Norsko
Norge

Animace vlajky: Dave Johnston.

Asi 150 l.př.n.l.-4.stol n.l. příchod germánských kmenů na jih Norska a vytlačení Laponců na sever;

600 n.l. slučování kmenů, zakládání malých království;

8.-11. století výpravy Vikingů;

8. století norští Vikingové obsazují Shetlandské, Orknejské a Faerské ostrovy, Hebridy a Irsko;

872-932 vláda Haralda I. Krásnovlasého, založena dynastie Yngling, sjednocení Norska, osídlení Islandu;

900 obchodování s jihovýchodní Evropou a Araby s centrem dálkového obchodu v Haithabu;

982-985 Erik Rudý Thörvaldsson objevil Grónsko;

992 Leif Eriksson, syn Erika Rudého, objevil Ameriku. Byl norským králem Olafem Tryggvassonem pověřen dopravit na Island a Grónsko křesťanské misionáře a učitele. Byli však bouří svedeni z kursu a přistáli v Severní Americe v Newfoundlandu (Vinlandu);

995–1000 vláda Olafa I. Tryggvasona, christianizace;

1000 norští Vikingové proti dánským a švédským v prohrané bitvě u Svolderu, kdy král Olaf I. Tryggvason padl;

1015-1028 vládne král Olaf II. Haraldsson, šíření katolické víry ohněm a mečem, později znám jako Olaf II. Svatý patron Norska;

1016-35 po porážce anglosaského krále Edmunda se Knut Veliký stal králem Anglie a od roku 1018 králem Dánska a v roce 1028 i Norska;

1050 úpadek dálkového obchodu seveřanů, obchod přebírají Slované;

1130-1240 boje o nástupnictví (období občanských válek);

1152 založeno arcbiskupství v Nidarosu (dnes Trondheim);

1177-1202 vládne Sverre Sigurdsson, založena dynastie Sverre, oslabil moc a chamtivost církve, posílil královskou dědičnou monarchii;

1261 Grónsko přešlo pod norskou svrchovanost;

1262 Island přešel pod norskou svrchovanost;

1263–1280 vláda Magnuse VI. Zákonodárce, se-psána zemská zvyková práva, souostroví Hebrid prodáno Skotsku;

1274 Norsko zrušilo otroctví;

1319-1343 personální unie se Švédskem;

1380 dánsko-norská personální unie;

1388-1412 vláda Markéty I., královny Dánska a Norska;

1389 vítězstvím Markéty I. Dánské nad Albrechtem Meklenburským se stala švédskou královnou a švédská šlechta ji provolala „Semiramis severu", personální unie Dánska, Norska a Švédska;

1397-1523 Kalmarská unie s Dánskem a Švédskem – obchodní konkurence německé hanzy;

1450–1481 Kristián I. Oldenburský, založena dynastie Oldenburk;

1523 rozpad Kalmarské unie;

1536 pozemky církve připadly koruně;

1537 rozpuštěn norský sněm, vláda přešla do rukou dánských rádců;

1648–1670 Frederik III., absolutismus;

1700-1721 Dánsko, Norsko s Ruskem, Polskem, Saskem a Pruskem proti Švédsku a Osmanské říši v rámci „Severní války“ též „Velká severní válka“;

1715 v bitvě u Kolbergu 24. dubna zajal švédskou fregatu VITA ÖRN a velitele flotily kontraadmirála Carla Hanse Wachtmeistera kapitán dánského královského námořnictva Peter Jansen Wessel Tordenskiold, norský a dánský národní hrdina a legenda;

konec 18. stol. počátek norského národního obrození;

19. století stoupl počet obyvatel Norska z 0,9 na 2,2 milionů, o 144 %;

1814 dánský král Frederik VI. mírovou smlouvou z Kielu ukončil dánsko-norskou unii, podstoupení Norska Švédsku, naděje Norska na nezávislost zmařena, 17. května vznik Norské ústavy;

1814-1905 švédsko-norská unie;

1818 francouzský maršál Jean-Baptiste Bernadotte přijat za švédského a norského krále jako Karel XIV. Jan, zakladatel dodnes panující dynastie Bernadotte, ekonomický a kulturní rozkvět Norska;

1898 uzákoněno všeobecné hlasovací právo;

1905 švédský král uznal nezávislost Norska;

1905 dánský princ Karel zvolen za norského krále jako Haakon VII., dynastie Oldenburk;

1913 uzákoněno volební právo žen;

1914-1918 za Velké války (1. světová v.) Norsko neutrální, ztráta 1,24 milionů BRT (49,3 %) obchodního loďstva;

1939 norská vláda odmítla německý návrh paktu o ne-útočení;

1940-45 okupace nacistickým Německem;

1945 Norsko zakládající člen OSN;

1946-1952 generální tajemník OSN Nor Trygve Lie;

1947 Thor Heyerdahl s mezinárodní posádkou na balzovém voru Inků KON-TIKI překonal Tichý oceán z Peru na atol Raroia, Polynésie;

1952 spoluzakladatel Severské rady;

1960 spoluzakladatel ESVO;

1969 Thor Heyerdahl s mezinárodní posádkou na staroegyptském papyrovém člunu RA přeplul Atlantický oceán z Maroka k Malým Antilám v Karibském moři;

1970 Thor Heyerdahl s mezinárodní posádkou na staroegyptském papyrovém člunu RA II přeplul Atlantický oceán z Maroka na ostrov Barbados v Karibském moři;

1991 král Harald V.;

1992 schválena žádost Norska do ES;

1995 v referendu občané Norska odmítli vstup do EU.

 

 

Texty: P. Patočka, H. Prien, S. M. Tärr, V. Vrba

Korektura: Ali

Aktualizováno: 10. srpna 2021

Prameny: viz ZDROJE