Lisuarte Pacheco Pereira

Lisuarte Pacheco Pereira *1483 - +1510. Portugalský námořní voják a nemanželský syn Duarte Pacheco Pereiry. Otec jej vychovával jako svého panoše. Byl velmi zdatný, učenlivý a dobře ovládal šerm více druhy zbraní, především široký meč. Než mu bylo dvacet let, byl pasován na rytíře.

Po korunovaci portugalského krále Manuela I. byla do Indie 6.dubna 1503 vyslána Pátá armada. Flotila devíti lodí pod velením admirála Afonse de Albuquerque, kdy byl Lisuarte na lodi ESPIRÍTO SANTO, pod velením kapitána Duarte Pacheco Pereiry. Po přistání v Cochinu byla zahájena výstavba historicky první evropské pevnosti v Asii Fort Manuel (Sant’Iago). Velitelem pevnosti v Cochinu byl jmenován Duarte Pacheco Pereira. Byly navázány obchodní styky se sousedním královstvím Quilon. Tím byly zpevněny základy portugalských kolonií v Indii.

V lednu a únoru 1504 se Afonso s flotilou vrátil do Portugalska. Lisuarte s posádkou dvou lodí a sto padesáti vojáky zůstali v Cochinu. Pokračovali ve výstavbě pevnosti a osady. Od března do července 1504 se ubránili sedmi útokům vojsk Zamorina z Calicatu v počtu deseti tisíc vojáků při jednom útoku. Lisuartův oddíl byl v čele Portugalců pod velením otce. Po bitvě z oddílu zůstalo jen pár mužů a Lisuarte, kteří byli povýšeni. I přes obrovskou přesilu Zamorina se obráncům podařilo Cochin udržet díky osobní iniciativě jednotlivých vojáků i strategickému důvtipu a umu generála Duarte Pacheco Pereiry.

Po vítězství pokračovali ve výstavbě kolonie.

V prosinci 1508 připlula flotila posil pod velením Afonso de Albuquerque, s posláním vystřídat místokrále Francisca de Almeida. Almeida však zformoval flotilu dvaceti tří lodí proti spojené egyptsko-osmanské flotile a střetli se u Diu. Lisuarte byl jedním z kapitánů a v bitvě byl vážně zraněn.

V roce 1510 při masakru portugalských vojsk, když zabírali další území, byl Lisuarte zabit.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE