Alvar de Mendaña de Neira

Alvar de Mendaña de Neira též Neyra *1541-5?? León - +18.října 1595. Španělský mořeplavec, kapitán a objevitel. Vyznamenal se objevem Šalamounových ostrovů a nové cesty do jižního Pacifiku.

Jako mladý námořník se dostal do Peru, kde byl místokrálem jeho strýc Lope Garcia de Castro jde o přímého předka Fidela Castra. Roku 1567 Alvar odplul z Callao v Peru hledat cestu přes Pacifik na Filipíny. Dále pátrat po bájné Terra Australis dnešní Austrálie a Ofiru, mýtickém zdroji zlata biblického krále Šalamouna.

Objevil většinu Elliceových ostrovů. V lednu a únoru 1568 objevil Guadalcanal, Malaitu a San Cristóbal, vše Šalamounovy ostrovy. Počasí však nedovolilo zpáteční cestu, proto vyplul na sever kde objevil ostrov Wake. Poté doplul ke Kalifornii a odtud zpět do Callao v roce 1569. Z nám dosud  nepochopitelných důvodů byly tyto objevy Španělskem utajeny. Šalamounovy a další ostrovy byly znovuobjeveny Francouzem Louisem Bougainvillem až za dvě století roku 1768.

Alvar de Mendaña po dvacetišesti letech zpracovávání svých objevů, poznámek a map, připravil novou cestu k Šalamounovým ostrovům. Tam chtěl vybudovat španělskou kolonii. Na svou loď přijal jako kormidelníka Pedra Fernandese de Quirós. Cestou objevili Markézské ostrovy a severní ostrůvky dnešních Cookových ostrovů. 18.října 1595 však de Mendaña zemřel na žlutou zimnici na ostrově Nendö nyní Santa Cruz v souostroví Santa Cruz. Velení převzal de Queirós.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE