Italové a Rusové

Italiani e Russi

Итальянцев и Pусских

 

Lodě

 

Koč - je Ruská plachetnice, jež vychází z odkazu Varjagů (potomci Švédských vikingů), kteří se usadili v Rusku ve 4.-5.st.n.l. Tou dobou sever nebyl tak zaledněn jako v roce 1985. Koč používají lovci a kupci na velkých řekách, jezerech a v severních mořích. Je přizpůsobena severským podmínkám plavby tak, aby vydržela sevření v ledu při zamrznutí, má zploštělé dno a oblý tvar trupu je zhotoven z vyschlého borového dřeva. Dno trupu pod čárou ponoru je často pobit plechem, chránící koč před ledovými krami. Koč je bez palubních nástavků, proto posádka nocuje v podpalubí. Malé koče mají 1 stěžeň s jednoduchou ráhnovou plachtou z plátna nebo sešita ze sobích kůží. Větší Koče mají 2 stěžně. Přední s menší ráhnovou plachtou a zadní s vratiplachtou. Kormidlo je zavěšené na zadním vazu čepy, řízené z nekryté pozice jednoduchou pákou.

 

TYP/NÁZEV  LODĚ

Koč

 

 

BĚŽNÁ VE STOLETÍ

12.-17.stol.

 

 

DÉLKA NA ČÁŘE PONORU

15-30 m

 

 

POMĚR ŠÍŘKY K DÉLCE

1/3

 

 

ŠÍŘKA

5-10 m

 

 

VÝŠKA TRUPU A PONOR

3-5 m/1-2 m

 

 

HMOTNOST LODĚ

 

 

 

UŽITEČNÁ NOSNOST

30-100 tun

 

 

VÝTLAK

 

 

 

MAX. UZLOVÁ RYCHLOST

8-10 uzlů

 

 

PÁRY VESEL/MUŽI U VESLA

0-15/1

 

 

POČET ČLENŮ POSÁDKY

5-30

 

 

POČET DĚL Z/B/P

lukostřelci

 

 

RÁŽE DĚL

X

 

 

OBVYKLÝ POČET STĚŽŇŮ

1

 

 

VÝŠKA HLAVNÍHO STĚŽNĚ

10-25 m

 

 

POČET A TYP PLACHET

L/V/R S + S K L B

1R

 

 

CELKOVÁ PLOCHA PLACHET

80-100

 

 

ZAJÍMAVOSTI

 

 Přizpůsoben odolnosti proti ledovému sevření.

Teoreticky jde o 1.“ledoborce“

 

 

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE