins – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada;

1589 kapitán John Bostock – hlídkování v La Manche;

1603 vyřazena, prodána a rozebrána.

 

28. Galeona SWIFTSURE, ±360 t, 19 vd a 23 md. Sesterská s galeonou HANDMAID.

Osud: 1573 spuštěna v Deptfordu jako 300 t galeona s 20 vd a 14 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán Edward Fenner – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada, bitvy u Gravelines, u Dunkerque a pronásledování v Severním moři;

1589 kapitáni Walter Gore, Henry Noel – neúspěšná invaze English Armada v La Coruña a Lisabonu;

1590 kapitán Edward Wilkinson – úspěšný přepad španělských zlatých galeou u Azor;

1592 přestavba v Deptfordu pro 27 vd a 14 md;

1596 kapitán sir Robert Crosse – dobytí Cádizu;

1597 kapitán Gelli Meyrick – neúspěšný přepad španělských zlatých galeon u Azor;

1599 viceadmirál Matthew Bradgate – hlídkování v Keltském moři;

1601 kapitán George Somers – tažení v Irsku;

1602 kapitán George Somers, admirál sir Amyas Preston – tažení v Irsku;

1602 admirál sir William Monson – hlídkování v La Manche;

1607 přestavba v Deptfordu na loď 3.třídy s 29 vd a 4 md, přejmenování na SPEEDWELL;

1624 kapitán John Chudleigh – ztroskotání u holandského Vlissingenu.

 

29. Galeona TIGER, ±200 t, 22 vd a 18 md. Sesterská s galeonami ANTELOPE a BULL.

Osud: 1546 spuštěna v Deptfordu jako 200 t galeasa s 31 vd a 12 md;

Italská válka 1551-59:

1557-58 kapitán David Semor – bitvy s Francouzi;

1559-60 kapitán sir John Croke – krize ve Skotsku;

1569-70 přestavba na galeonu pro 24 vd a 12 md;

1580 kapitán John Young – dobytí Smerwicku při druhém Desmondově povstání v Irsku;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1585-86 plenění španělských osad a lodí v Karibiku a dobytí Santo Dominga;

1588 kapitán John Bostock – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada. Bránil především vplutí do Irského moře, pak u Skotska hledal španělské trosečníky z Felicissima Armada;

1588 kapitán sir Richard Grenville – hlídkování v Irském moři;

1589 kapitán John Bostock – hlídkování v La Manche;

1600 přestavba na plovoucí baterii; 1605 vyřazena a rozebrána.

 

30. Bárka TRAMONTANA, ±150 t, 22 md.

Osud: 1586 spuštěna s 18 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán Luke Ward – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada v La Manche;

1618 potopila se na útesech.

 

31. Vlajková, galeona TRIUMPH, ±800 t, 38 vd a 22 md.

Osud: 1562 spuštěna v Deptfordu s 36 vd a 22 md. Byla jedna z prvních v anglickém námořnictvu, která měla své jméno napsané na trupu;

Francouzské náboženské války 1562-98:

1562 kapitán William Wood - Le Havre;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 admirál sir Martin Frobisher – obrana Anglie před španělskou invazí Felicissima Armada;

2.srpna 1588 v bitvě u Portlandu společně s ARK ROYAL, GOLDEN LION, VANGUARD a VICTORY svedly dvouhodinový souboj se španělskou vlajkovou galeonou SAN MARTÍN, jež vyvázla bez vážnějších škod. TRIUMPH ze souboje vyšel s vážným poškozením pod čarou ponoru;

8.srpna 1588 v bitvě u Gravelines společně s REVENGE a VICTORY napadly a vážněji poškodily SAN MARTÍN, který se i tentokrát úspěšně ubránil.

1595-96 přestavba ve Woolwich na manovar pro 32 vd a 36 md;

1599 kontraadmirál sir Fulke Greville – služba ve flotile v Downs;

1616 ve Woolwich vyřazena a 1618 rozebrána.

 

32. Manovar VANGUARD, ±500 t, 32 vd a 22 md.

Osud: 1586 spuštěna ve Woolwich s 31 vd a 23 md. Byla jedna z prvních v anglickém námořnictvu, která měla jméno napsané na trupu;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán sir William Wynter – obrana Anglie před invazí španělské Felicissima Armada, bitvy v La Manche, u Gravelines;

2.srpna 1588 v bitvě u Portlandu společně s ARK ROYAL, GOLDEN LION, TRIUMPH a VICTORY svedly dvouhodinový souboj se španělskou vlajkovou galeonou SAN MARTÍN, jež vyvázla bez vážnějších škod;

1589 admirál sir Martin Frobisher a viceadmirál George Beeston – hlídkování v La Manche;

1594 admirál sir Martin Frobisher padl při blokádě Brestu a dobytí španělské pevnosti Crozon;

1596 kapitán sir John Wingfield – dobytí Cádizu;

1597 kapitán sir Robert Mansell - z tažení v Irsku odvolán k obraně Anglie před invazí španělské 3.Armady;

1598 admirál sir Robert Crosse – hlídkování v La Manche;

1599 admirál sir Henry Palmer – hlídkování v La Manche;

1599 přestavba v Chathamu pro 36 vd a 13 md;

1600 kapitán George Somers – bez kořisti u Azor;

1600 admirál sir Richard Leveson – hlídkování v La Manche;

1601 admirál sir Richard Leveson – hlídkování v La Manche;

1602 admirál sir Robert Mansell – hlídkování v La Manche;

1615 přestavba v Chathamu pro 40 vd a 12 md;

1620-21 viceadmirál sir Richard Hawkins – boje s osmanskými piráty u Alžírska;

2.povstání Hugenotů 1625:

1625 admirál sir John Penington – porážka Hugenotů u La Rochelle;

1629 vyřazena;

1630-31 ve Woolwich rozebrána a části použity na stavbu nové VANGUARD lodi 2.třídy s 60 vd a 8 md.

 

33. Vlajková, manovar VICTORY, ±800 t, 30 vd a 12 md.

Osud: 1559 spuštěna jako obchodní galeona GREAT CHRISTOPHER s 14 vd a 4 md;

1560 odkoupena od obchodníků Anthony Hickmana a Edwarda Castlyna z Londýna. Přejmenování na VICTORY;

Francouzské náboženské války 1562-98:

1562-63 Le Havre;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1586 rekonstrukce na manovar pro 30 vd a 12 md;

1588 kontraadmirál sir John Hawkins – obrana Anglie před invazí španělské Felicissima Armada, bitvy v La Manche a u Gravelines;

31. července - 1.srpna 1588 společně s GOLDEN LION se střetly a zajaly španělskou karaku SAN SALVADOR;

2.srpna 1588 v bitvě u Portlandu společně s ARK ROYAL, GOLDEN LION, TRIUMPH a VANGUARD svedly dvouhodinový souboj se španělskou vlajkovou galeonou SAN MARTÍN, jež vyvázla bez vážnějších škod, VICTORY lehce poškozena;

8.srpna 1588 v bitvě u Gravelines společně s ARK ROYAL svedly souboj s vlajkovým hulkem EL GRAN GRIFÓN, který se těžce poškozen úspěšně odpoutal z boje. Později společně s REVENGE a TRIUMPH napadly a vážněji poškodily SAN MARTÍN, který se i tentokrát úspěšně ubránil.

1600 hlídkování v La Manche;

1603 přestavba v Chathamu pro 34 vd a 10 md;

1603-06 hlídkování v La Manche;

1606 místo přestavby v Chathamu byla vyřazena a 1608 ve Woolwich rozebrána a využitelné části použity na stavbu válečné lodi PRINCE ROYAL spuštěné v roce 1610.

 

34. Manovar WHITE BEAR, ±1000 t, 31 vd a 9 md.

Osud: 1564 spuštěna ve Woolwich jako galeona s 28 vd a 8 md;

1565 tažení v Irsku;

1578 přestavba pro 32 vd a 8 md;

1585-86 rekonstrukce ve Woolwich na manovar pro 32 vd a 8 md;

Anglo-španělská válka 1585-1604:

1588 kapitán lord Edmund Sheffield, 1.hrabě z Mulgrave a 3.baron ze Sheffieldu – obrana Anglie před invazí španělské Felicissima Armada;

1599 přestavba pro 45 vd a 12 md;

1625 přestavba pro 25 vd a 12 md;

1627 vyřazena;

1629 v Rochesteru prodána a rozebrána na stavbu krčmy, dnes hospoda u Halifaxu s názvem „The Old White Beare“.

 

2.eskadra spojovacích lodí pod velením admirála sira Martina Frobishera.

35. Bárka WHITE LION, 140 t, viceadmirál Charles Howard;

36. Pinaca DISDAIN, 80 t, kontraadmirál Jonas Bradbery;

37. Pinace LARKE, 50 t, Thomas Chichester;

38. Bárka EDWARD OF MALDEN, 180 t, kapitán William Peerce;

39. Pinaca MARIGOLD, 30 t, kapitán William Newton;

40. Pinaca BLACK DOG, 20 t, kapitán John Davies;

41. Pinaca KATHERINE, 20 t;

42. Pinaca FANCY, 50 t, kapitán John Paul;

43. Bárka NIGHTINGALE, 160 t, kapitán John Doat;

44. Pinaca PEPPIN, 20 t.

3.eskadra pod velením viceadmirála sira Francise Drakea.

45. Galeona LEICESTER, 400 t, viceadmirál sir George Fenner;

46. Galeona MERCHANT ROYAL, 400 t, kontraadmirál Robert Flyke;

47. Galeona EDWARD BONAVENTURE, 300 t, kapitán James Lancaster;

48. Galeona ROOBUCK, 300 t, kapitán Jacob Whitton;

49. Galeona GOLDEN NOBLE, 250 t, kapitán sir Adam Seigar;

50. Galeona GRIFFIN, 200 t, kapitán sir William Hawkins Amadas;

51. Galeona MINION, 200 t, kapitán William Wynter;

52. Bárka TALBOT, 200 t, kapitán Henry White, v noci 7.-8.srpna v Calais byla použita jako brander;

53. Bárka THOMAS, 200 t, kapitán Henry Spendelow, v noci 7.-8.srpna v Calais byla použita jako brander;

54. Bárka SPARCK, 200 t, kapitán William Sparck;

55. Bárka HOPEWELL, 200 t, kapitán John Marchant;

56. Galeona DUDLEY, 250 t, kapitán James Erizeye;

57. Bárka VIRGIN GODDAUTHER, 200 t, kapitán John Greenfield;

58. Bárka HOPE OF PLYMOUTH, 200 t, kapitán John Rivers, v noci 7.-8.srpna v Calais byla použita jako brander;

59. Bárka BOND, 150 t, kapitán William Pool, v noci 7.-8.srpna v Calais byla použita jako brander;

60. Bárka BONNER, 150 t, kapitán Charles Caesar;

61. Bárka HAWKINS, 150 t, kapitán Pridiox;

62. Pinaca UNIT, 80 t, kapitán sir Humphrey Sydenham;

63. Pinaca ELIZABETH DRAKE, 60 t, kapitán Thomas Seely, v noci 7.-8.srpna v Calais byla použita jako brander;

64. Pinaca BUGGINS, 80 t, kapitán sir John Langford;

65. Pinaca FRIGAT, 80 t, kapitán Grant;

66. Bárka SELLINGER, 160 t, kapitán sir John Sellinger;

67. Bárka MANNINGTON, 160 t, kapitán sir Ambrose Manington;

68. Pinaca GOLDEN HIND, 50 t, kapitán Thomas Flemming;

69. Pinaca MAKESHIFT, 60 t, kapitán Peerse Leman;

70. Pinaca DIAMOND DRAKE, 60 t, kapitán Robert Holland;

71. Pinaca SPEEDWELL, 60 t;

72. Pinaca BEAR YONGE, 40 t, kapitán sir John Yonge, v noci 7.-8.srpna v Calais byla použita jako brander;

73. Pinaca CHANCE, 60 t, kapitán James Fones;

74. Pinaca DELIGHT, 50 t, kapitán William Coxe;

75. Pinaca NIGHTINGALE, 40 t, kapitán John Grisling;

76. Pinaca CARVELL, 30 t, v noci 7.-8.srpna v Calais byla použita jako brander.

4.eskadra k obraně pobřeží proti vylodění pod velením kontraadmirála sira Johna Hawkinse.

