(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana M

 

William Markham *1545?? - +září 1578. Anglický důstojník, loďmistr a pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1570 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad. Viz Francis Drake.

Byl důstojník na lodi MARYGOLD. S viceadmirálem Drakem v roce 1577 vyplul na cestu kolem světa. V Karibiku a Atlantiku společně drancovali španělské lodě a osady. V září 1578 po proplutí průlivem Magalhães se loď v bouři s celou posádkou potopila. Viz John Thomas.

 

Richard Minivy *1545?? - +prosinec 1578. Anglický pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1560 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl také na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa v roce 1577 až do chilského Coquimbo, kde byl v listopadu 1578 Španěly zajat a v prosinci popraven. Viz Francis Drake.

 

Thomas Moone *1545?? - +1595. Anglický kapitán a pirát, byl původně tesař.

Stal se členem posádky Francise Drakea v roce 1572 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl kapitánem na malé lodi CHRISTOPHER ve flotile viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa v letech 1577-80.

Od průlivu Magalhães plul jako důstojník na lodi GOLDEN HIND.

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz Juan Martínez de Recalde.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

Na poslední neúspěšné loupežné výpravě Francise Drakea do Karibiku v roce 1595 při útoku na Cartagenu byl Thomas Moone zabit. Viz don Pedro de Tello de Guzmán.

 

William Mason *?? - +1692. Anglický kapitán a pirát. Působil v Karibiku a Indickém oceánu.

V roce 1689 byl členem posádky na lodi SAINTE ROSE, které se vzbouřenci pod vedením Williama Kidda zmocnili a později ji přejmenovali na BLESSED WILLIAM. V únoru 1690 se na ostrově Antigua přidal k Robertu Cullifordovi a tuto loď Williamu Kiddovi ukradli. Přejmenovali ji na JACOB a posádka si Williama Masona zvolila za kapitána. V roce 1691 se zastavili v New Yorku u guvernéra, aby jim za úplatek bylo odpuštěno pirátství a bylo dáno korzárské právo napadat francouzské lodě z Quebecu. S vidinou snadné kořisti napadali i anglické lodě. Zajali také loď NASSAU a Edward Coates byl zvolen jejím kapitánem. Koncem roku 1692 byl kapitán Mason zavražděn Edwardem Coatesem při zastávce pro zásoby na neobydleném ostrově kdesi v Indickém oceánu.

 

 

William Moore *1665?? - +30.10.1697. Anglický pirát, dělostřelecký důstojník. Plavil se na lodi kapitána Williama Kidda ADVENTURE GALLEY v Karibiku a Indickém oceánu. Nelíbila se mu svévolnost kapitána Kidda a to, že se členové posádky měli stát piráty proti své vůli. Proto vyvolal vzpouru a 30. října 1697 jej William Kidd při peprné hádce zastřelil.

 

 

William Maze též William May *?? - +1700?? Anglický pirát a kapitán lodi PEARL také známá jako PEARL OF RHODE ISLAND. Působil v Karibiku a na východním pobřeží jižní Ameriky od roku 1689. Napadal také holandské lodě flotily Mocha. Také se plavil s Henry Everym na lodi FANCY. Byl na seznamu pirátů, které měl William Kidd chytit nebo zničit.

 

John Miller *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Johna Millera odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. John Miller byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 16. září 2020

Prameny: viz ZDROJE