Obdivuhodní a zruční Holanďané
Bewonderenswaardig en bekwame Nederlands

Po skončení Osmdesátileté války (1568-1648) za nezávislost se Holandsko s pomocí Anglie a Francie vymanilo z nadvlády španělských Habsburků. Velmi brzy poté se Holanďané stali významnou námořní i koloniální velmocí. Byl podporován rozvoj vědy, řemesel, umění atd. To přineslo prudký ekonomický růst a rozvoj námořnictva a zámořského obchodu. 17.století se též označuje za Holandský zlatý věk. V této době holandské loďstvo zabezpečovalo 50% veškerého světového obchodu.

Zpočátku Holanďany více zajímal obchod a podíl na trhu než získávání a správa kolonií a válkám se také raději vyhýbali. S vládci místních území byl dojednán pronájem části pozemků pro obchodní stanice nebo byla sjednána úmluva o vzájemné toleranci a podmínky obchodu. Obchodní společnosti časem odkoupily další pozemky a zvětšovaly svou moc, monopol a ziskovost. Mezi mnoha obchodními spolky byly nejslavnější Holandská Východoindická společnost a Holandská Západoindická společnost (A.Heřman). Král a tedy stát se v těchto koloniálních záležitostech angažoval až po krachu těchto obchodních společností koncem 18.století. Většinu kolonií či pozemků se stanicemi ztratili Holanďané za napoleonských válek vpádem Britů či Francouzů. Obdivuhodní a zruční holandští námořníci si zasloužili respekt nejen pro svou vytrvalost a obchodního ducha, ale také za svůj nemalý podíl na objevování světa v 16. a 17.století.

Holandská koloniální říše *1598 - +1949

 

KOLONIE V AFRICE

 

ZEMĚ

DRŽENA

OD - DO

STRUČNÁ HISTORIE

Mauritius

1598-1710

Objeven Araby v 10.století a Portugalci počátkem 16.století. Holandská kolonie 1598-1710. Ztracen po bitvách s Francouzi.

Svatá Helena

1600-1651

Objeven Portugalci 1502. Po obsazení zde Holanďané vytvořili základnu pro své dálkové loďstvo. 1650 se Holanďané přestěhovali do nově založené a polohou výhodnější Kapské kolonie. Po té byl ostrov obsazen Angličany.

Kapská kolonie (dnes Kapské město a JAR)

1652-1806

Založení Kapského města 1652, které bylo zpočátku využíváno jako zásobovací a servisní stanice pro lodě dálkových plaveb. Pro svou značnou strategickou polohu se město i kolonie značně rozrostla. Koncem 18.století si Velká Británie na tuto kolonii činila nárok, který vrcholil krvavou okupací a vyhnáním Holanďanů i domorodců 1806.

Holandské zlaté pobřeží (dnes Ghana a Togo)

17.st.-1817

Nebyly to kolonie, spíše se jednalo o stanice tolerované Portugalci. Podobné to bylo po celém pobřeží Afriky až k Somálsku. Tato nekolonie byla 1871 pod nátlakem prodána Británii.

 

 

KOLONIE V AMERICE

 

ZEMĚ

DRŽENA

OD - DO

STRUČNÁ HISTORIE

Nové Holandsko (dnes stát New York)

1624-1674

Území s hlavním městem Nový Amsterdam (dnes New York). Ostrůvek zvaný Manna-hatta byl odkoupen od indiánů výměnou za zboží. Švédská kolonie Nové Švédsko bylo připojeno 1655. Část kolonie byla ztracena po válce s Angličany. A zbytek vyměněn za Holandskou Guyanu (dnes Guayana a Surinam).

Holandské Antily

1633-dosud

Souostroví v Karibiku šesti ostrovů tvoří: Bonaire 1633, Curaçao 1634, Sv.Eustach 1636, tyto tři ostrovy byly v době napoleonských válek okupovány. Aruba 1636. Nakonec byly získány po bitkách s ostatními ostrovy Saba a Sv.Martin 1816. Ačkoliv měly ostrovy vlastní samosprávu, oficiálně tento správní celek Holandských Antil zanikl až 2010.