77. Bárka WEBB, 80 t, viceadmirál Nicholas Webb;

78. Bárka JOHN TRELAVNY, 150 t, kontraadmirál Thomas Meck;

79. Pinaca HEARTH OF DARTHMOUTH, 60 t, James Houghton;

80. Bárka POTTS, 180 t, kapitán Anthony Potts;

81. Pinaca LITTLE JOHN, 40 t, kapitán Lawrence Clayton;

82. Bárka BARTOLOMEW OF APSOM, 130 t, kapitán Nicholas Wright;

83. Bárka ROSE OF APSOM, 110 t, kapitán Thomas Sandie;

84. Pianca GIFT OF APSOM, 25 t;

85. Bárka JACOB OF LYME, 90 t;

86. Pinaca REVENGE OF LYME, 60 t, kapitán Richard Bedford;

87. Pinaca WILLIAM OF BRIDGEWATER, 70 t, kapitán John Smith;

88. Bárka CRESCENT OF DARMOUTH, 140 t;

89. Galeona GALLION OF WAIMOUTH, 100 t, kapitán Richard Miller;

90. Pinaca KATHERINE OF WAYMOUTH, 60 t;

91. Pinaca JOHN OF CHICHESTER, 70 t, kapitán John Younge;

92. Pinace HARTIE ANNE, 60 t, kapitán John Winoll;

93. Galeona MINION OF BRISTOL, 230 t, kapitán John Satchefield;

94. Bárka UNICORN OF BRISTOL, 130 t, kapitán James Laughton;

95. Bárka HANDMAID OF BRISTOL, 85 t, kapitán Christopher Pitt;

96. Pinaca AIDE OF BRISTOL, 60 t, kapitán William Megar.

5.eskadra k obraně Londýna.

97. Galeona HERCULES, 300 t, admirál sir George Barnes;

98. Galeona TOBIE, 250 t, viceadmirál Robert Barrett;

99. Galeona MAYFLOWER, 200 t, kontraadmirál Edward Banckes;

100. Galeona MINION, 200 t, kapitán John Dale;

101. Galeona ROYAL DEFENCE, 160 t, kapitán John Chester.

102. Galeona ASSENTION, 200 t, kapitán John Bacon;

103. Galeona GIFT OF GOD, 180 t, kapitán Thomas Lantlowe;

104. Galeona PRIMROSE, 200 t, kapitán Robert Bringboorn;

105. Galeona MARGETT-JOHN, 200 t, kapitán John Fisher;

106. Bárka GOLDEN LION, 140 t, kapitán Robert Wilcox;

107. Bárka DIANA, 85 t;

108. Bárka BURRE, 160 t, kapitán John Saracol;

109. Galeona TEIGAR, 200 t, kapitán William Caesar;

110. Bárka BERSABEY, 160 t, kapitán William Furthoe;

111. Galeona RED LION, 200 t, kapitán Jarius Wild;

112. Galeona CENTURION, 250 t, kapitán Samuel Foxcraft;

113. Pinaca PASPORT, 80 t, kapitán Christopher Colthirst;

114. Pinaca MOONSHINE, 60 t, kapitán John Brough;

115. Bárka THOMAS BONAVENTURE, 140 t, kapitán William Aldridge;

116. Pinaca RELIEF, 60 t, kapitán John King;

117. Galeona SUSAN ANNE PARNEL, 220 t, kapitán Nicholas George;

118. Galeona VIOLET, 220 t, kapitán Martin Hakes;

119. Galeona SOLOMON, 170 t, kapitán Edmund Musgrave;

120. Galeona ANNE FRANCIS, 180 t, kapitán Christopher Lister;

121. Bárka GEORGE BONAVENTURE, 100 t, kapitán Eleazer Hikeman;

122. Bárka JANE BONAVENTURE, 100 t, kapitán Thomas Hallwood;

123. Bárka VINEYARD, 160 t, kapitán Benjamin Cook;

124. Bárka SAMUEL, 140 t, kapitán John Wasell;

125. Bárka GEORGE NOBLE, 150 t, kapitán Henry Bellinger;

126. Bárka ANTHONY, 110 t, kapitán George Harp;

127. Bárka TOBIE JUNIOR, 140 t, kapitán Christopher Pigott;

128. Bárka SALAMANDER, 120 t, kapitán Samford;

129. Bárka ROSE LION, 110 t, kapitán Bamby Acton;

130. Bárka ANTELOPE, 120 t, kapitán Denison;

131. Bárka JEWELL, 120 t, kapitán Rewell;

132. Bárka PANCES, 160 t, kapitán William Butler;

133. Bárka PROVIDENCE, 130 t, kapitán Richard Chester;

134. Bárka DOLPHIN, 160 t, kapitán William Hare.

6.eskadra pod velením lorda Henryho Seymoura k obraně pobřeží proti vylodění.

135. Bárka DANIEL, 160 t, viceadmirál Robert Johnson;

136. Galeona HUTCHINGS, 150 t, kontraadmirál Thomas Tucker;

137. Bárka LAMB, 150 t, Leonard Harvell;

138. Pinaca FRANCE, 60 t, kapitán Richard Fearn;

139. Pinaca GRIFFIN, 75 t, kapitán John Dobson;

140. Pinaca LITTLE HARY, 50 t, kapitán Mathew Railston;

141. Pinaca HANDMAID, 75 t, kapitán John Gatebury;

142. Bárka MARYGOLD, 150 t, kapitán Francis Johnson;

143. Pinaca MATHEW, 35 t, kapitán Richard Mitchell;

144. Pinaca SUSAN, 40 t, kapitán John Musgrave;

145. Bárka WILLIAM OF IPSWICH, 140 t, kapitán Barnaby Low;

146. Bárka KATHERINE, 125 t, kapitán Thomas Grimbl;

147. Bárka PRYMROSE, 120 t, kapitán John Cardinall;

148. Pinaca ANNE BONNE, 60 t, kapitán John Conny;

149. Bárka WILLIAM OF RYE, 80 t, kapitán Willian Coxon;

150. Pinaca GRACE OF GOD, 50 t, kapitán William Fordred;

151. Bárka ELLNATHER, 120 t, kapitán John Lidgier;

152. Bárka REUBEN, 110 t, kapitán William Crippt;

153. Pinaca HASARD, 38 t, kapitán Nicholas Turner;

154. Bárka GRACE OF YARMOUTH, 150 t, kapitán William Musgrave;

155. Bárka MAY FLOWER, 150 t, kapitán Alexander Musgrave;

156. Bárka WILLIAM OF BRICKELSEY, 100 t, kapitán Thomas Lambert;

157. Pinaca JOHN YONGE, 60 t, kapitán Reignold Veyzey.

7.eskadra dobrovolníků lorda Charlese Howarda, 1.hraběte z Nottinghamu.

158. Galeona SAMSON, 300 t, admirál John Wingfield;

159. Galeona FRANCIS OF FOY, 140 t, viceadmirál John Reshley;

160. Bárka HEARTHEN OF WAYMOUTH, 60 t;

161. Bárka GOLDEN RIAL OF WAYMOUTH, 120 t;

162. Bárka SUTTON OF WAYMOUTH, 70 t, kapitán Hugh Preston;

163. Pianca CAROWS, 50 t;

164. Galeona SAMARITAN, 250 t;

165. Bárka WILLIAM OF PLYMOUTH, 120 t;

166. Pinaca GALLEGO OF PLYMOUTH, 30 t;

167. Bárka HAULS, 60 t, kapitán Grenfeild Hauls;

168. Bárka UNICORN OF DARTMOUTH, 76 t, kapitán Ralf Hawes;

169. Bárka GRACE OF APSOM, 100 t, kapitán Walter Edney;

170. Pinaca THOMAS BONAVENTURE, 60 t, kapitán John Pentyr;

171. Bárka RAT, 80 t, kapitán Gilbert Lea;

172. Pinaca MARGET, 60 t, kapitán William Hubard;

173. Pinaca ELIZABETH, 40 t;

174. Pinaca RAPHAEL, 40 t;

175. Pinaca FLYBOAT, 60 t.+

8.eskadra nákladních a zásobovacích lodí.

176. ELIZABETH BONAVENTURE OF LONDON, ? t, admirál Richard Startop;

177. PELICAN, ? t, viceadmirál John Clark;

178. HOPE, ? t, kontraadmirál John Skinner;

179. UNITY, ? t, kapitán John Mower;

180. PEARL, ? t, kapitán Lawrence Mower;

181. ELIZABETH OF LEE, ? t, kapitán William Bower;

182. BERSABEY, ? t, kapitán Edward Brien;

183. MARYGOLD, ? t, kapitán Robert Bowers;

184. WHITE HIND, ? t, kapitán Richard Brown;

185. GIFT OF GOD, ? t, kapitán Robert Harrison;

186. JONAS, ? t, kapitán Edward Bell;

187. SOLOMON OF ALBOROW, ? t, kapitán George Streat;

188. RICHARD OF DUFFIELDE, ? t, kapitán William Adams (Miura Anjin);

189. MARY ROSE, ? t, kapitán William Parker;

190. JOHN OF LONDON, ? t, kapitán Richard Ross.

 

Na jiných webových stránkách se velmi často u anglických či britských lodí setkáváme s označením HMS před jménem lodi, které se však začalo používat až koncem 18.století.

LEGENDA:

1)    Portugalsko;

2)    Španělsko;

3)    Francie;

4)    Holandsko;

5)    Anglie;

6)    Skotsko;

7)    Irsko;

A)    Lisabon;

B)    La Coruña;

C)    Santander;

D)    Castro-Urdiales;

E)    Laredo;

F)    San Sebastián;

G)    Ostrov Ouessant;

H)    Plymouth;

I)     Portland;

J)    Ostrov Wight;

K)    Dover;

L)    Le Havre;

M)    Boulogne-sur-Mer;

N)    Calais;

O)    Gravelines;

P)    Pláže mezi Nieuwpoort a Oostende;

Q)    Orknejské ostrovy;

R)    Shetlandské ostrovy;

X)    španělské lodě, které ztroskotaly v bouřích či na útesech.

 

31.7.1588 bitva u Plymouthu, kdy byla zajata vlajková karaka NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO anglickým manovarem REVENGE;

2.8.1588 v bitvě u Portlandu svedly vlajkové lodě španělský SAN MARTÍN (SÃO MARTINHO) s anglickými ARK ROYAL, GOLDEN LION, TRIUMPH, VANGUARD a VICTORY dvouhodinový souboj;

4.8.1588 bitva u ostrova Wight;

7.-8.8.1588 v Calais noční útok branderů na kotvící flotilu Felicissima Armada, potopeno pět lodí;

8.8.1588 bitva u Gravelines, kde se připojila flotila Holanďanů.

Přibližně zde se potopily španělské lodě z  flotily, viz Felicissima Armada.

 

Obrana Anglie v číslech:

  • 190 lodí
  • více než 3 800 děl
  • 6 000 námořníků
  • 10 000 námořních vojáků

Holandská flotila admirála Justinuse van Nassau:

  • 60 lodí
  • více než 1 100 děl
  • 4 000 námořníků

 

 

Výsledky této válečné výpravy jsou detailně popsány u admirálů a kapitánů: Don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor en el Palacio de Medina-Sidonia; Juan Martínez de Recalde; lord Charles Howard, 1. hrabě z Nottinghamu; sir John Hawkins; Justinus van Nassau a mnoha dalších.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 1. prosince 2016

Prameny: viz ZDROJE