Sir Edward Wynter

Sir Edward Wynter – nezaměňovat s Winter *1560 - +1619. Anglický důstojník a politik.

Syn Williama Wyntera a Mary Langton. Oženil se s lady Ann Somerset.

V mládí studoval na univerzitě v Oxfordu a 28.1.1579 získal titul bakaláře. V roce 1587 byl poslancem za Newport.

V roce 1588 se jako důstojník na otcově lodi VANGUARD zúčastnil úspěšné obrany Anglie před útokem portugalsko-španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada), viz don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor, en el Palacio de Medina-Sidonia.

V r.1589 byl starostou Gloucestershire.

V roce 1595 byl povýšen do šlechtického stavu.

Roku 1598 byl ustanoven šerifem v Gloucestershire a v r.1601 znovuzvolen starostou.

V roce 1609 odešel z politiky a r. 1611 zahájil výrobu železa ve Forest of Dean.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE