(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana P

 

William Pitcher *1545?? - +1578?? Anglický pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1575 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl také na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa. Vypluli v prosinci 1577.

Během cesty na jih Atlantiku došlo ke sporu mezi Francisem Drakem a Thomasem Doughtym.

Nedaleko průlivu Magalhães flotila zakotvila u Puerto San Julian v červnu 1578. Zde byl soud s Thomasem Doughtym, kde jej Francis Drake obvinil ze vzpoury. Porota složená z posádky, včetně Doughtyho přívrženců, rozhodla o ortelu. Jediný Leonard Vicary hlasoval pro jeho záchranu. 2.7.1578 byl Thomas Doughty sťat.

Následující události viz Peter Carder.

 

Robert Pike *1550?? - +1589?? Anglický důstojník a pirát.

V roce 1572 se stal členem posádky Francise Drakea, který tento rok podnikl nájezd na Nombre de Dios. Robert Pike velel skupině pirátů chystající past na španělskou karavanu vezoucí indiánské zlato do města. Karavanu zajali a společně s Drakeovým útokem z moře dobyli město Nombre de Dios. Tím se zmocnili velkého množství zlata.

Byl také na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa v letech 1577-80. V Karibiku, Atlantiku a Pacifiku společně drancovali španělské lodě a osady.

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor, en el Palacio de Medina-Sidonia.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

 

James Pattison *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Jamese Pattisona odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. James Pattison byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

Benjamin Perkins *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Benjamina Perkinse odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Benjamin Perkins byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

Erasmus Peterson *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Erasmuse Petersona odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Erasmus Peterson byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

George Pierse *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně George Pierse odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. George Pierse byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

John Pitman *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Johna Pitmana odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. John Pitman byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

Joseph Palmer *?? - +1720?? Anglický pirát. Plavil se na lodi kapitána Williama Kidda ADVENTURE GALLEY v Karibiku a Indickém oceánu. Byl loajálním členem posádky, stejně jako další známí členové mužstva: Richard Barleycorn, Robert Bradinham, Hendrick van der Heul, William Jenkins, Robert Lamley, Gabriel Loffe, William Moore (ten byl zabit Williamem Kiddem při vzpouře 30. října 1697), Able Owens a Hugh Parrot. Celá posádka s Williamem Kiddem byla 6.7.1699 v Bostonu zatčena. Po roce věznění byli dopraveni k soudu do Anglie. Palmer s Bradinhamem u soudu vypovídali, mimo jiné také o událostech při vzpouře 30. října 1697 i o setkání s Robertem Cullifordem u Madagaskaru. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením, vzápětí byl však omilostněn.

 

Hugh Parrot *?? - +1720?? Anglický pirát. Plavil se na lodi kapitána Williama Kidda ADVENTURE GALLEY v Karibiku a Indickém oceánu. Byl loajálním členem posádky, stejně jako další známí členové mužstva: Richard Barleycorn, Robert Bradinham, Hendrick van der Heul, William Jenkins, Robert Lamley, Gabriel Loffe, William Moore (ten byl zabit Williamem Kiddem při vzpouře 30.10.1697), Able Owens a Joseph Palmer. Celá posádka s Williamem Kiddem byla 6.7.1699 v Bostonu zatčena. Po roce věznění byli dopraveni k soudu do Anglie. Parrot u soudu mimo jiné také vypovídal o událostech při vzpouře 30.10.1697. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením, vzápětí byl však omilostněn.

 

James Parrot *1670?? - +1730?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Jamese Parrota odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. James Parrot byl na základě výpovědí členů posádky shledán neviným a propuštěn.

 

Matthew Pimer *1670?? - +1730?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Matthewa Pimera odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Matthew Pimer byl na základě výpovědí členů posádky shledán neviným a propuštěn.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 20. září 2020

Prameny: viz ZDROJE