Pedro Alvarez Cabral

Pedro Alvarez Cabral *1467?? - +1526?? Portugalský mořeplavec a kapitán.

Z matčiny strany byl příbuzným prvního portugalského krále Alfonse I. Byl zkušený a měl velké znalosti v námořní navigaci. Tyto znalosti přispěly k tomu, že si král Manuel I. vybral Cabrala jako důstojného nástupce Vasca da Gamy. Po návratu da Gamy z Indie byla 13.3.1500 vypravena Druhá armada flotila třinácti lodí do Indie s více než dvanáctisty muži. Tam měli upevnit moc portugalské koruny, obchod a šíření křesťanství. Kapitáni na některých z lodí byli Bartolomeo Diaz, Nicolau Coelho a další.

U Kapverd v bouři ztratili jednu loď. Díky informacím da Gamy využívali na cestě příznivé větry, dnes známé jako pasáty. Chtěli se vyhnout protisměrnému mořskému proudu, který byl později nazván Golfským. Pluli v oblouku více na západ od Afriky. Jižní proudy zatlačily flotilu ještě víc na západ a 22.dubna zahlédli zemi, kde přistáli druhý den. 25.dubna zakotvili jižněji a v domnění, že jde o ostrov pojmenovali jej Ilha da Vera Cruz (Ostrov pravého kříže). Vztyčili kříž a odsloužili mši čímž se ostrov stal majetkem portugalské koruny. Pro zajímavost, tento kříž je uchováván v Portugalské Braze a roku 1960 byl zapůjčen Brazílii k oslavám založení hlavního města. A také v roce 2010.

Později zjistili že nejde o ostrov, ale o pevninu a přejmenovali ji na Terra da Santa Cruz (Země svatého kříže). Po objevu a zabrání země vyslal Cabral 1.května roku 1500 loď se zprávou o nové zemi do Portugalska. 3.května výprava pokračovala v plavbě do Indie skrz Mys Dobré Naděje, kde se při bouři potopily čtyři lodě, na jedné z nich byl i Bartolomeo Diaz. Zbývajících sedm lodí v červenci přistálo u Mosambiku a 2.srpna v Malindi, kde se jim podařilo získat průvodce. Dále na cestě 10.srpna v bouři náhodou zahlédli Madagaskar.

V Indii přistáli 13.9.1500 nebyli všaki vítaní a došlo k boji s Araby. Vládce sousedního přístavního města Cochin přijal Portugalce přátelsky a uzavřeli dohodu o vzájemném obchodu. Bylo získáno území v Cochinu. Tím byl úkol výpravy splněn. 16.ledna 1501 Cabral s flotilou vyplul na zpáteční cestu a v Lisabonu přistály 23.června čtyři lodě. V roce 1502 byla připravena další výprava do Indie, Cabral však odmítl účast s tím, že se nechce s nikým dělit o velení nad flotilou. Roku 1526 zemřel a byl pochován v Santarému.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE