(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana C

 

Baldassare Cossa *1370?? - +22.12.1419. Italský pirát a římskokatolický papež.

Působil ve Středozemním moři. Pocházel z Neapole. Aby si zadlužená rodina udržela šlechtickou úroveň, uchýlila se k pirátství. Pak byli jeho dva bratří chyceni a odsouzeni k trestu smrti. Později byl vojákem v armádě Karla I. v boji za právo na Neapol. Po prohře odešel do Bologně, kde studoval práva a získal doktorát. Pak vstoupil do církve a budoval si kariéru. Již jako kardinál byl vybrán papežem Bonifácem IX. pro správu v oddělení odpustků. V květnu 1408 se přidal na stranu vzbouřených kardinálů, kteří svolali sněm v Pise. Sesadili oba úřadující papeže a zvolili Alexandra V. Tak byli na stolci roku 1409 tři papežové! Alexandr V. krátce na to zemřel. Byl zavražděn Baldassarem Cossou. 25.května 1410 byl sám Baldassaro Cossa vysvěcen na papeže Jana XXIII. (dnes jako Jan XXII.). Se svým dávným přítelem Giovannim di Bici di Medici manipulovali s penězi v Římské bance (kradli je). Rod Medici také figuroval jako „stín“ při volbách nových papežů a biskupů. Papež také posvětil rodu Medici jejich nárok na Florencii, kde vládli dalších třista let. Papež Jan XXIII. byl neoblíbený také u Mistra Jana Husa pro jeho kupčení s odpustky atd. Je to právě tento papež, který odsoudil Mistra Jana Husa k upálení. Roku 1414 Jan XXIII. před koncilem lživě souhlasil s podmínkami své abdikace, vzápětí však obrátil a utekl. Koncil jej sesadil a obvinil z kacířství, svatokupectví, sodomie, tyranie, incestu, pirátství, schizmatu, nemorálnosti, krádeží a vraždy Alexandra V. Shledali ho vinným ve všech bodech a odsoudili bez jeho přitomnosti. V květnu 1415 koncil potvrdil sesazení, obvinění i rozsudek. Později byl v Německu dopaden a uvězněn. Z vězení jej vykoupil Giovanni di Bici di Medici a uchýlil se do Florencie. Tam 22.12.1419 zemřel.

 

Peter Carder *1565?? - +1626?? Anglický plavčík a pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1575 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa. Vypluli v prosinci 1577. Koncem července 1578 výprava vplula do průlivu Magalhães.

Peter Carder a sedm dalších námořníků se ocitlo na malé veslici v srpnu 1578 na Atlantiku poblíž průlivu Magalhães. Měli to být Peter Carder, Leonard Vicary, bratr popraveného John Doughty (viz Thomas Doughty), William Pitcher a čtyři neidentifikovaní námořníci. Složením to měli být tři důstojníci, čtyři námořníci a jeden trubač. Několik dnů vyčkávali na moři, že je výprava najde. Po marném čekání se vydali na sever podél pevniny. Cestou byli zabiti dva indiány při snaze získat jídlo a vodu, čtyři se utopili v bouři, Peter Carder a William Pitcher se ocitli na malém ostrůvku bez pitné vody. Po několika dnech přeplavali na kmeni na pevninu. U prvního potoka se oba napili a William Pitcher z přílišného pití zemřel. Peter Carder šel pěšky dál na sever. Později jej v bezvědomí našli indiáni, kteří jej odnesli do své vesnice a vyléčili. Tady žil asi půl roku. Poté opět pokračoval na sever, až došel do brazilského Bahia de Todos os Santos, kde byl zatčen jako portugalský nepřítel. Guvernér uznal, že případ je mimořádný a poslal do Portugalska králi dotaz co s ním? Carderovi však dovoli volný pohyb po městě a aby se mohl živit, jak umí. Carder se spřátelil s místním obchodníkem de Pava, pro kterého pracoval. Po letech došla odpověď od krále, aby Cardera dopravili do Portugalska. De Pava mu však nabídl loď se čtyřmi rybáři k útěku do Anglie. Carder ihned odplul na sever až do Recife. Tam byli zatčeni, rybáře propustili a Carder uprchl. Po čase našel na portugalské lodi několik anglických obchodníků, kteří mu nabídli cestu do Evropy. Do Anglie doputoval v listopadu 1586, téměř devět let od vyplutí s Drakem. Později jej přijala královna Alžběta I. a odměnila jej dvaceti dvěma angely, což údajně odpovídá jedenácti librám za den.

Tato strastiplná cesta se podle různých historických verzí liší v časovém, prostorovém a obsahovém posunu. Odborníci na historii mají za to, že se tato cesta vůbec nekonala. Nazývají Petra Cardera „vypravěčem“, čímž zdůrazňují, že celý příběh je smyšlený. Většinou to zdůvodňují absencí zápisu o ztrátě veslice a osmi námořníků v lodním deníku Francise Drakea. Na druhou stranu je však možné, že lodní deník psal lodní kaplan Francis Fletcher. Ten však byl přítelem popraveného Thomase Doughtyho, proto byl v nemilosti Francise Drakea. Lodní deník tedy mohl psát s neznalostí reálné situace.

Dále je také možné, že oněch osm námořníků byli zřejmě přívrženci popraveného Thomase Doughtyho. A Drake je tedy mohl posadit do veslice a za trest je odrazit na širé moře, jak bylo v oněch dobách obvyklé. Nebo je Drake mohl vyslat naoko na průzkum a s flotilou odplout. V těchto případech by se o tom Drake pravděpodobně do lodního deníku vůbec nezmínil.

 

Gregory Cary *1545?? - +1600??. Anglický pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1560 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl také na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa v letech 1577-80.

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor, en el Palacio de Medina-Sidonia.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

 

John Chester *1540?? - +??.8.1578. Anglický kapitán a pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1560 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl kapitánem na lodi SWAN ve flotile viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa. Vypluli v prosinci 1577. Utopil se s lodí při proplouvání průlivu Magalhães v srpnu 1578.

 

John Cooke *1545?? - +1600?? Anglický pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1560 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl také na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa v letech 1577-80.

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz sir John Hawkins.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz don Martín de Bertendona y Goronda.

 

John Crosse *1575?? - +1595. Anglický plavčík a pirát.

Bratr Roberta Crosse.

Stal se členem posádky Francise Drakea v roce 1591 a zúčastnil se jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

V roce 1595 vyplul na poslední loupežnou výpravu Francise Drakea do Karibiku. John byl zabit při útoku španělských lodí. Viz Gonzalo Méndez de Canço y Donlebún.

 

Robert Crosse *1570?? - +1595. Anglický kapitán a pirát.

Byl bratr Johna Crosse.

Od roku 1585 působil v Atlantiku a Karibiku na své lodi HOPE.

V roce 1587 se připojil k flotile Francise Drakea.

V roce 1588 se zúčastnil se svou lodí HOPE na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz lord Charles Howard, 1.hrabě z Nottinghamu (Howard Effingham).

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

Byl zabit při poslední neúspěšné loupežné výpravě Francise Drakea do Karibiku v roce 1595. Viz Gonzalo Méndez de Canço y Donlebún.

 

Thomas Cuttle *1545?? - +1600??. Anglický důstojník, loďmistr a pirát.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1560 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl také na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa v letech 1577-80.

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz Juan Martínez de Recalde.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz don Martín de Bertendona y Goronda.

 

Edward Coates *?? - +1694?? Americký kapitán a pirát.

Působil v Karibiku a Indickém oceánu. V roce 1689 byl členem posádky na lodi SAINTE ROSE, které se zmocnili vzbouřenci pod vedením Williama Kidda a později ji přejmenovali na BLESSED WILLIAM. V únoru 1690 se na ostrově Antigua přidal se Samuelem Burgessem k Robertu Cullifordovi a tuto loď Williamu Kiddovi ukradli. Loď přejmenovali na JACOB a za kapitána si zvolili Williama Masona. V roce 1691 se zastavili v New Yorku u guvernéra, aby jim za úplatek bylo odpuštěno pirátství a bylo dáno korzárské právo napadat francouzské lodě z Quebecu. S vidinou snadné kořisti napadali i anglické lodě. Zajali také loď NASSAU s šestnácti děly a Coates byl zvolen jejím kapitánem. Koncem roku 1692 zavraždil Coates kapitána Masona při zastávce pro zásoby na neobydleném ostrově kdesi v Indickém oceánu a převzal velení nad oběma loděmi. Po návratu do New Yorku v dubnu 1693 nabídl úplatky guvernérovi Fletcherovi a jeho úředníkům včetně darů pro Fletcherovu ženu za prominutí pirátství. Poté odplul do Indického oceánu a drancoval lodě všech barev. Asi v roce 1694 byl zabit při útoku na francouzské lodě.

