Švédsko
Sverige

Animace vlajky: Dave Johnston.

5.-6. století kmenový svaz sveonů s centrem v Uppsale;

6.-8. století vikingské nájezdy do Pobaltí a východní Evropy;

8. století Baltské moře švédským vnitrozemským mořem, obchodování Frísům znemožněno;

8.-10. století ovládnutí ruských obchodních cest (po Dněpru do By-zance, po Volze do arabského světa) s centrem dálkového obchodu ve švédském Birka;

800-850 švédští Vikingové pronikají k Ladožskému jezeru, zakládání kupeckých osad u slovanských sídel, asimilace se Slovany;

862 švédský Rurik Varjag se stal vládcem Novgorodu, založena dynastie Rurikovců, kupecké osady Vikingů připojeny k Novgorodu;

882 Novgorodský kníže Oleg Varjag švédského původu ovládl Kyjevskou Rus;

995-1160 sjednocení švédských kmenů, christianizace;

1000 švédští Vikingové s dánskými proti norským zvítězili v bitvě u Svolderu, kdy norský král Olaf I. Tryggvason padl;

1157 Erik IX. Svatý vede křížovou výpravu proti pohanským Finům;

1164 založeno arcibiskupství v Uppsale;

1222-1250 boje dynastií Sverkerů a Erikovců o švédský trůn skončil jejich vymřením;

1248-1250 králem jarl Birger, zakladatel dynastie Folkungů, rozkvět Švédska;

1240 porážka Švédů na Něvě novgorodským knížetem Alexandrem Jaroslavičem později známým jako Něvským;

1303 narodila se Birgitta Birgersdotter, později známá jako svatá Brigita Švédská, patronka Švédska, Evropy, vdov, umírajících a poutníků;

1319-1343 vládne Magnus II. Eriksson, personální unie s Norskem;

1335 Švédsko v Evropě zrušilo otroctví;

1389 Markéta I. švédskou královnou, personální unie s Dánskem;

1397-1448 Švédsko člen Kalmarské unie – obchodní konkurence německé hanzy;

1412-1435 vládne Erik VII. Pomořanský;

přelom 15.-16. století úpadek německé hanzy způsoben vzestu-pem Kalmarské unie;

1448 Karel VIII. Knutsson zvolen Švédy králem jako protest proti dánské hegemonii v Kalmarské unii;

1513 - 1523 dánský král Kristián II. po korunovaci roku 1520 nechal popravit osmdesát dva švédských předáků stavovského odboje tzv. „Stockholmská krvavá lázeň“;

1523 nepokoje Švédů vedou k rozpadu Kalmarské unie;

1523-1660 Gustav I. Vasa, zakladatel dynastie Vasovců, vyhnání Dánů;

1527 konfiskace církevního majetku, reformace a nové uspořádání zemské správy;

1563-1570 „Severská sedmiletá válka“, Švédsko proti koalici Dánska, Norska, Polsko-litevské unii a Lübecku o nadvládu v oblasti neměla vítěze;

1611-1632 vláda Gustava II. Adolfa;

1621 Švédové dobytím Livonska získali nadvládu nad Baltským mořem tzv. „Dominium ma-ris Baltici";

1628 panenské vyplutí válečné galeony VASA skončilo katastrofou;

1630-1635 švédská válka jako součást třicetileté války;

1632-1654 vláda královny Kristiny;

1642 do Švédska byl pozván „Učitel národů“ Jan Amos Komenský, aby vedl reformu školství;

1643-1645 a 1657-1658 dánsko-švédské války, ve kterých Dánsko ztratilo rozsáhlá území;

1654–1660 Karel X. Gustav, založena dynastie Wittelsbachů;

1655-1660 polsko-švédská válka v rámci Druhé severní války;

1682 absolutismus, pozemková reforma, reorganizace vojska a námořnictva;

1694 vzpoura v Livonsku;

1697-1718 „poslední Viking" král Karel XII. byl přesvědčený luterán, schopný vojevůd-ce a svéhlavý politik;

1700-1721 v rámci „Severní války“ též „Velké severní války“ Švédsko a Osmanská říše proti koalici Dánska, Ruska, Polska, Saska a Pruska;

1790 Švédsko-finská flotila porazila flotilu carského Ruska v bitvě u Svensksundu 9. července, tento den je Den švédského námořnictva;

19. století stoupl počet obyvatel Švédska z 2,3 na 5,1 milionů, o 122 %;

1809 fredrikshamnským mírem Švédsko ztrácí Finsko a Alandské ostrovy;

1814-1905 švédsko-norská personální unie;

1818 francouzský maršál Jean-Baptiste Bernadotte přijat za švédského a norského krále jako Karel XIV. Jan, zakladatel dodnes panující dynastie Bernadotte;

1847 ve švédské kolonii Svatý Bartoloměj bylo zrušeno otroctví;

1848 švédsko-dánská dohoda o vojenské pomoci v prusko-dánské válce;

1855 britsko-francouzská garance švédsko-norských hranic tzv. „listopadový traktát“ před nároky carského Ruska;

1859-1872 Karel XV.;

1866 reforma říšského sněmu (Riksdagu) mj. zrušeny stavovské a politické výsady šlechty a duchovenstva;

1867 Alfred Bernhard Nobel si nechal patentovat dynamit, bezpečná výbušnina;

konec 19. a počátek 20. století agrární krize se stala příčinou masové migrace do USA;

1901 z fondu a pozůstalosti A. B. Nobela byla udělena první Nobelova cena, považována za nejvyšší ocenění, jakého může umělec, vědec či státník dosáhnout;

1905 rozpad švédsko-norské personální unie;

1909 schváleno všeobecné hlasovací právo;

1912 přijata zásada neutrality;

1921 uzákoněno volební právo žen;

1932 za světové krize zavedena sociální reforma, Švédsko byl „stát blahobytu“;

1939 švédská vláda odmítla německý návrh paktu o ne-útočení;

1941 švédští dobrovolníci po boku Finů v „zimní válce“ proti Sovětskému svazu;

1944 švédský diplomat Raoul Wallenberg, který jako sekretář švédské vládní delegace pomohl zachránit deseti tisíce Židů z nacisty okupovaného Maďarska;

1946 Švédsko členem OSN;

1949 vznik NATO, Švédsko si zachová svou neutralitu;

1952 spoluzakladatel Severské rady;

1953-1961 generální tajemník OSN Švéd Dag Hammarskjöld;

1960 spoluzakladatel ESVO;

1968 volby vyhrála Sociální Demokracie, v čele byl Olof Palme (*1927 - +1986 zavražděn), za jehož vlády se Švédsko významně posunulo ke státu blahobytu;

1972 ve Stockholmu založena nejúspěšnější popová kapela ABBA;

1973 král Karel XVI. Gustav nastoupil na trůn;

1995 Švédsko členem EU, přistoupilo k projetu „Partnerství pro mír“.

 

 

Texty: P. Patočka, H. Prien, S. M. Tärr, V. Vrba

Korektura: Ali

Aktualizováno: 30. června 2021

Prameny: viz ZDROJE