Richard Whitbourne

Richard Whitbourne *1579 Exmouth - +1628 Newfoundland. Anglický kapitán, kolonista a spisovatel.

V mládí se vyučil mezinárodnímu obchodu v Southamptonu. Pak jako obchodník procestoval celou Evropu a několikrát cestoval i do Nového světa.

Byl plavčíkem na lodi admirála Thomase Howarda, prvního hraběte ze Suffolku v bitvě na Lamanšském průlivu v roce 1588. Anglické loďstvo zde porazilo španělsko-portugalské Armada Invencible (Neporazitelné loďstvo, Great Armada). V dalších asi třiceti letech se Whitbourne věnoval rybolovu v severním Atlantiku.

V roce 1613 byl Richard Whitbourne u St.John zajat kapitánem a pirátem Peterem Eastonem. Ten mu slíbil propuštění za sjednání milosti u krále Anglie Jakuba I. Stuarta pro Petera Eastona a jeho muže. Milost jim skutečně vyjednal.

Později byl Whitbourne vyslán na Newfoundland, aby zavedl v kolonii právo a zákon. V roce 1615 v osadě Trinity se jeho přispěním konal první soud admirality a historicky první soud v Severní Americe.

V roce 1618 Richard Whitbourne byl Williamem Vaughanem z Walesu jmenován guvernérem a pověřen vedením výpravy nových osadníků s cílem vybudovat novou kolonii na Newfoundlandu. V této funkci zůstal až do konce svého života.

V roce 1620 sepsal a publikoval knihu „Pojednání o objevu New-found-landu“ s úmyslem zvýšit příliv nových osadníků z Evropy.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE