Jean Bart

Jean Bart též Jan Baert *říjen 1650 - +27.dubna 1702. Francouzský kapitán, korzár působící v Lamanšském průlivu a admirál válečného námořnictva. Jako mladý sloužil v holandském loďstvu ve válce s Angličany. V roce 1672 vypukla válka mezi Francií a Holandskem kdy Jean přešel do služeb Francie na korzárskou loď kapitána Willema Dorna. V roce 1673 byl povýšen na poručíka a bylo mu svěřeno velení nad zajatou lodí. 1674 byl jmenován kapitánem a korzárem a průběžně zajal deset lodí. Roku 1675 se svou flotilou zajal najednou dvacetšest obchodních a dvě válečné holandské lodě. Jeho odvaha a úspěšnost upoutala pozornost krále Ludvíka XIV., který mu udělil šlechtický titul a vyznamenání. Po smíru Francie s Holandskem pověřil král Barta úkolem likvidovat piráty ve Středozemním moři. V roce 1689 vypukla válka s Anglií a roku 1691 Bart rozbil blokádu Dunkerque. A v tomto roce znovu propukla válka s Holandskem. 29.června 1694 brilantně uspěl zajetím velkého konvoje holandských spížních lodí a zachránil Paříž od hladovění. Roku 1696 už jako admirál vyhrál námořní bitvu s holandskou flotilou. Roku 1701 vypukla válka o španělské dědictví. Král dal Bartovi novou řadovou loď FENDANT se sedmdesáti děly. S touto lodí již Bart nevyplul protože zemřel na zápal plic.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE