FELICISSIMA ARMADA

(Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada)

1588

 

V roce 1583 velitel španělské flotily velkoadmirál don Álvaro de Bazán y Guzmán marqués Santa Cruz de Mudela pochopil, že Anglie bude vždy hlavním a velkým nepřítelem Španělska. Tehdy bylo Španělsko největší světovou a námořní mocností. Navrhl tedy králi Filipu II. vybudovat silné loďstvo, které by zajalo anglickou královskou rodinu s vysokými státními úředníky a nastolilo jiný politický systém.

Král tuto vizi schválil. Velkoadmirál don Álvaro de Bazán měl v úmyslu, že na tuto misi vypluje až nashromáždí 300 lodí. V roce 1587 však anglická eskadra Francise Drakea většinu španělských lodí v přístavu Cádiz zničila. A v únoru 1588 velkoadmirál Álvaro de Bazán zemřel. Král Filip II. jmenoval velitelem Felicissima Armada dona Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor en el Palacio de Medina-Sidonia.

Flotila 132 lodí vyplula v červenci 1588.

V Calais bylo naloděno vojsko generála Alessandro Farnese vévody z Parmy v počtu 9000 Němců, 6000 Španělů, 6000 Italů, 6000 Valonů, 3000 Burgunďanů a 500 jezdců.

 

Některé lodě mají názvy dva – španělský a v závorce původní název z mateřské země.

Číslování eskader a lodí neodpovídá skutečnosti, je uveden pouze pro snadnější orientaci vzhledem k příběhům jejich velitelů a kapitánů, viz NÁMOŘNÍCI.

 

 

Eskadry Felicissima Armada

 1. Portugalská – velitel flotily velkoadmirál don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor en el Palacio de Medina-Sidonia;

 2. Kastilská – velitel admirál don Diego Flores de Valdés;

 3. Biskajská – velitel vicevelkoadmirál Juan Martínez de Recalde a zástupce velitele flotily;

 4. z Guipúzcoa – velitel admirál Miguel de Oquendo y Segura;

 5. Andaluská – velitel admirál don Pedro de Valdés y Menéndez de Lavandera;

 6. z Levanta – velitel admirál don Martín de Bertendona y Goronda;

 7. Neapolská – velitel admirál don Hugo de Moncada y de Gralla;

 8. Portugalských galér – velitel admirál    Diego de Medrano   ;

 9. Obslužných lodí typu patache a zabra – velitel admirál don Antonio Hurtado de Mendoza vévoda z Lermy;

 10. Nákladních lodí – velitel admirál Juan López de Medina.

 

Pozice eskader ve flotile Felicissima ArmadaLEGENDA: M) Vlajková galeona SAN MARTÍN (SÃO MARTINHO); 1) Portugalská; 2) Kastilská; 3) Biskajská; 4) Z Guipúzcoa; 5) Andaluská; 6) Z Levanta; 7) Neapolská; 8) Portugalských galér; Devátá eskadra obslužných lodí typu patache a zabra byla rozptýlena v celé flotile a zajišťovala především komunikaci mezi eskadrami; 10) Nákladních lodí.

 

1. Eskadra Portugalská – velitel flotily velkoadmirál don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor en el Palacio de Medina-Sidonia

12 lodí s 387 děly, 1020 námořníky a 4300 vojáky.

Typ a jméno lodě, tonáž, děla, postavena v roce. Kapitán lodi. Osud.

 1. Vlajková, galeona SAN MARTÍN (SÃO MARTINHO), 1000 t. 48 d, v Portugalsku 1578. Kapitán Francisco Arias de Bobadilla. Velitel flotily a eskadry velkoadmirál don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor en el Palacio de Medina-Sidonia. V bitvě u Portlandu 2.8.1588 svedla dvouhodinový souboj s ARK ROYAL, GOLDEN LION, TRIUMPH, VANGUARD a VICTORY. Ze souboje vyvázla bez vážnějších škod.
  Vrátila se 21.9.1588 do Santander;

 2. Druhá vlajková, galeona SAN JUAN DE PORTUGAL (SÃO JOÃO), 1050 t, 50 d, v Portugalsku 1586.  Kapitán vicevelkoadmirál Juan Martínez de Recalde. Vrátila se 7.10.1588 do La Coruña;

 3. Galeona SAN FRANCISCO DE FLORENCIA (SAN FRANCESCO), 961 t, 52 d, v Toskánsku 157?. Kapitán Gaspar de Sousa a zástupce Niccolo Bartoli. Vrátila se do Santander;

 4. Galeona SAN FELIPE (SÃO FILIPE), 850 t, 40 d, v Portugalsku 1585. Kapitán Francisco de Toledo. Po nočním útoku byla 8.8.1588 Holanďany zahnána na mělčinu a 9.8. mezi Oostende a Nieuwpoort potopena;

 5. Galeona SAN LUIS (SÃO LUIS), 830 t, 38 d, v Portugalsku 1583. Kapitán don Agustín Mexía. Vrátila se do Santander;

 6. Galeona SAN MARCOS (SÃO MARCOS), 790 t, 33 d, v Portugalsku 1585. Kapitán marquis de Peñafiel a zástupce López de Mendoza. Ztroskotala 10.9.1588 u irského ostrova Mutton;

 7. Galeona SAN MATEO (SÃO MATEUS), 750 t, 34 d, v Portugalsku 1579. Kapitán don Diego Pimentel. Po nočním útoku byla 8.8.1588 Holanďany zahnána na mělčinu mezi Oostende a Nieuwpoort a potopena;

 8. Galeona SANTIAGO, 520 t, 24 d, v Kantábrii 1585. Kapitán Antonio de Pereira. Vrátila se do Santander;

 9. Galeona SAN BERNARDO (SÃO BERNARD), 352 t, 21 d, v Portugalsku 1586. Vrátila se do Galicie;

 10. Galeona SAN CRISTÓBAL (SÃO CRISTÓVÃO), 352 t, 20 d, v Portugalsku 1580. Vrátila se do Santander;

 11. Zabra AUGUSTA, 166 t, 13 d, v Kantábrii 1585. Vrátila se do Santander;

 12. Zabra JÚLIA, 166 t, 14 d, v Kantábrii 1585. Vrátila se do Santander.

 

 

2. Eskadra Kastilská – velitel admirál don Diego Flores de Valdés

16 lodí s 374 děly, 1440 námořníky a 3690 vojáky.

Typ a jméno lodě, tonáž, děla, postavena v roce. Kapitán lodi. Osud.

 1. Vlajková, galeona SAN CRISTÓBAL, 700 t, 36 d, v Santander 1583. Kapitán Gregorio de las Alas. Velitel eskadry admirál don Diego Flores de Valdés. Vrátila se do Laredo;

 2. Druhá vlajková, karaka SAN JUAN BAUTISTA, 750 t, 24 d, v Santander 1583. Kapitán Marcos de Aramburu. Potopila se 15.9.1588 u ostrova Blasket;

 3. Galeona NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA, 750 t, 24 d, v Santander 1585. Kapitán Juan Gutiérrez de Garibay. Vrátila se do Cangas;

 4. Galeona SAN PEDRO, 530 t, 24 d, v Guarnizo 1584. Kapitán Francisco de Cuellar. Poškozena v bitvě u Calais. Vrátila se do Santander;

 5. Galeona SAN JUAN EL MENOR, 530 t, 24 d, v Guarnizo 1584. Kapitán don Diego Enríquez. Vrátila se do Santander;

 6. Galeona SANTIAGO EL MAYOR, 530 t, 24 d, v Guarnizo 1584. Vrátila se do Santander;

 7. Galeona SAN FELIPE Y SANTIAGO, 530 t, 24 d, v Guarnizo 1584. Vrátila se do Santander;

 8. Galeona LA ASUNCIÓN, 530 t, 24 d, v Guarnizo 1584. Vrátila se do Santander;

 9. Galeona NUESTRA SEÑORA DE BARRIO, 530 t, 24 d, v Guarnizo 1583. Vrátila se do Laredo;

 10. Galeona SAN MEDEL Y SAN CELEDÓN, 530 t, 24 d, v Guarnizo 1584. Vrátila se do Laredo;

 11. Galeona SANTA ANA, 250 t, 24 d, ve Francii 1581. Vrátila se do Santander;

 12. Karaka SANTA CATALINA, 882 t, 24 d, v Santander 1586. Vrátila se do Santander;

 13. Karaka LA TRINIDAD BOGITAR, 872 t, 24 d, v Santander 1586. Ztroskotala 15.9.1588 u irského ostrova Valentia;

 14. Karaka SAN JUAN BAUTISTA, 650 t, 24 d, v Santander 1586. Kapitán Fernando Horra. Ztroskotala 25.9.1588 u Streedagh v Irsku;

 15. Patache NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO, 75 t, 14 d, v Santander 1586. Potopila se v září v irském Tralee Bay;

 16. Patache SAN ANTÓNIO DE PADUA, 75 t, 12 d, v Santander 1586. Osud neznámý.

 

 

3. Eskadra Biskajská – velitel vicevelkoadmirál Juan Martínez de Recalde

14 lodí s 238 děly, 910 námořníky a 2850 vojáky.

Typ a jméno lodě, tonáž, děla, postavena v roce. Kapitán lodi. Osud.

 1. Vlajková, karaka SANTA ANA, 768 t, 30 d, v Kantábrii 1586. Kapitán Nícolás de Isla. Po nočním útoku v Calais, byla 8.8.1588 byla v bitvě u Gravelines Angličany zahnána k Le Havre a potopena;

 2. Druhá vlajková, karaka EL GRAN GRIN, 1160 t, 28 d, postavena ???. Kapitán don Pedro de Mendoza. V noci 7.-8.8.1588 v Calais částečně shořela a 22.9. u irského ostrova Clare se rozbila na útesech;

 3. Karaka SANTA MARÍA DE MONTEMAYOR, 707 t, 18 d, v republice Ragusina (Chorvatsko) 15??. Vrátila se do Santander;

 4. Karaka SANTIAGO, 666 t, 25 d, v Kantábrii 1585. Vrátila se do Guipúzcoa;

 5. Karaka LA MARÍA JUAN, 665 t, 24 d, v Kantábrii 1585. V noci 7.-8.8.1588 v Calais poškozena a 10.8. se potopila;

 6. Karaka LA MAGDALENA, 530 t, 18 d, v Kantábrii 1585. Vrátila se do Guipúzcoa;

 7. Karaka LA MANUELA, 520 t, 12 d, v Anglii 15??. Vrátila se do Santander;

 8. Karaka LA CONCEPCIÓN DE ZUBELZU, 486 t, 16 d, v Kantábrii 1585. Vrátila se do Guipúzcoa;

 9. Karaka LA CONCEPCIÓN DE JUAN DEL CANO, 418 t, 18 d, v Kantábrii 1585. Potopila se 25.9.1588 u irského pobřeží Galway;

 10. Karaka SAN JUAN, 350 t, 21 d, v Kantábrii 1585. Shořela 8.8.1588 v Dunkerque;

 11. Patache LA MARÍA DE MIGUEL SUSO, 96 t, 6 d, v Kantábrii 1585. Vrátila se do Guipúzcoa;

 12. Patache SAN ESTEBAN, 78 t, 6 d, v Kantábrii 1585. Vrátila se do La Coruña;

 13. Patache LA ISABELA, 71 t, 10 d, v Kantábrii 1585. Vrátila se do La Coruña;

 14. Patache LA MARÍA DE AGUIRRE, 70 t, 6 d, v Kantábrii 1585. Osud neznámý.

 

 

4. Eskadra z Guipúzcoa – velitel admirál Miguel de Oquendo y Segura

14 lodí s 241 děly, 780 námořníky a 2750 vojáky.

