Časová osa i životnost typů lodí

před naším letopočtem

 

Pravděpodobný vznik našeho vesmíru.

±17

-

±14

mld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éra prahory (archeozoikum), období prekambrium.

Vznik Země, vývoj atmosféry a hydrosféry.

Vznik bílkovin, fotosyntéza, zelené řasy, mořské řasy.

4,5

-

2,6

mld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éra starohory (proterozoikum), období prekambrium.

Rozvoj řas a prvoků. Jednoduché a mnohobuněčné organismy.

Vznik bezobratlých. Ediakarská fauna.

2,6

-

0,57

mld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éra prvohory (paleozoikum), období kambrium.

Vývoj cévnatých rostlin. Rozvoj bezobratlých.

Vznik strunatců, objevují se mj. trilobiti.

570

-

510

mil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období ordovik.

Rostlinstvo se přizpůsobilo životu na souši.

Velký rozvoj bezobratlých, objevují se první obratlovci.

510

-

435

mil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období silur. Rozvoj suchozemských rostlin a vývoj stromů.

Vývoj paryb a čelistnatců. Žraloci, pancířnatci apod.

Členovci se přizpůsobují životu na souši.

435

-

410

mil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období devon. Objevují se pralesy a lesy.

Rozvoj tajnosnubných rostlin. Rozvoj paryb a ryb.

Přechod života na souš. Vznik obojživelných. Tiktaalik.

410

-

355

mil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období karbon. Vyvíjí se okřídlený hmyz. Bujný rozvoj pralesů.

Vývoj nahosemenných rostlin. Plavuňe, přesličky a kapradiny.

Objevují se plazi – dinosauři. Vzniká superkontinent (pangea).

355

-

290

mil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období perm. Velké vymírání bezobratlých.

Ústup tajnosnubných před nahosemennými rostlinami.

Vývoj savcovitých plazů. Konec éry prvohor.

290

-

250

mil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éra druhohory (mezozoikum), období trias. Rozvoj

nahosemenných rostlin. Vymírání primitivních obojživelníků.

Rozvoj korálů, amonitů, obojživelníků, plazů, dinosaurů a savců.

250

-

205

mil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období jura. Velký rozvoj a převaha dinosaurů a létajících plazů.

Vyvíjí se hadi, ocasatí obojživelníci a praptáci (archeopteryx).

Superkontinent (pangea) se dělí na dnešní kontinenty.

205

-

140

mil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období křída. Vznik a rozvoj placentálních a vačnatých savců.

Druhový rozvoj dinosaurů. Vývoj krytosemenných rostlin.

Vymírání primitivních ryb, dinosaurů atd. Konec éry druhohor.

140

-

66

mil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éra třetihory (terciér, kenozoikum), období paleogén.

Rozvoj kvetoucích rostlin. Exploze rozvoje placentálních savců,

hmyzu, ptáků, hlavonožců, bezobratlých ad. Objevují se primáti.

66

-

23

mil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období neogén. Rozvoj bezocasých a ocasatých obojživelníků,

jedno i dvouděložných rostlin. Tektonický posun v Africe vyvinul

proconsul africanus. Ramapiték (Hominidae ramapithecus).

Australopiték (Hominidae australopithecus). Konec éry třetihor.

23

-

2,6

mil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éra čtvrtohor (kvartér, kenozoikum), období pleistocén.

Velký rozvoj hlodavců, přežvýkavců a primátů. Doba ledová.

Chladnomilná fauna např. mamuti, jeskyní lvi, obří jeleni atd.

2,6

-

0,01

mil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARŠÍ DOBA KAMENNÁ – PALEOLIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počátek lidstva. Člověk zručný (Homo habilis).

Člověk vzpřímený (Homo erectus). Lidé v Evropě a Číně.

Vývoj jazylky umožnil mluvit. Osvojení námořních dovedností.

Člověk steinheimský (Homo sapiens steinheimensis).

Člověk neandertálský (Homo sapiens neanderthalensis).

Doložena první námořní plavba z Nové Guineiy do Austrálie.

 

2

mil

-

40001

V

O

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osídlování Austrálie. Lidé vyrobili luk.

Člověk vyspělý či kromaňonský (Homo sapiens sapiens).

Dochází k rasové dělbě na mongoloidy, negroidy a europoidy.

Člověk ochočil vlka jako prvního psa.

Doba ledová. Lidé ze Sibiře osídlují americký kontinent.

Celkově hladina moří je o 120 m níže než dnes (rok 2000 n.l.).

Lidé kultury Clovis v Severní Americe vymřeli kvůli výbuchu komety.

40000

-

10001

V

O

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ – MEZOLIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éra čtvrtohor (kvartér, kenozoikum), období holocén (je dosud).

Současná flóra a fauna. Člověk moudrý (Homo sapiens).

Jihovýchodní Asie osídlena, období kultury Bắc Sơn.

Na území Číny bylo vyrobeno první pivo z rýže a plodů hlohu.

V Holandsku nejstarší monoxyl. V Asii období kultury Hòa Bình.

Lidé žíjí na území Gobustánu pod Kavkazem.

10000

-

6001

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ – NEOLIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První písemné pamatky z Harappy na řece Indus v Pákistánu.

Počátky zemědělství v severní Africe.

V jihozápadním Íránu se objevili Sumerové.

Vznik zavlažovacích systémů.

Objevuje se zárodek Núbijské říše Kúš v Súdánu.

Počátek čínské civilizace, relativně vyspělé říční čluny.

6000

-

4001

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egypťané osídlují údolí Nilu. Vývoj hieroglyfického písma.

Sumerové osídlili jižní Mezopotámii (Malá Asie).

V Egyptě vznikly kraje a občiny, třídní společnost.

Sumerové vytvořili 1. lunární kalendář známý jako Babylonský.

Počátek doby bronzové v Mezopotámii a Egyptě.

Egyptské občiny a kraje spojeny do Horního a Dolního Egypta.

4000

-

3001

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBA BRONZOVÁ – POČÁTEK STAROVĚKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tarimské pánvi v Číně žili lidé indoevropského typu.

V severní Mezopotámii vznikla Akkadská říše.

Sumerové vynalezli klínové písmo, městské státy.

Osídlování Polynésie. Mýtický počátek čínských dějin.

Král Menej spojil Horní a Dolní Egypt. V Řecku kykladská kultura.

Cizí kmeny (Elam a Amorité) ohrožoují Sumerskou říši.

V Libanonu a Sýrii se usadili Foiničané (Kananejci, Féničané).

Za vlády Sumerskěho krále Gilgameše vzkvétá město Uruk.

Džóser a Nebka, počátek Staré říše. Objev modré barvy.

Imhotep staví Džóserovu pyramidu (nejstarší).

Sumerský král Mesilim sjednocuje sumerská města.

Chufev (Cheops) staví velkou pyramidu – 1.DIV SVĚTA.

3

0

0

0

-

2

5

0

1

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krétská civilizace, počátek mínojské kultury na Krétě.

Rozkvět protoindické kultury v okolí Indu a Paňdžábu.

V říši Elam v dnešním Íránu vynalezena čísla.

V Egyptě za krále Veserkafa sílí kult boha Ré.

Sumerský král Urukagin omezil korupci a mamonářství kněžích.

Sargon I. dobil Sumer, založil Semitskou říši s centrem

v Akkadu, sjednotil míry a váhy, další rozkvět říše.

V Řecku začíná krétská či mínojská vyspělá palácová kultura.

Za vlády krále Pjopeje II. konec staré říše a rozpad Egypta.

V Číně doba bronzová a vláda dynastie Sia.

Král Ur-Nammu obnovil říši Sumer, vydán nejstarší zákoník.

V Egyptě hl.m. Théby, počátek Střední říše, kult boha Amona.

2

5

0

0

-

2

0

0

1

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osídlování Mikronésie. V Číně vyrobena zmrzlina.

12.dynastie egyptského krále Amenemhéta, vládne z Lištu.

Spojením Akkadců, Sumerů a Semitů vznikla Asyrská říše.

Na jihu Mezopotámie vznikla Babylonská říše.

Za faraóna Senvosreta I. vznikl příběh o Sinuhetovi.

Faraon Senvosret III., výboje do Mezopotámie, ochrana

spojenců, rozvoj vodohospodářských staveb (zdymadla).

Babylon centrem moci, počátek starobabylónské říše.

Na Ukrajině se objevují thrácké kmeny.

Na severu Černého moře se usadil kmen thráckých amazonek.

Osídlování Melanésie.

V Číně v okolí Žluté řeky dynastie Šang.

2

0

0

0

-

1

7

5

1

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První konverzační lexikon akkadsko-sumerský.

Babylonský král Chammurabi sjednotil celou Mezopotámii,

Asýrie byla postupně asimilována, smrtí krále se říše rozpadla.