 

Dennis Carter *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku.

Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Dennise Cartera odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Dennis Carter byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

John Carter *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku.

Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Johna Cartera odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. John Carter byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

Daniel Chevalle *1660?? - +30.7.1704. Anglický důstojník a pirát, působil v Karibiku.

Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Daniela Chevalla odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Daniel Chevalle byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k smrti oběšením. Poprava byla vykonána v pátek 30.června 1704. Průběh popravy zabezpečoval regiment mušketýrů. Také se zúčastnilo několik úředníků admirality, soudu, dva ministři a několik mnichů.

Jednalo se o první případ soudní popravy v Americe.

 

Daniel Chuley *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku.

Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Daniela Chuleye odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Daniel Chuley byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

John Clifford *1670?? - +1730?? Anglický pirát působil v Karibiku.

Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Johna Clifforda odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. John Clifford byl na základě výpovědí členů posádky shledán neviným a propuštěn.

 

Robert Culliford *1666 - +1710?? Anglický pirát, působil v Karibiku a Indickém oceánu.

Svou kariéru začal v roce 1689 na korzárské lodi SAINTE ROSE, kde se spřátelil s Williamem Kiddem. Část posádky se pod vedením Williama Kidda vzbouřila a sesadila kapitána. V Nevisu byla SAINTE ROSE opravena a přejmenována na BLESSED WILLIAM. William Kidd byl na ni posádkou zvolen kapitánem. Po roce v únoru 1690 tuto loď Robert Culliford se svými muži na ostrově Antigua ukradl Kiddovi a přejmenoval na JACOB. Posádka si za kapitána zvolila Williama Masona. V roce 1691 se zastavili v New Yorku, aby jim bylo za úplatek odpuštěno pirátství a bylo dáno korzárské právo. Zde je opustil jeden člen posádky Samuel Burgess. Po vyplutí napadali lodě a plenili města. Také ukořistili francouzskou fregatu LA ESPERANCE a kapitán Mason rozhodl, že kapitánem fregaty bude Culliford. Robert ji přejmenoval na HORNE.

Protože se jim v Karibiku přestávalo dařit, odpluli v roce 1692 do Indického oceánu, kde vyplenili město Mangrol. Poté byli dopadeni a vězněni čtyři roky v Gujarati. Na jaře 1696 se Cullifordovi a většině jeho mužů podařilo utéct. Putovali do Bombaye, kde se dali naverbovat na loď JOSIAH anglické Východo-Indické společnosti a v Madrásu tuto loď ukradli. Odpluli do Bengálského zálivu, kde je stihla bouře. U ostrova Nicobar je zachránila loď MOCHA kapitána Ralpha Stouta. Ten byl roku 1697 v námořním boji zabit a posádka si pak jako nového kapitána zvolila Roberta Culliforda. Neúspěšně napadli anglickou loď DORILL a z boje unikli na ostrov Sv.Marie, východně od Madagaskaru. Zde si vybudovali základnu odkud podnikali výpravy na lodní cesty a plenili lodě plující z a do Indie. 1.dubna 1698 se u Madagaskaru setkali s lodí ADVENTURE GALLEY Williama Kidda. Část Kiddových mužů přešla na jeho fregatu MOCHA jako nová posádka.

Později se Robert Culliford v září 1698 spojil s holandským kapitánem Chiversem Dirkem. Naplánovali útok na muslimskou poutní loď FATEH MUHAMMED v Rudém moři. Ta vezla do Mekky stotřicet tisíc liber, dnešních deset milionů Kč. Uspěli a později je při návratu na ostrov Sv.Marie překvapily čtyři anglické válečné lodě. Po krátkém boji byli zajati a převezeni k soudu. Soud se konal v roce 1700 a pro nedostatek důkazů byl Culliford odsouzen jen na dva roky vězení. V roce 1701 svědčí u soudu s jiným pirátem Samuelem Burgessem. V roce 1702 byl Robert Culliford propuštěn.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 16. září 2020

Prameny: viz ZDROJE