Holandské Panenské ostrovy (dnes Britské a Americké Panenské ostrovy)

16.st.-1872

Objeveny Kryštofem Kolumbem 1493. Severní ostrovy obsazeny Holanďany počátkem 16.století. A jižní Dánskou západoindickou společností 1671. Britskou intervencí 1672 se rozhořely boje o nadvládu. Definitivě obsazeno Brity 1872. Dánové své území prodali USA 1917.

Tobago (dnes Republika Trinidad a Tobago)

1628-1677

Získán po bitce se Španěly a ztracen po válce s Angličany.

Holandská Guyana (dnes Surinam a Britská Guyana)

1667-1815

Objeveno Kryštofem Kolumbem 1498. Pro nezájem Španělska byl kolonizován Holanďany. Angličané uzurpovali svými osadníky svůj vliv. Ztraceno po napoleonských válkách.

Holandská Brazílie (dnes Brazílie)

1624-1654

Dobytím Salvadoru začalo vytlačování Portugalců z Brazílie. Změna hlavního města 1636, kterým se stalo město Recife. Přestože měli Holanďané nadvládu na značné části pobřežního území od Sergipe po Maranhão, nedokázali jej udržet. Vyčerpaní ve válce s Angličany, neměli dost prostředků a tuto državu získali zpět Portugalci po šarvátce 1654.

 

 

KOLONIE V ASII

 

ZEMĚ

DRŽENA

OD - DO

STRUČNÁ HISTORIE

Basra (dnes město v Iráku)

1622-18.st.

Nebyla kolonií. Měli zde Peršany tolerovanou obchodní stanici. Ztraceno vpádem Osmanské říše.

Mocha (dnes město v Jemenu)

1620-18.st.

Nebyla kolonií. Měli zde Peršany tolerovanou obchodní stanici. Ztraceno vpádem Osmanské říše.

Isfahán (dnes město v Iránu)

1623-1747

Nebyla kolonií. Měli zde Portugalci tolerovanou obchodní stanici. Ztraceno po vpádu Osmanské říše.

Bandar Abbas (dnes město v Iránu)

1623-1766

Nebyla kolonií. Měli zde Portugalci tolerovanou obchodní stanici. Ztraceno po vpádu Osmanské říše.

Holandská východní Indie (dnes Indonésie)

1602-1949

Součástí tohoto celku byly ostrovy: Flores, Jáva, Moluky, Timor. Ostrovy byly objeveny Portugalci. Po obsazení Holanďany byla založena Východoindická společnost 1602 pro obchod s kořením z Moluk. Na Jávě bylo založeno město Batavia (dnes Jakarta) 1619. Po krachu obchodní Východoindické společnosti 1800 a Britské agresi 1811-1816 byla celá kolonie zestátněna 1816. Krátce na to propukly nepokoje. Za války byly ostrovy okupovány Japonci. Po válce vyvrcholily boje za nezávislost a pod mezinárodním tlakem, včetně USA, byla uznána nezávislost 1949.

Ceylon (dnes Srí Lanka)

1658-1796

Získáno po válce s Portugalci 1655-1658. Ztraceno invazí Angličanů 1796.

Malaka (dnes v Malajsii)

1641-1824

Získáno po šarvátce s Portugalci. Pod britskou nadvládou 1806-1816. Ztraceno po válce s Británií 1824.

Dedžima

1641-1859

Byl to umělý ostrov vybudovaný Portugalci, poblíž města Nagasaki. 3 roky po vyhnání Portugalců z Japonska bylo Holanďanům jako jedinému evropskému národu umožněno setrvat a obchodovat na  japonských trzích.

Myanmar (též Barma)

17.st.

Nebyl kolonií. Barmánci i Portugalci zde měli tolerovanou obchodní stanici. Ztraceno krvavým příchodem Angličanů Koncem 17.století.

Tchaj-wan

17.st-1895

Získán po bitce s Portugalci. Ztracen japonskou okupací 1895 v rusko-japonské válce.

Thajsko

17.-18.st.

Nebylo kolonií. Portugalci zde měli tolerovanou obchodní stanici. Ztraceno v 18.století příchodem Angličanů a Francouzů.

Vietnam

17.st.-1940

Nebyl kolonií. Francouzi zde měli tolerovanou obchodní stanici. Ztracen japonskou okupací 1940.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

29. srpna 2018

Prameny: viz ZDROJE