V Egyptě konec období Střední říše. Abrahám.

Nejednotný Egypt snadno dobyt Hyksósy.

V Turecku vznikla říše Chetitů. Počátek psaní na papyrus.

V Řecku heladská (mykénská) kultura, geometrická stylizace.

V Malé Asii foinická města Byblos, Ugarit, Siddon, Týr ad.

Foiničané známí výrobou purpurové barvy, kupci a námořníci.

Počátek Nové říše v Egyptě. Chetité drancují Babylónskou říši.

Kmen Kasitů přijat Babylonci, za jejich vlády Babylon kvete.

Egyptské imperiální výboje faraóna Thutmóse I.

1

7

5

0

-

1

5

0

1

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Védští árijci obsadili Indii. Mykénská kultura, Trójská válka.

Vláda Hatšepsovet (Hatšepsut) – rozkvět, rovnoprávný Egypt, mír.

Thráčtí Dákové ve střední Evropě, Lovosice. Kypr kolonií Řeků.

Tyran Thutmóse III. a války, ničí odkaz královny Hatšepsovet.

Vynález hláskové abecedy Foiničany, 22 písmen, „O“ dodnes.

Náhlý zánik krétské (mínojské) kultury. Rozkvět říše Mitanni.

Rozkvět čínského rovnoprávného státu za dynastie Šang,

písmo, ženy ve státní správě a v armádách jako generálky.

Novochetitská říše si podrobila říši Mitanni a egyptskou Sýrii.

Faraóni Achnaton a Nefertiti reformovali Egypt.

Tutanchamón, nejvýznamnější sarkofág objeven roku 1922.

Ramesse II. u Kadeše porazil přesilu Chetitů.

1

5

0

0

-

1

2

5

1

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egejské stěhování národů, v Řecku končí doba bronzová.

Dórské stěhování. v Číně napsána Kniha proměn.

V Egyptě vláda 20.dynastie faraóna Setnachte.

Mojžíš s Izraelci vyvraždili Sinaj, válečná tažení, dobytí Jericha.

Alžír, Tunis a severní Libyi kolonizují Foiničané.

Vítězná tažení Ramesse III. Vpády říše Elamů do Babylonie.

První stávka na světě – egyptští stavební dělníci.

Asýrie velmocí. Sjednocení 12 izraelských kmenů.

V Číně dynastie Čou, počátek taoismu.

Saudští beduíni se spojili do kmenového svazu Sába.

V Číně svržena dynastie Šang dynastií Čou.

David králem po sebevraždě Saula.

1

2

5

0

-

1

0

0

1

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘECHOD NA DOBU ŽELEZNOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V severní Indii sepsány v sánskrtu védské chvalozpěvy.

Pronikání Keltů na Pyrenejský poloostrov.

Ve Střední Americe začíná Olmécká kultura a řemeslná výroba.

Keltové vytlačují Foiničany z kolonií na Pyrenejském poloostrově.

Olmékové vynalezli pětkovou matematickou soustavu.

Války rostoucí říše Elam (Írán) proti Asýrii, Sumeru a Babylonii.

Po smrti Davida se stal králem Šalomoun Moudrý.

Rozkvět Olmécké říše a pronikání do Severní Ameriky.

Výstavba Šalomounova chrámu.

V Egyptě vláda 22.dynastie libyjského krále Šešonka.

Počátek období Novoasyrské říše.

Plavba indoevropských kmenů na Madagaskar.

1

0

0

0

-

9

0

1

 

10.

st.

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foiničané postupně kolonizují pobřeží Středozemního moře.

Výteční námořníci a obchodníci Foiničané šíří písmo (abecedu).

Výboje Asyrské říše do Foinicie v Malé Asii.

Počata stavba Semiramidiných visutých zahrad – 2.DIV SVĚTA.

Foiničané vytlačují Řeky a kolonizují Kypr.

Příchod kmene Etrusků z Malé Asie do severní Itálie.

V Koreji vznikly kmenové svazy, nejsilnějším je Čoson.

Etruskové tvoří rovnoprávnou společnost.

Egypt pod nadvládou říše Kúš (Núbijci).

Do jihokaspických stepí přicházejí kmeny Sarmatů.

Foiničané zakládaji Kartágskou říši v dnešním Tunisu.

Říše Elam podléhá rostoucí síle médských kmenů.

9

0

0

-

8

0

1

 

9.

st.

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boje keltských a germánských kmenů v Evropě.

Bitva u Kurukšetry v Indii, konec staršího védského období.

V Řecku začíná archaické období, městské státy, kolonizace.

Počátky olympijských her se čtyřletým cyklem.

V Číně počátek téměř čtyřsetletého období Jara a Podzimu.

Bájný Romulus založil Řím. Počátky řecké literatury - Homérova Ilias.

Otrokářský stát Urartu mezi Černým a Kaspickým mořem.

Foiničané žíjící v Kartágu staví město Kartágo.

Germánské kmeny osídlují skandinávské země (Balt byl suchý).

Založeny Syrakusy. Thrákové a Kimmeriové migrují na Balkán.

Výboje Skytů z ruských a ukrajinských stepí na střední východ.

Asyrský král Sargon II. dobil Izrael a okolní území.

8

0

0

-

7

0

1

 

8.

st.

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Spartě ustanoveny zákony podle Lykúrgose.

V dnešní Guatemale se usadili Mayové.

Řekové založili Chalkédón (Bospor).

Král Gygés založil Lýdskou říši a razí první mince na světě.

V Římě sepsány nejstarší zákony v Evropě.

Řekové zakládají Byzantion (Konstantinopol, Cařihrad, Istanbul).

Král Aššurbanipal v Ninive založil knihovnu s 5000 tabulkami.

Počátek období Novobabylonské (Chaldejské) říše.

Do severokaspických stepí přícházejí Skytové z Altaje.

Počátek Médské říše, porážka a konec Elamské říše.

Novoasyrská říše dobyta Novobabylonskou a Médskou říší.

Egypt u Megidda porazil válkychtivé Izraelity.

7

0

0

-

6

0

1

 

7.

st.

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iónští Řekové zakládají město Massalia (Marseille). Ezopovy bajky.

Dokončeny Semiramidiny visuté zahrady – 2.DIV SVĚTA.

Řecký kovář Gaukos objevil letování a sváření železa.

Nabukadnezar II. zničil Jeruzalém. Vznik magadhské říše v Indii.

Zatmění slunce ukončilo válku mezi Lýdskou a Médskou říší.

Buddha (Siddhártha Gautama), Buddhovo učení lásky.

Kýros II. Veliký založil Perskou říši. Konfucius (Kchung-fu-c‘).

Pod Spartou se řecká města spojila v Peloponéský spolek.

Peršané dobili Babylón, návrat propuštěných Izraelitů.

Námořní bitva Kartága s Řeky u Alalie na Korsice. Pythagoras.

Vojska Dáreia I. překročila Bospor prvním pontonovým mostem.

Počátek římské republiky, dělba sféry vlivu mezi Řím a Kartágo.

6

0

0

-

5

0

1

 

6.

st.

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athéňané odrazili Peršany Dáreia I. v bitvě u Marathónu.

Výstavba velké flotily v Atice proti Peršanům.

Sparta a spojenci u Thermopyl zadrželi Peršany Xerxese I.

2.řecko-perská válka, dobytí Athén, námořní bitva u Salamíny.

Nejstarší mapa (představa) tehdejšího známého světa.

Řekové porazili Kartágince na Sicílii a Peršany u Plataiai.

Aticko-Delfský pakt proti Persii. Období válčících států v Číně.

Námořní bitva Řeků s Etrusky v Neapolském zálivu.

Postaven Feidův Zeus v Olympii – 3.DIV SVĚTA.

Peršané v nilské deltě zničili athénské loďstvo.

Peloponéské války. Na Srí Lance (Ceylon) vznikla sinhálská říše.

V západní a severní evropě počátek doby železné – laténské.

5

0

0

-

4

0

1

 

5.

st.

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stěhování Keltů Evropou (Belgové, Galové). Lékař Hippokratés.

Praxitelés řecký sochař Afrodita knidská, Hermes a malý Dionýs.

Druhý Attický námořní spolek Athén proti Spartě.

Výboje Sarmatů k Podunají a Potisí a vytlačování Skytů.

Války řeckých měst přispěly k vpádu Makedonie, Filip II.

V Efesu postaven Artemidin chrám – 4.DIV SVĚTA.

Alexandr III. Veliký, bitva u Gaugamel, dobil Persii, překročil

Hindúkuš a dobyl část Indie. Matematik Euklidés.

Postaveno Mauzoleum v Halikárnássu – 5.DIV SVĚTA.

