Alf

Alf též Alv, Ulf, Ulv *450?? - +500?? Byl kralevicem a synem Sygaru Dánského krále.

Při návštěvě sousedního království Geátska (dnes Gotland) se mu zalíbila Alfhilda, dcera Geátského krále Siwarda. Později, když žádal o její ruku, byl jediný, kdo splnil podmínku probojovat se přes příkop plný hadů, ještěrek a štírů. Byl dohodnut sňatek, Alfhilda jej však odmítla. Posléze utekla se svou dívčí družinou a převlečené za muže si bez dovolení vypůjčily loď a odpluly na moře.

Alf však musel na příkaz svého otce a krále vyplout stíhat piráty v Baltském a Severním moři. Vyplul se svými Vikingy a věrným pobočníkem ze Scanie Borgarem. Mezitím se Alfhild na moři stala kapitánem na lodi pirátů, kteří nedávno ztratili svého kapitána.

Alf u pobřeží Finska stíhal piráty, když byla spatřena pirátská flotila. Kralevic Alf rozkázal svým Vikingům zaútočit a piráty abordovat. V následném boji muže proti muži Alf zjistil, že bojují proti ženám a boj zastavil. Alfhilda ohromena Alfovou statečností sňala helmu. Alf ji poznal, spontánně ji objal a požádal o ruku. Alfhilda řekla ano. Odpluli do Dánska, kde se vzali a později se stali králem a královnou Dánska.

Po letech došlo k válce s jedním dánským klanem Vikingů, při kterém královská rodina přišla o život. Borgar se svou armádou ze Scanie válku ukončil, ale pro Alfa a Alfhildu už bylo pozdě. Přežila jen malá dcerka Gurid. Ta se později stala královnou a provdala se za Borgarova syna Halfdana. Měli syna Haralda, pozdějšího krále Dánska.

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

8. května  2014

Prameny: viz ZDROJE