Sir John Hawkins

Sir John Hawkins, též Hawkyns *1532 - +12.11.1595. Anglický stavitel lodí, kapitán, admirál, otrokář a korzár.

Byl synem Old Williama Hawkinse a Joany Trelawny, bratr Williama Amadas a otec Richarda Hawkinse. Též bratranec Francise Drakea.

V mládí se učil obchodnímu řemeslu u svého otce.

Později jako bezohledný otrokář pašoval otroky na Haiti - původně Hispaniola. Jako obchodník vydělával na obchodním trojúhelníku (korálky z Anglie do Afriky, otroky do Ameriky a cukr a tabák do Anglie). Byl průkopníkem tohoto způsobu obchodu. Má zásluhu na dovozu brambor do Irska.

V roce 1559 se John Hawkins oženil s Katherine Gonson.

V roce 1562 se svými třemi loděmi u Sierra Leone zajal portugalskou loď s třemi sty otroky. Ty prodal v Santo Domingu. Na základě toho Španělsko zakázalo Angličanům obchodovat ve španělských koloniích v Americe.

V roce 1564 s vlajkovou lodí JESUS OF LUBECK a třemi menšími loděmi pochytal otroky v Africe. V Borburatu, dnešní Venezuela, je prodal s podmínkou podílu pro Španěly. Této cesty se zúčastnil i bratranec Francis Drake. Do Anglie se vrátili v záři 1566.

V roce 1567 John Hawkins spolu s Francisem Drakem se čtyřmi loděmi vypluli na další obchod s otroky. Po naložení otroků pluli kolem Azor a nedaleko Madre de Deus zajali dvě portugalské otrokářské lodě. Cestou se k nim připojil francouzský pirát Robert Blondel. Otroky prodali v Margaritě, Dominice a Borburatu. A r.1568 v San Juan de Ulúa, dnešní Veracruz, se střetli se španělskou válečnou flotilou čtyř lodí admirála Francisca Lujána. Došlo k boji a krom dvou anglických lodí, které unikly, byly ostatní anglické lodě zajaty či potopeny. Hawkins a Drake se v roce 1569 vrátili do Anglie.

Důsledkem bylo rozhodnutí Alžběty I. najímat do svých služeb piráty jako své korzáry, jež by škodili nepřátelské španělské koruně.

V následujících letech John Hawkins pronikl do spiknutí proti královně. Na oko vstoupil do služeb Španělska a vyjednal výměnu válečných zajatců. Odhalil španělské plány na invazi do Anglie. Později zmařil spiknutí proti Alžbětě I. Byl odměněn a stal se poslancem. V lednu 1578 se po smrti svého tchána a předchůdce Benjamina Gonsona stal pokladníkem královského námořnictva. Zavedl reformu kapitálu, značně omezil korupci a zvýšil platy prostých námořníků. V roce 1582 jej jeho rival William Wynter Hawkinse žaloval z obohacování se a neplnění svých zákonných povinností. Komise složená z Williama Cecila, Francise Drakea a Francise Walsinghama shledala Hawkinse nevinným, účty byly v pořádku bez korupce a námořnictvo v perfektním stavu.

Stal se hlavním budovatelem nového anglického námořnictva. Zasloužil se o modernizaci loďstva, především zvýšením rychlostí lodí. Vylepšil a zjednodušil takeláž a oplachtění lodí. Uvedl do praxe ochranu lodních trupů před vodou natřením směsí smoly a chlupů ze srsti. Navrhl odnímatelný pozorovací koš a košovou čnělku. Zjednodušil i konstrukci lodí, což urychlilo vlastní stavbu. Stožáry naklonil k přídi. Zarovnal plachty do šíře lodi. Snížil kastely a zadní kastel prodloužil za záď lodě. Vyvinul také nový typ válečné lodi se dvěma dělovými palubami jež nazval Man-of-war viz manovar.

V červenci 1588 vyplula z Lisabonu a La Coruña spojená portugalsko-španělská Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada), které velel velkoadmirál don Alonso Pérez de Guzmán vévoda z Medina-Sidonia na vlajkové galeoně SÃO MARTINHO (SAN MARTIN). Dalším eskadrám Armady veleli admirálové Diego Flores de Valdés, Juan Martínez de Recalde, Miguel de Oquendo, Pedro de Valdés y Menéndez, Martín de Bertendona y Goronda, Hugo de Moncada y de Gralla, Diego de Medrano, Antonio Hurtado de Mendoza vévoda z Lermy a Juan López de Medina.

Celá Armada čítala dvacet dvě válečné galeony a sto deset obchodních ozbrojených lodí a galér s celkovým počtem kolem 1500 bronzových a 1000 železných děl. Námořníků bylo celkem přes 10000. V Calais ještě měla Armada nalodit 30000 vojáků a 500 jezdců generála Alessandro Farnese vévody z Parmy. Viz Felicissima Armada.

Cílem invaze v Anglii bylo zajmout královskou rodinu, vysoké státní úředníky a změnit politický systém.

Anglické zbrusu nové loďstvo bylo pod velením lordadmirála lorda Charlese Howarda, 1. hraběte z Nottinghamu, admirála sira Martina Frobishera, viceadmirála sira Francise Drakea a kontraadmirála sira Johna Hawkinse na manovaru VICTORY. Flotila 190 lodí byla rozdělena na osm eskader. Holandská flotila o síle 60 lodí byla pod velením admirála Justinuse van Nassau. Spojené anglo-holandské loďstvo celkem mělo kolem 20 000 mužů, z toho asi 10 000 námořních vojáků.

U Portlandu 2.srpna 1588 došlo ke střetu vlajkových lodí. Kontraadmirál sir John Hawkins na VICTORY společně s ARK ROYAL, GOLDEN LION, TRIUMPH a VANGUARD svedly dvouhodinový souboj s vlajkovou galeonou SAN MARTÍN, jenž vyvázla bez vážnějších škod.

V noci 7.8.1588 v Calais na Armadu zaútočilo několik branderů a podařilo se jim potopit pět lodí a tím rozbít formaci Španělů. Jednotlivé španělské lodě už byly snadnou kořistí pro flotily Frobishera a Nassaua. Dnes je tato bitva známá jako bitva u Gravelines. Viz sir William Wynter.

V průběhu boje unikala rozbitá španělská flotila na sever, aby obeplula britský ostrov. Angličané je nechali odplout, protože očekávali, že většina poškozených lodí se potopí. V okolí Skotska a Irska Armadu stihlo několik bouří a jednašedesát lodí se potopilo či rozbilo o útesy. Celková ztráta čítala okolo 20000 mrtvých včetně několika admirálů. Do Španělska se vrátilo méně než 70 z části poškozených blodí. Tak skončilo Neporazitelné loďstvo. Viz Felicissima Armada.

Anglické a holandské ztráty činily 50 lodí, z toho 30 branderů a okolo 9000 mrtvých.

Hawkinsovo nové anglické námořnictvo prošlo zkouškou.

Za úspěšnou obranu Anglie byl John Hawkins pasován na rytíře.

V roce 1589 se Hawkins neúspěšně pokusil zajmout španělské zlaté galeony plující z Mexika kolem Azor.

V roce 1590 John Hawkins a Francis Drake založili nadaci pro sociální podporu nemocných, zraněných námořníků a pozůstalých. V roce 1592 otevřel nemocnici pro námořníky a druhou v roce 1594, později přejmenovanou na Nemocnici rytíře sira Johna Hawkinse v Chathamu. Tato nemocnice slouží dosud.

V roce 1592 se John Hawkins podruhé oženil s Margaret Vaughn.

V roce 1595 Hawkins vyplul na svou poslední výpravu společně s Francisem Drakeem do Karibiku. Společné velení bylo problémové. Kráčeli tak od neúspěchu k neúspěchu. Sir John Hawkins při přípravě útoku na San Juan v Puerto Rico byl těžce zraněn a 12.11.1595 zemřel, viz Gonzalo Méndez de Canço y Donlebún. Je pohřben v plné zbroji jako námořník do moře u Puerto Rico.

V červnu 2006 se jeho potomek Andrew Hawkins veřejně omluvil za své předky a jejich aktivní účast na obchodu s otroky.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE