Henrique de Malaca

Henrique de Malaca, též Enrique de Malaca *1500? Malaka, Malajsie - +?. Sluha a otrok Fernãa de Magalhães, kterého doprovázel po celý život a také s ním byl na plavbě kolem světa.

Jeho pravé jméno není známo. Víme, že byl poddaným v Malace (dnes stát v Malajsii).

V roce 1511 pod velením guvernéra Afonso de Albuquerque z Goa, vyplula flotila osmnácti lodí s 200 indickými a 900 portugalskými vojáky, mezi nimiž byl i Fernão de Magalhães. Malaka byla i přes hrozivou převahu muslimských obránců dobyta. Při obléhání bylo získáno mnoho zajatců. Jeden z nich byl 13. července 1511 pokřtěn na Henrique de Malaca a po drsné převýchově byl 16. srpna 1511 přidělen jako otrok Fernandu de Magallanes. Svému pánovi, který byl trpělivý a shovívavý, Henrique de Malaca sloužil věrně až do jeho smrti.

7. dubna 1521 byla výprava Fernanda de Magallanes na filipínském ostrově Cebu vřele přijata rádžou Humabonem a královnou Hara Amihan, kteří přijali křesťanství a byli pokřtěni. Přitom jim byla předána soška Jezulátka dnes známého jako Jezulátko z Cebu (Santo Niño de Cebú) a kříž (Cruz de Magallanes). V současnosti je soška umístěná v bazilice Santo Niño a kříž v kapličce vedle baziliky, obojí na Magellanově ulici (Magallanes Street) v Cebu. Na oplátku slíbil admirál Fernando de Magallanes rádžovi vojenskou pomoc ve válce se sousedním králem Lapu-Lapu na ostrově Mactan (Isla de Mactán) 10°17'N 123°57'E. Veškerá jednání tlumočil Henrique de Malaca.

Na ostrově Mactan se Fernando de Magallanes pokoušel vyhnout se válce a přesvědčoval krále Lapu-Lapu ke křtu a smíru. To však král Lapu-Lapu odmítl. K ránu 27. dubna 1521 se strhla bitva s mnohonásobnou přesilou ostrovanů. Námořníci podléhali a museli ustoupit k lodím, které z děl ostřelovaly domorodé válečníky. Admirál Fernando de Magallanes raněný několika oštěpy kryl naloďování svých mužů a přitom padl.

Velení flotily i lodi TRINIDAD převzal kapitán João Rodrigues Serrão. Se zbytkem mužstva, včetně Henrique de Malaca, se odpoutali z boje a odpluli na Cebu. Některé zdroje uvádějí, že padl na Mactanu, což je podle jiných historiků a badatelů omyl. Je však doloženo, že přežil. Po přistání na Cebu tlumočil jednání mezi námořníky a rádžou Humabonem. Protože již nebyl vázán ke svému pánovi, nalhal rádžovi, že jej námořníci chtějí zbavit moci a jeho ostrov obsadit. Všichni, kdo byli hosty u rádži Humabona, byli v noci z 1. na 2. května 1521 pobiti, kromě Henrique de Malaca. Během bojů při ústupu k lodím Antonio Pigafetta později do kroniky zapsal, že Henrique de Malaca byl chráněn Humabonovou stráží a zůstal na ostrově.

Je mnoho dochovaných spisů, včetně lodního deníku Francisco Albo de Ajo či kroniky od Antonia Pedro Pigafetty, které Henrique de Malaca dokládají původ z Malaky, včetně jeho zajetí a pozdějšího pokřtění na Henriqua 13. července 1511 a 16. srpna přidělení jako otroka Fernandu de Magallanes.

Někteří historici a badatelé spekulují, že Henrique de Malaca by mohl být prvním člověkem, který obeplul svět. Pokud by se do své vlasti Malaky vtátil, což se asi již nedozvíme.

 

Texty: P.Patočka, H.Prien

Korektura: Ali

1. dubna 2018

Prameny: viz ZDROJE