Typ a jméno lodě, tonáž, děla, postavena v roce. Kapitán lodi. Osud.

 1. Vlajková, karaka SANTA ANA, 1200 t, 47 d, v Donostia-San Sebastián 1586. Kapitán admirál Miguel de Oquendo y Segura. Při nočním útoku anglických branderů 7.-8.8.1588 byla zapálena. Posádka požár zvládla a v říjnu se vrátila do Donostia-San Sebastián;

 2. Druhá vlajková, karaka NUESTRA SEÑORA DE LA ROSA, 945 t, 26 d, v Donostia-San Sebastián 1587. Kapitán don Pedro Pacheco. Byla poškozena v bitvě u Calais a 21.9.1588 se rozbila o útesy Blasket Sound u Irska;

 3. Karaka SAN SALVADOR, 958 t, 25 d, v Kantábrii 1586. Kapitán don Pedro Priego. 31. července 1588 se střetla s anglickými manovary GOLDEN LION a VICTORY, kdy byla zasažena prachárna. Torzo lodě bylo další den angličany zajato a ve Studlandu rozebráno;

 4. Karaka SAN ESTEBAN, 736 t, 26 d, v Kantábrii 1586. Kapitán don Felipe de Córdoba. Potopila se 20.9.1588 na útesech nedaleko vesnice Doonbeg v Irsku;

 5. Karaka SANTA CRUZ, 680 t, 16 d, ve Středomoří 1551. Vrátila se do Santander;

 6. Karaka SANTA MARÍA, 548 t, 20 d, v Donostia-San Sebastián 1586. Vrátila se do Guipúzcoa;

 7. Karaka SANTA BÁRBARA, 525 t, 12 d, v Kantábrii 1586. Vrátila se do Guipúzcoa;

 8. Karaka SAN BUENAVENTURA, 379 t, 21 d, v Kantábrii 1586. Vrátila se do Guipúzcoa;

 9. Karaka LA MARÍA SAN JUAN, 291 t, 12 d, v Kantábrii 1586. Vrátila se do Lisabonu;

 10. Hulk DONCELLA (MAID), 500 t, 16 d, v Německu 1586. Vrátila se do Santander, ale při vplouvání do přístavu se potopila;

 11. Patache SAN BERNABÉ, 69 t, 9 d, v Kantábrii 1586. Vrátila se do Donostia-San Sebastián;

 12. Patache LA ASUNCIÓN, 60 t, 9 d, v Kantábrii 1586. Vrátila se do Guipúzcoa;

 13. Barkasa LA MAGDALENA, 30 t, 1 d, v Kantábrii 1586. Vrátila se do Guipúzcoa;

 14. Barkasa NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 30 t, 1 d, v Kantábrii 1586. Vrátila se do Guipúzcoa.

 

 

5. Eskadra Andaluská – velitel admirál don Pedro de Valdés y Menéndez de Lavandera

11 lodí s 250 děly, 830 námořníky a 3220 vojáky.

Typ a jméno lodě, tonáž, děla, postavena v roce. Kapitán lodi. Osud.

 1. Vlajková, karaka NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, 1150 t, 46 d, v Ribadeo 1587. Kapitán admirál don Pedro de Valdés y Menéndez. V bitvě u Plymouthu 31.7.1588 byla zajata Francisem Drakeem na lodi REVENGE. Později byla v Chathamu rozebrána;

 2. Druhá vlajková, karaka SAN FRANCISCO, 915 t, 21 d, v Kantábrii 1586. Vrátila se do Santander;

 3. Galeona SAN JUAN BAUTISTA, 810 t, 31 d, v Kantábrii 1584. Vrátila se do Santander;

 4. Karaka SAN JUAN DE GARGARIN, 569 t, 16 d, v Kantábrii 1585. Kapitán Tomé Cano. Vrátila se do Santander;

 5. Karaka LA CONCEPCIÓN, 662 t, 20 d, v Kantábrii 1584. Vrátila se do Laredo;

 6. Hulk SAN BARTOLOMÉ, 966 t, 27 d, v Kantábrii 1585. Vrátila se do La Coruña;

 7. Hulk DUQUESA SANTA ANA, 900 t, 23 d, v Holandsku 1585. Ztroskotala 26.9.1588 v irském zálivu Glenagivney;

 8. Hulk SANTA CATALINA, 730 t, 23 d, v Kantábrii 1585. Vrátila se do Santander;

 9. Hulk SANTA MARÍA DE JUNCAL, 730 t, 20 d, v Kantábrii 1586. Vrátila se do Santander;

 10. Hulk LA TRINIDAD, 650 t, 13 d, v Kantábrii 1585. Vrátila se do Santander;

 11. Patache EL ESPÍRITU SANTO, 70 t, 10 d, v Kantábrii 1585. Vrátila se do Santander.

 

 

6. Eskadra z Levanta – velitel admirál don Martín de Bertendona y Goronda

11 lodí s 292 děly, 820 námořníky a 3680 vojáky.

Typ a jméno lodě, tonáž, děla, postavena v roce. Kapitán lodi. Osud.

 1. Vlajková, karaka LA REGAZONA (RAGUSANA), 1249 t, 30 d, v republice Ragusina (Dubrovník) 15??. Kapitán admirál don Martín de Bertendona y Goronda. Největší loď flotily Felicissima Armada. Vrátila se do La Coruña;

 2. Druhá vlajková, karaka LA LAVIA, 728 t, 25 d, v Benátkách 15??. Kapitán Martín de Aranda. Ztroskotala 25.9.1588 na pláži Streedagh u irského města Sligo;

 3. Karaka LA TRINIDAD VALENCERA, 1100 t, 42 d, v Benátkách 15??. Kapitán don Alonso de Luzón. Potopila se 16.9.1588 nedaleko irského Kinnagoe Bay;

 4. Karaka LA TRINIDAD DE SCALA, 900 t, 22 d, Janov 15??. Během cesty do Dunkerque byla poškozena. Vrátila se do Santander;

 5. Karaka LA JULIANA, 860 t, 32 d, Janov 15??. Ztroskotala v září 1588 na pláži Mullaghderg v Irsku;

 6. Karaka SAN NICOLÁS PRODANELIC (SVETI NIKOLA), 834 t, 26 d, v republice Ragusina (Chorvatsko) 15??. Kapitán Marin Prodanelič. Ztroskotala 15.9.1588 u Toorgles v Irsku;

 7. Karkaka LA RATA CORONADA, 820 t, 35 d, Janov 15??. Kapitán don Alonso Martínez de Leiva. Po nočním útoku anglických branderů 7.-8.8.1588 byla poškozena srážkou se SAN LORENZO. Ztroskotala 21.9.1588 v irské zátoce Blacksod;

 8. Karaka SAN JUAN DE SICILIA, 800 t, 26 d, v republice Ragusina (Chorvatsko) 1586. Kapitán don Diego Tellez Enríquez. Potopila se po výbuchu prachárny 5.9.1588 u skotského ostrova Mull;

 9. Karaka LA ANUNCIADA (PRESVETA ANUNCIGATA), 703 t, 24 d, v republice Ragusina (Dubrovník) 15??. Poškozena během cesty do Dunkerque. Při útoku anglických branderů 7.-8.8.1588 byla zapálena. Posádka zvládla požár a 21.9.1588 najela na mělčinu u Scattery Roads v Irsku;

 10. Karaka SANTA MARÍA DE VISÓN (SVETI MARIA DE BISCIONE), 666 t, 18 d, v republice Ragusina (Dubrovník) 15??. Ztroskotala 21.9.1588 na pláži Streedagh u irského města Sligo;

 11. Karaka SAN BAUTISTA DE LA ESPERANZA, 300 t, 12 d, v Castro Urdiales 15??. Osud neznámý.

 

 

7. Eskadra Neapolská – velitel admirál don Hugo de Moncada y de Gralla

4 lodě s 200 děly, 520 námořníky, 1200 veslaři a 1870 vojáky.

Typ a jméno lodě, tonáž, děla, postavena v roce. Kapitán lodi. Osud.

 1. Vlajková, galeasa SAN LORENZO, 600 t, 50 d, v Neapoli 1578.  Kapitán admirál don Hugo de Moncada. Po nočním útoku anglických branderů 7.-8.8.1588 byla poškozena srážkou s LA RATA CORONADA. Později pod palbou Angličanů téměř zničená najela na mělčinu u Calais a byla zajata Francouzi;

 2. Galeasa PATRONA ZÚÑIGA (PATRONESSA ZUNIGA), 600 t, 50 d, v Neapoli 1578. Cestou do Dunkerque Angličané zničili kormidlo. Zůstala v Le Havre ve Francii;

 3. Galeasa LA GIRONA, 600 t, 50 d, v Neapoli 1580. Rozbila se 28.10.1588 na útesech Lacada Point u Irska. Potopila se s 1300 muži, které zachránila z ostatních potápějících se lodí;

 4. Galeasa LA NAPOLITANA, 600 t, 50 d, v Neapoli 1581. Vrátila se do Laredo, kde ztroskotala na mělčině.

 

 

8. Eskadra Portugalských galér – velitel admirál Diego de Medrano

4 lodě s 20 děly, 240 námořníky, 900 veslaři a 1160 vojáky.

Typ a jméno lodě, tonáž, děla, postavena v roce. Kapitán lodi. Osud.

 1. Vlajková, galéra CAPITÁNA (CAPITÃO), ?? t, 5 d, v Portugalsku 15??. Po ztrátě galéry DIANA se vrátila do La Coruña;

 2. Galéra PRINCESA, ?? t, 5 d, v Portugalsku 15??. Po ztrátě galéry DIANA se vrátila do La Coruña;

 3. Galéra DIANA, ?? t, 5 d, v Portugalsku 15??. Potopila se nedaleko francouzského Boulogne-sur-Mer 6.8.1588;

 4. Galéra BAZANA, ?? t, 5 d, v Portugalsku 15??. Po ztrátě galéry DIANA se vrátila do La Coruña.

 

 

9. Eskadra obslužných lodí typu patache a zabra – velitel admirál don Antonio Hurtado de Mendoza vévoda z Lermy

23 lodí s 118 děly, 620 námořníky, 1380 vojáky.

Typ a jméno lodě, tonáž, děla, postavena v roce. Kapitán lodi. Osud.

 1. Vlajková, karaka NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE ZARAGOZA, 300 t, 11 d, v Kantábrii 1584. Kapitán Agustín de Ojeda. Velitel eskadry admirál don Antonio Hurtado de Mendoza vévoda z Lermy. Vrátila se do Laredo;

 2. Druhá vlajková, hulk LA CARIDAD, 180 t, 12 d, v Anglii 1581. Osud neznámý;

 3. Hulk SAN ANDRÉS DE ESCOCÉS (SAINT ANDREW), 150 t, 12 d, ve Skotsku 1581. Vrátila se do Guipúzcoa;

 4. Patache SANTO CRUCIFIJO, 150 t, 8 d, v Kantábrii 1583. Vrátila se do Laredo;

 5. Patache NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 75 t, 6 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Santander;

 6. Patache LA CONCEPCIÓN FRANCISCO DE LATERO, 75 t, 5 d, v Kantábrii 15??. Osud neznámý;

 7. Patache ESPÍRITU SANTO, 75 t, 2 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Santander;

 8. Patache LA CONCEPCIÓN DE CAPETILLO, 70 t, 5 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Santander;

 9. Patache NUESTRA SEÑORA DE FRESNEDA, 70 t, 2 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Santander;

 10. Patache LA CONCEPCIÓN DE CARASA, 70 t, 5 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Castro Urdiales;

 11. Patache SAN FRANCISCO, 70 t, 2 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Santander;

 12. Patache NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA, 64 t, 10 d, v Kantábrii 15??. Osud neznámý;

 13. Patache NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, 60 t, 10 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Donostia-San Sebastián;

 14. Patache NUESTRA SEÑORA DEL PUERTO, 55 t, 8 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Santander;

 15. Patache SAN JERÓNIMO, 55 t, 4 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Castro Urdiales;

 16. Zabra LA TRINIDAD, 75 t, 2 d, v Kantábrii 15??. Byla 18.9.1588 zajata Angličany u Irska;

 17. Zabra LA ASUNCIÓN, ?? t, 2 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Santander;

 18. Zabra LA CONCEPCIÓN DE SOMANILA, ?? t, 2 d, v Kantábrii 15??. Osud neznámý;

 19. Zabra LA CONCEPCIÓN DE VALMASEDA, ?? t, 2 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Castro Urdiales;

 20. Zabra NUESTRA SEÑORA DE CASTRO, ?? t, 2 d, v Kantábrii 15??. Bezpečně proplula kolem Británie a potopila se v Biskajském zálivu;

 21. Zabra SANTO ANDRÉS, ?? t, 2 d, v Kantábrii 5??. Vrátila se do Santander;

 22. Zabra SAN JUAN DE CARASA, ?? t, 2 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Dunkerque;

 23. Zabra SANTA CATALINA, ?? t, 2 d, v Kantábrii 15??. Vrátila se do Dunkerque.

 

 

10. Eskadra nákladních lodí – velitel admirál Juan López de Medina

23 lodí s 383 děly, 820 námořníky, 5100 vojáky a 500 koní.

Typ a jméno lodě, tonáž, děla, postavena v roce. Kapitán lodi. Osud.

 1. Vlajková, hulk EL GRAN GRIFÓN (GROßE GRIFONE), 650 t, 38 d, v Rostock 15??. Kapitán admirál Juan Gómez de Medina. 8.8.1588 v bitvě u Gravelines byla v souboji s anglickými ARK ROYAL a VICTORY těžce poškozena. Ztroskotala 27.9.1588 u skotského ostrova Fair, jednoho z Shetlandských ostrovů;

 2. Druhá vlajková, hulk SAN SALVADOR (SANKT RETER), 650 t, 24 d, v Danzig 1565. Kapitán Pedro Coco Calderón. Vrátila se do Santander a 1590 do Wiesmar;

 3. Hulk CASTILLO NEGRO, 750 t, 27 d, v Holandsku 15??. Potopila se 4.9.1588 u irského města Donegal;

 4. Hulk CASA DE PAZ GRANDE, 650 t, 26 d, v Holandsku 15??. Osud neznámý;

 5. Hulk BARCO DE HAMBURGO, 600 t, 23 d, v Hamburku 1577. Ztroskotala 1.9.1588 u irského výběžku Malin Head;

 6. Hulk SANTIAGO, 600 t, 19 d, v Německu 1557. Loď se ženami. Potopila se 21.9.1588 na pobřeží Donegal u vesnice Inver v Irsku;

 7. Hulk SAN PEDRO MAYOR, 581 t, 29 d, v Německu 1567. Nemocniční loď. Byla potopena v jihozápadní Anglii v Bigbury Bay;

 8. Hulk FALCÓN BLANCO MAYOR, 500 t, 15 d, v Holandsku 1586. Vrátila se do Ribadeo;

 9. Hulk SAN PEDRO MENOR, 500 t, 18 d, v Německu 1586. Vrátila se do francouzské Bretaně;

 10. Hulk EL SAMSÓN, 500 t, 18 d, v Holandsku 15??. Vrátila se do La Coruña;

 11. Hulk BARCO DE DANZIQUE, 450 t, 26 d, v Danzig 1572. Vrátila se do Gijón;

 12. Hulk DAVID, 450 t, 7 d, ??? 15??. Vrátila se do Santander;

 13. Hulk SANTO ANDRÉS DE MÁLAGA, 400 t, 14 d, v Holandsku 15??. Vrátila se do Santander;

 14. Hulk EL GATO, 400 t, 9 d, v Holandsku 15??. Vrátila se do Santander;

 15. Hulk CIERVO VOLANTE, 400 t, 18 d, v Německu 15??. Ztroskotala 22.9.1588 v irském Tralee Bay;

 16. Hulk SANTA BÁRBARA, 370 t, 10 d, v Holandsku 1559. Kapitán don Crístobal de Avila. Osud neznámý;

 17. Hulk CASA DE PAZ CHICA, 350 t, 15 d, v Riga 1560. Vrátila se do Santander;

 18. Hulk FALCÓN BLANCO MENOR, 300 t, 16 d, v Holandsku 1564. Kapitán don Luis de Córdoba. Ztroskotala 25.9.1588 na útesech Freaghillaun u pobřeží Galway v Irsku;

 19. Hulk LA ESAYAS, 280 t, 4 d, v Německu 1542. Vrátila se do Santander;

 20. Hulk SAN GABRIEL, 280 t, 4 d, v Holandsku 1561. Vrátila se do Santander;

 21. Hulk PALOMA BLANCA, 250 t, 12 d, v Holandsku 15??. Vrátila se do Ribadeo;

 22. Hulk PERRO MARÍNO, 200 t, 7 d, v Holandsku 15??. Vrátila se do Laredo;

 23. Hulk LA BONA AVENTURA, 160 t, 4 d, v Holandsku 15??. Vrátila se do Santander.

 


LEGENDA:

1)    Portugalsko;

2)    Španělsko;

3)    Francie;

4)    Holandsko;

5)    Anglie;

6)    Skotsko;

7)    Irsko;

A)    Lisabon;

B)    La Coruña;

C)    Santander;

D)    Castro-Urdiales;

E)    Laredo;

F)    San Sebastián;

G)    Ostrov Ouessant;

H)    Plymouth;

I)     Portland;

J)    Ostrov Wight;

K)    Dover;

L)    Le Havre;

M)    Boulogne-sur-Mer;

N)    Calais;

O)    Gravelines;

P)    Pláže mezi Nieuwpoort a Oostende;

Q)    Orknejské ostrovy;

R)    Shetlandské ostrovy;

X)    španělské lodě, které ztroskotaly v bouřích či na útesech.

 

31.7.1588 bitva u Plymouthu, kdy byla zajata vlajková karaka NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO anglickým manovarem REVENGE;

2.8.1588 v bitvě u Portlandu svedly vlajkové lodě španělský SAN MARTÍN (SÃO MARTINHO) s anglickými ARK ROYAL, GOLDEN LION, TRIUMPH, VANGUARD a VICTORY dvouhodinový souboj;

4.8.1588 bitva u ostrova Wight;

7.-8.8.1588 v Calais noční útok branderů na kotvící flotilu Felicissima Armada, potopeno pět lodí;

8.8.1588 bitva u Gravelines, kde se připojila flotila Holanďanů.

 

Přibližně zde se potopily lodě uvedené, viz seznam výše.

 

Felicissima Armada v číslech:

 • 132 lodí

 • 2 503 děl

 • 8 000 námořníků a 2 100 veslařů

 • 30 000 vojáků a 500 jezdců

 • Flotila v součtu ploch půdorysu jednotlivých lodí měla rozlohu zhruba 35 000 m² (3,5 ha)

 

Výsledky této válečné výpravy jsou detailně popsány u admirálů a kapitánů: Don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor en el Palacio de Medina-Sidonia;  Juan Martínez de Recald e; lord Charles Howard, 1. hrabě z Nottinghamu; sir John Hawkins; Justinus van Nassau a  mnoha dalších .

 

Jeden z mnoha obrazů s názvem: The Battle of Gravelines Vanguard engages two Spanish galleons. Na obraze je anglická galeona VANGUARD kapitána sira Williama Wyntera útočící na španělské galeony.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 21. listopadu 2016

Prameny: viz ZDROJE