Argentinské moře

ARGENTINSKÉ MOŘE – AR بحر الأرجنتين; DA Argentinskhav; DE Argentinemeer; EL Αργεντινή Θάλασσα; EN Argentine Sea; ES mar Argentino; FR mer d'Argentine; HI अर्जेंटीना सागर; IT mare Argentino; JA アルゼンチン海; NL Argentijnse Zee; NO Argentinskehavet; PT Mar Argentino; RU Аргентинское море; SV Argentinska havet; TR Arjantin Denizi; ZH 阿根廷海.

 

 

A) Norské moře; B) Baltské moře; C) Černé moře; D) Marmarské moře; E) Lamanšský průliv; F) Severní moře; G) Skotské moře; H) Hebridské moře; I) Irské moře; J) Keltské moře; K) Biskajský záliv; L) Středozemní moře; M) Guinejský záliv; N) Moře Scotia; O) Argentinské moře; P) Karibské moře; Q) Mexický záliv; R) Sargasové moře; S) Labradorské moře; T) Irmingerovo moře.

 

1) Záliv La Plata;

2) Bod α;

3) Falklandy či Malvíny;

4) Mys sv. Diega;

5) Magellanův průliv;

6) Zátoka Laura;

7) Záliv sv. Jiří;

8) Záliv sv. Matyáše;

9) Bílý záliv.

Snímek: ESA

 

Jižní Amerika

50°0′0″S 60°0′0″W

Rozloha 1 000 000 km2

Maximální hloubka 2 224 m

Průměrná hloubka 1 200 m

Přítoky:

Ríos Santa Cruz, Deseado, Chubut, Negro, Colorado, Riachuelo (La Plata), Paraná (La Plata) a Uruguay (La Plata)

Přes 950 ostrovů

Salinita 34-36 ‰

K Argentinskému moři patří:

Záliv La Plata (Río de La Plata) 35°40′S 55°47′W

Bod α (point α) 40°S 50°W

Falklandy (Islas Malvinas) 51°41′S 59°10′W

Falklandská úžina (Falkland Sound) 51°48′S 59°30′W

Souostroví Ohňové země (Archipiélago de Tierra del Fuego) 54°S 70°W

Ostrov Estados (Isla de los Estados) 54°47′S 64°12′W

Mys sv. Jana (Cabo San Juan del Salvamento) 54°43'48"S 63°48'10"W

Průliv Le Maire (Estrecho de Le Maire) 54°50′S 64°55′W

Velký ostrov (Isla Grande de Tierra del Fuego) 54°10′S 68°30′W

Mys sv. Diega (Cabo San Diego) 54°39'30"S 65°9'30"W

Zátoka sv. Sebastiána (Bahía de San Sebastián) 53°11'36"S 68°21'37"W

Magellanův průliv (Estrecho de Magallanes) 53°5'42"S 70°39'38"W

Mys pannen (Cabo Vírgenes) 52°20'0"S 68°21'15"W

Mys Froward (Cape Froward) 53°53'45"S 71°18'18"W

Velká zátoka (Bahía Grande) 50°39'S 68°48'W

Zátoka sv. Juliána (Bahía San Julián) 49°21'S 67°44'W

Zátoka Laura (Bahía Laura) 48°23'40"S 66°28'22"W

Bílý mys (Cabo Blanco) 47°12'18"S 65°44'21"W

Záliv sv. Jiří (Golfo San Jorge) 46°6'S 66°38'W

Nový záliv (Golfo Nuevo) 42°44'S 64°33'W

Záliv sv. Matyáše (Golfo San Matías) 41°35'S 64°30'W

Bílý záliv (Bahía Blanca) 38°51'S 62°14'W

 

Toto moře v roce 1891 nazval Argentinským mořem rumunský průzkumník Julius Popper.

U zálivu La Plata byla dne 17.12.1939 potopena německá kapesní bitevní loď ADMIRAL GRAF SPEE vlastní posádkou. Byl to první úspěch britského Královského námořnictva ve druhé světové válce.

 

V Argentinském moři se plavili také viz William Adams (Miura Anjin), Juan Rodriguez Bermejo, Gerrit van Beuningen, Jurriaan van Boekhout, John Bowen, Juan de Cartagena, Balthasar de Cordes, Simon de Cordes, Thomas Doughty, Jan Huidekoper, Adam Johann Ritter von Krusenštern, Jean–François de La Pérouse, Jean-Baptiste Barthélémy de Lesseps, Fernando de Magallanes, Luis de Mendoza, Dirck Gerritszoon Pomp, Jacob Janszoon Quaeckernaeck, Gaspar de Quesada, João Rodrigues Serrão, Nuño da Silva, Sebald de Weert a John Wynter.                

 

Texty a obrázky: P.Patočka, H.Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 27. prosince 2016

Prameny: viz ZDROJE