Alexandr Veliký oddal 10000 makedonců s perskými ženami.

Čandragupta založil říši Maurjů v severní Indii.

V Gruzii vznikl otrokářský stát Iberie. Diogenés. Aristotelés.

4

0

0

-

3

0

1

 

4.

st.

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příchod Ilyrijců na Balkán. Ašóka vládne Indii, šíření buddhismu.

Postaven Rhodský kolos boha Hélia – 6.DIV SVĚTA.

V severním Mongolsku vznikla Hunská říše. Pyrrhova vítězství.

Postaven Velký maják na ostově Fáros – 7.DIV SVĚTA.

Punské války Říma s Kartágem. Hannibal zvítězil u Kann.

Založeno Dženné s velkou hliněnou mešitou (dosud stojí v Mali).

Kníže Čeng dynastie Čchin sjednotil Čínu. Fyzik Archimédes.

Založena velká Alexandrijská knihovna (zničena křesťany).

Velká Čínská zeď proti Hunům, Čínský císař Čchin Š‘chuang-Ti

znám jako císař Čchin, v hrobce se 6000 terakotovou armádou.

Římské legie Cornelia Scipia po bitvě u Zamy zničily Kartágo.

V Číně počátek dynastie Chan, největší rozkvět Číny.

3

0

0

-

2

0

1

 

3.

st.

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expanze Říma na východ. V Římě 1.leden jako počátek roku.

Kmen Vietů se usadili v děltě Rudé řeky (红河, Sông Hồng).

Makedonie poražena Římany u Pydny, konec řecké velmoci.

Keltiberští Lusitanové porazili v Hispánii římská vojska.

Vrchol keltské kultury ve střední Evropě, Bójové v Čechách.

Achájská válka proti Římu je posledním vzdorem Řeků.

Makabejci založili království Židů v Judeji.

Z rozpadlé říše Alexandra Velikého vznikla Parthská říše.

Válka sicilských otroků proti Římu. Války Říma s Numidií.

Stoupání hladiny moří, jedna z příčin stěhování národů.

Kmeny Kimbrů, Teutonů a Ambronů opouští oblast Baltu.

Germánské kmeny počínají ohrožovat Římskou říši.

2

0

0

-

1

0

1

 

2.

st.

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langobardé se stěhují z Baltu dále na jih. Řím sjednotil Itálii.

Germánské kmeny asimilují Kelty. Spartakovo povstání otroků.

Skytové dobili severozápad Indie. Herodes I. veliký král Judeje.

Vznik Pontského království a jeho války s Římskou říší.

První triumvirát v Římě, Pompeius, Crasus a Caesar.

Caesar a Pompeiovy legie dobili Galii, Alesii, hranicí Říma Rýn.

Říše Hunů se rozpadla, část Hunů přesídlila na Kavkaz, Atila.

V Koreji období Tří království, Kogurjo, Pekče a Silla.

Zaveden juliánský kalendář, v pravoslavných zemích je dodnes.

Mýtická říše Wa v Japonsku se rozpadla, vznikla říše Yamato.

U Aktia poražena flotila Kleopatry VII. Konec Egyptské říše.

Založen Kolín nad Rýnem. Hranice Římské říše na Labi.

1

0

0

-

1

 

1.

st.

V

O

R

M

O

N

O

X

Y

L

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘELOM LETOPOČTŮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texty a tabulka: P.Patočka

Korektura: Ali

1. července 2015

Prameny: viz ZDROJE

Zpomalte stárnutí a snižujte množství volných radikálů.

Mějte „špatný“ cholesterol, oxidanty a stres pod kontrolou.

Lecithin E Nutrilite™

Vynikající kombinace vitaminu E a lecitinu.

Pomáhá při absenci celozrnné a naklíčené stravy.

Žvýkací tablety oslazené medem a ochucené karobem. Příjemná chuť připomíná oříšky s troškou medu.

Ze surovin z vlastních farem Nutrilite™ a udržitelných partnerských biofarem s certifikátem NutriCert™.

Bez barviv, konzervantů, umělých a živočišných přísad.

Ze zkušeností zákazníků, doporučují užívat např.: Pro akutní snížení „špatného“ cholesterolu 4 denně. Každý kdo pracuje či žije ve stresovém či znečištěném prostředí.

Podrobné info o složení a obsahu zde.

Zvýhodnění cen o 5-36 % pro registrované zde.

Domluvte si ochutnávku. Kontakt: +420 602114073