Pedro Fernandes de Queirós

Pedro Fernandes de Queirós též Pedro Fernández de Quirós *1563?? Évora, Portugalsko - +1614 Panama. Portugalský mořeplavec, objevitel a kapitán ve službách Španělska.

Do španělského námořnictva vstoupil jako chlapec. Byl již zkušeným námořníkem, když byl v dubnu 1595 přijat jako kormidelník na loď Alvara de Mendaña de Neiry. Tato výprava měla obsadit a kolonizovat Šalamounovy ostrovy. Cestou objevili Markézské ostrovy a severní ostrůvky dnešního Cookova souostrovi. 18.října 1595 však de Mendaña zemřel na žlutou zimnici na ostrově Nendo nyní ostrov Santa Cruz v souostroví Santa Cruz. Velení převzal de Queirós. Výpravě se nepodařilo dosáhnout cíle a z posledních sil doplula na Filipíny. V roce 1589 se oženil s Donou Anou Chacon, měli syna a dceru.

Po návratu do Španělska v roce 1598 svou pověstí zkušeného, klidného a rozvážného námořníka s dobrým úsudkem a nadhledem získal snadno podporu krále Filipa III. a papeže Klimenta VIII. pro další výpravu do Tichého oceánu. Během své návštěvy u papeže sepsal „Pojednání o mořeplavbě“, které zaslal králi a posíil si tak svou prestiž. V březnu 1603 získal požehnání a odplul do Peru, aby zahájil přípravy na expedici hledající bájnou a neznámou Jižní zemi dnešní Austrálii. 21.prosince 1605 vypluli z Callao, přístavu města Limy tehdy španělské místokrálovství. Vypluli se stošedesáti námořníky tři lodě. Vlajková loď kapitána de Queiróse SAN PEDRO Y SAN PABLO, SAN PEDRO kapitána de Torres a zásobovací loď LOS TRES REYES.

Při této expedici mapoval Tichý oceán a v květnu 1606 objevil mnoho ostrovů. Mimo jiné Nové Hebridy nyní součást Vanuatské republiky, Pitcairnovy ostrovy atd. Také objevil velký ostrov, který byl pojmenován na počest krále Filipa III., pocházejícího z rakouského Habsburského rodu. Ostrov tedy nazval La Austrialia del Espiritu Santo (Země Rakouská Ducha Svatého), v domnění že se jedná o součást Jižní země odtud původ názvu Austrálie. Na tomto ostrově se pro silný odpor domorodců nepodařilo vybudovat kolonii Nový Jeruzalém.

Španělé, Holanďané a Angličané dosud vedou spory o prvenství objevu Austrálie. Při dalším hledání Jižní země, v noci 11.6.1606 flotilu rozdělila bouře. Po bouři de Queirós hledal zbytek flotily a v domění že ztroskotali se vrátil do Acapulca v Mexiku. Jeho zástupce kapitán Luis Váez de Torres na lodi SAN PEDRO přistál v květnu 1607 na Filipínách.

Pedro Fernandes de Queirós se do Madridu vrátil v roce 1607 a španělský král Filip III. tuto expedici odsoudil jako neúspěšnou. De Queirós v příštích sedmi letech psal práce o svých cestách a objevech. A také naléhal na vypravení další expedice. Až v roce 1614 byl de Queirós pověřen k velení další výpravy. Odcestoval do Panamy, kde v průběhu příprav v roce 1615 zemřel na cestě do Limy.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

31. října 2014

Prameny: viz ZDROJE