Dánsko
Danmark

Animace vlajky: Dave Johnston.

Přelom 4.-5. století obývali Dánové souostroví Skane a později Jutsko;

5.-6. století příchod Dánů z jižního Švédska;

8.-10. století výpravy Vikingů a vytváření feudálních vztahů;

896-911 dánští Vikingové dobili severozápad Franské říše, vznik vévodství Normandie;

900 obchodování s jihovýchodní Evropou a Araby s centrem dálkového obchodu v Haithabu;

Asi 936 Gorm I. Starý, založena dynastie Yelling, ovládl z Jutska stát švédských Vikingů s centrem v Haithabu, christianizace;

947-948 zřízena biskupství v Ribe, Arhu-su a Schleswigu;

asi 950 sjednocování dánských království;

1000 dánští Vikingové se švédskými proti norským zvítězili v bitvě u Svolderu, kdy norský král Olaf I. Tryggvason padl;

1016-1035 po porážce anglosaského krále Edmunda se Knut Veliký stal králem Anglie a od roku 1018 králem Dánska a v roce 1028 i Norska;

1050 úpadek dálkového obchodu seveřanů, obchod přebírají Slované;

1080-1086 vládne Knut IV. Dánský, byl prvním Dánem, který byl kanonizován, od roku 1101 katolickou církví uznáván jako Knut IV. Svatý patron Dánska;

11.-12. století spory o dánský trůn, úpadek a lenní závislost na římsko-německé říši;

1157-1182 vláda Valdemara I. Velikého, s podporou biskupa Absolona z Ros-kilde ovládl odpadlé provincie, Dánsko velmocí;

-1160-1168 tažení proti polabským Slovanům, dobytí ostrova Rujany, Arkona srovnána se zemí a Svantovít spálen;

1161 vznik německé hanzy, vytlačování vikingských a slovanských obchodníků z Baltu;

1202-1241 Valdemar II. Vítězný ovládl Lauen-burg, Pomoří, Estonsko a Kuronsko;

1205 v Lübecku sňatek s dcerou českého krále Přemysla Otakara I. Markétou, poté přijala jméno Dagmar;

1227 oslabování dánské velmoci německou hanzou;

1282 oslabení královské moci každoročním svoláním sněmu zákonodárců tzv. „Dánská Magna Charta“;

1286-1340 boje mezi korunou, šlechtou a klérem o moc;

1340-1375 vláda Valdemara IV. Atterdag, zkonsolidoval- zemi, neúspěšné tažení proti německé hanze;

1380 dánsko-norská personální unie;

1388-1412 vláda Markéty I., královny Dánska a Norska;

1389 vítězství Markéty I. Dánské nad Albrechtem Meklenburským se stala švédskou královnou a švédská šlechta ji provolala „Semiramis severu", personální unie Dánska, Norska a Švédska;

1397-1523 Kalmarská unie s Norskem a Švédskem – obchodní konkurence německé hanzy;

1448–1481 Kristián I. Oldenburský, založena dynastie Oldenburk;

1513 - 1523 dánský král Kristián II. po korunovaci roku 1520 nechal popravit osmdesát dva švédských předáků stavovského odboje tzv. „Stockholmská krvavá lázeň“;

1523 nepokoje Švédů vedou k rozpadu Kalmarské unie;

1534-1536 Dánsko s podporou Švédska potlačilo vzpouru hrabat z Lübecku na obnovení moci hanzy, Švédsko pak přestalo platit Lübecku dluhy;

1563-1570 „Severská sedmiletá válka“ koalice Dánska, Norska, polsko-litevské unie a Lübecku proti Švédsku o nadvládu v oblasti neměla vítěze;

1625-1629 dánská válka, v rámci třicetileté války;

1643-1645 a 1657-1658 dánsko-švédské války, ve kterých Dánsko ztratilo rozsáhlá území;

1648-1670 vláda Frederika III., nastolení absolutismu;

1700-1721 Dánsko s Ruskem, Polskem, Saskem a Pruskem proti Švédsku a Osmanské říši v rámci „Severní války“ též „Velká severní válka“;

1715 v bitvě u Kolbergu 24. dubna zajal švédskou fregatu VITA ÖRN a velitele flotily kontraadmirála Carla Hanse Wachtmeistera kapitán dánského královského námořnictva Peter Jansen Wessel Tordenskiold, dánský a norský národní hrdina a legenda;

19. století stoupl počet obyvatel Dánska z 0,9 na 2,5 milionů, o 177 %;

1848–1863 vládne Frederik VII., nacio-nalistické vlny ve Šlesvicku a Holštýnsku;

1848-1850 prusko-dánská válka;

1848 Dánsko zrušilo otroctví i ve všech koloniích;

1849 ústavou uzákoněna konstituční monarchie s dvoukomorovým parlamentem, všeobecné hlasovací právo pro muže, svoboda podnikání;

1863–1906 Kristián IX., založena dynastie Glücksburk;

1864 válka koalice Dánska a Rakouska proti Prusku o šlesvicko-holštýnskou otázku;

1879 německý kancléř Otto von Bismarck odmítl Dánům ve Šlesvicku přiznat přislíbená práva na sebeurčení;-

1903 Island získal plnou autonomii;

-1914-1918 za Velké války (1. světová v.) Dánsko neutrální, ztráta 0,3 milionů BRT (21,7 %) obchodního loďstva;

1915 koalice radikálů a so-cialistů dosáhla přijetí nové ústavy;

1915 uzákoněno volební právo žen;

1918 Island byl uznán jako samostatný stát v personální unii s Dánskem;

1939 dánská vláda přijala německý návrh paktu o ne-útočení;

1940-1945 Dánsko okupováno nacistickým Německem, Dánové chrání židovské a komunistiské spoluobčany;

1943 po nátlaku nacistů Dánska vláda rezignovala, Dánové vyvážejí do Švédska ohrožené spoluobčany - židy a komunisty;

1944 Island vystoupil z unie s Dánskem;

1945 Dánsko zakládající člen OSN;

1948 Faerské ostrovy získaly autonomii;

1953 revize ústavy, zrovnoprávnění Grónska a Faerských ostrovů, povolení nástupnictví na trůn v ženské linii;

1965-1972 „Vzpoura proti autoritám“ studentů vysokých škol a univerzit zrovnoprávnila vztahy studentů a profesorů a umožnila studia chudým studentům;

1972 královna Markéta II. Dánská, nastoupila na trůn;

1973 Dánsko členem EHS;

1993 Dánsko přistoupilo k Maastrichtské smlouvě o EU.

2022 Dánsko podporuje napadenou Ukrajinu proti válce vedenou Putinem.

 

 

Texty: P. Patočka, H. Prien, S. M. Tärr, V. Vrba

Korektura: Ali

Aktualizováno: 30. června 2021

Prameny: viz ZDROJE