Hernán Cortés

Hernán Cortés první markýz del Valle de Oajaca též Hernando, Fernán, Fernando Cortéz *1485 - +2.prosince 1547. Je nejslavnějším španělským dobyvatelem (conquistadorem) Ameriky.

V letech 1499–1501 studoval práva. Od roku 1504 žil na ostrově Haiti (Hispaniola) kde se zúčastnil výprav proti indiánům. Roku 1511 doprovázel na Kubu guvernéra Diega Velázqueze de Cuéllar, ten později Cortése jmenoval starostou města Santiago de Cuba. Po objevu Yucatánu v roce 1519 přesvědčil Cortés  Velázqueze, aby pod jeho vedením vyslal výpravu. Ta byla na poslední chvíli zastavena a Cortés měl být zatčen. Ten však s flotilou jedenácti lodí asi stošedesáti námořníky, šesti sty vojáky a dvěma sty otroky či sluhy pod velením kapitána Antóna de Alaminose odplul na poloostrov Yucatán. Po přistání dobyli Tabasco a indiáni uznali nadvládu španělů. Dozvěděli se o zlatu Aztécké říše. 20. dubna se Cortés vylodil poblíž Tenochtitlánu. Byl považován za syna boha slunce a císař Montezuma II. jej vřele přijal. Cortés založil osadu Vera Cruz původně Villa Rica de la Vera Cruz. Byla to první osada evropského typu na tomto kontinentu. A vojsko si zvolilo Cortése soudcem a generálním kapitánem. Cortés nařídil spálit deset lodí a poslední loď vyslal 26.července 1519 podat zprávu do Španělska. Později se ve vnitrozemí spojil s Tlaxcalany a Totonaky, kteří přijali španělskou nadvládu a v míru vstoupili do Tenochtitlánu. Cortés zde zajal Montezumu II., ten uznal nadvládu Španělska a tím se stal Cortés vládcem Mexika. Roku 1520 guvernér Velázquez proti Cortésovi vyslal dvoutisícové vojsko vedené Pamfil de Navaezem. Cortés je zajal a větší část Navaezových vojáků přešlo na Cortésovu stranu. Během jeho nepřítomnosti v Tenochtitlánu vypuklo povstání. S vojskem asi dvanácti tisíc mužů z nichž většina byla z Tlaxcaly, vyjel na pomoc své posádce. 2.července 1520 byl po těžkých ztrátách nucen ustoupit z Tenochtitlánu.

Po vítězné bitce v Outumbském údolí v Tlaxcale zformoval a doplnil armádu a 13. srpna 1521 dobyl Tenochtitlán. Zajal nového aztéckého císaře Cuauthémoca nesprávně Guatimozin. Roku 1522 byl Cortés Karlem V. jmenován místodržícím Nového Mexika, nejvyšším soudcem a vrchním velitelem. Pomocí mnichů františkánů a dominikánů se rozšířilo křesťanství a organizace země. V letech 1524–1526 vedl vojenskou výpravu do Hondurasu.

Mezitím byl ve Španělsku Cortés pomluven a obviněn z přípravy odtržení Mexika. Karel V. vyslal úředníka Alfonso de Estradu pro ověření těchto zpráv. Ten však s Cortésem nejednal zdvořile. Proto Cortés v roce 1528 odjel do Španělska. Zde se setkal s králem Karlem V. a předložil důkazy o své oddanosti koruně. Španělský král mu udělil titul markýz del Valle de Oajaca a daroval mu velké pozemky v Mexiku. Roku 1529 byl jmenován vrchním velitelem vojsk. Cortés podnikl další výpravy do Panamy a Severní Ameriky. V roce 1536 objevil Kalifornský poloostrov. Zemřel ve Španělsku u Sevilly a je pohřben v chrámu Ježíše Nazaretského v Mexiku.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE