(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana A

 

Ligorio Assanti *?? - +1345?? Italský pirát.

Působil ve Středozemním moři u Řecka. Byl znám jako Rhódský rytíř.

 

William Aleyn *1432 Anglie - +1448?? Anglický pirátek, působící v Lamanšském průlivu a u břehů Francie.

 

Giorgio Adorno *?? - +1558. Italský pirát a Maltézský rytíř.

Působil v okolí Malty a Itálie. Byl kapitánem galéry KNIGHT a sám sebe nazýval všekapitánem. Po dopadení byl odsouzen a popraven v Itálii.

 

James Alday *1540 - +?? Anglický pirát plenící španělské a portugalské lodě.

 

Richard Allen *?? - +?.11.1572. Anglický pirát.

Působil v Biskajském zálivu a Lamanšském průlivu. Spolu s Johnem Drakeem drancovali francouzské a španělské lodě. Byl zabit při útoku na galeonu, jejíž sílu podcenili.

 

Clinton Atkinson *?? - +1583. Anglický pirát známý jako Clinton.

Působil na západním pobřeží Evropy. Byl odsouzen k trestu oběšením.

 

Ferdinando d’Aragona *?? - +1600. Aragonský (Španělský) pirát.

Působil ve Středozemním moři a napadal hlavně benátské lodě.

 

Nicolas Alvel *1603 - +?? kdesi v moři. Anglický lupič v Jónském moři.

 

Frederico Langrvio d’Assia *?? - +1645?? Pravděpodobně italský pirát a Maltézský rytíř.

Působil ve Středozemním moři a drancoval arabské a osmanské lodě.

 

Vincenzo Alessandri *?? - +1657. Pirát pravděpodobně italského původu a Maltézský rytíř.

Působil převážně v okolí Malty a Itálie. Pokračovatel Giorgia Adorna. Po dopadení byl odsouzen k otroctví.

 

Kapitán Aylett *?? - +1669. Anglický pirát.

Působil v Karibiku s Henry Morganem. Zemřel, když Morganova loď explodovala.

 

Richard Arnold *?? - +3.5.1680. Anglický pirát.

Působil v Pacifiku u pobřeží Střední a Jižní  Ameriky. Plavil se s Edwardem Davisem, Peterem Harrisem a Charlesem Swanem.

Počátkem dubna 1680 piráti zakotvili na jih od Panamy u ostrůvku Perico dnes - Causeway Islands (anglicky) nebo Islas Calzada de Amador (španělsky). Tady ponechali své lodě a na kanoích dopluli na pevninu. Vydali se pěšky na sever.

25.dubna 1680 úspěšně vyplenili městečko Santa Maria nedaleko Panamy. Po zapálení města na ukradených lodích dopluli po proudu řeky na moře a pak k ostrůvku Perico ke svým lodím. Tam na ně 3.května 1680 čekaly španělské válečné lodě. Piráti úspěšně útok odrazili. Padlo přes dvacet pirátů. Richard Arnold byl mezi nimi.

 

Kapitán Archembeau *?? - +1682?? Francouzský pirát.

Působil v Karibiku a napadal hlavně španělské lodě. Ve spojenectví s Williamem Wrightem a s Toccartem napadal španělské kolonie.

 

Michiel Andrieszoon též Bréha, *?? - +1683 Veracruz. Holandský pirát a kapitán v Bratrstvu s kapitány Laurenc de Graff, Michel de Grammont, Nicolaes van Hoorn, Thomas Paine a Jan Willems.

V Karibiku napadal hlavně španělské zlaté galeony. Napadl a vyplenil Campeche a Yucatán. Byl popraven ve Veracruzu.

 

M. A. Anger *?? - +1685?? Pirát a Maltézský rytíř neznámého původu.

Působil ve Středozemním moři a drancoval arabské a osmanské lodě.

 

John Ansell *?? - +1689. Anglický pirát z Karibiku.

Zúčastnil se s Henry Morganem vyplenění Maracaiba v Jižní Americe.

 

Robert Allison *1679 - +?? Anglický pirát, který působil v Karibiku.

Společně s kapitány Bournano, John Coxon, Cornelius Essex, Thomas Mackett, Henry Morgan, Jean Rose a Bartolomějem Sharpem přepadli a vyplenili Puerto Bello.

 

James Austin *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku.

Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Jamese Austina odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. James Austin byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

John Auger *?? - +1718. Anglický pirát.

Působil v Karibiku. Byl lapen a uvězněn Woodesem Rogersem korzárem a lovcem pirátů. Po propuštění z vězení se vrátil k pirátství. Později byl pronásledován korzárem a lovcem Benjaminem Hormigoldem. Byl odsouzen a popraven v New Providence, kde byl guvernérem právě Woodes Rogers.

 

 

Thomas Anstis *?? - +?.4.1723. Anglický pirát z Karibiku.

Byl pozván Bartem Robertsem na výpravu do afrického Zlatého zálivu, ale odmítl. Britské královské námořnictvo ho později potopilo.

 

 

 

John Rose Archer *?? - +1724. Anglický pirát.

Plavil se s Edwardem Teachem a Johnem Phillipsem. Působil v Atlantiku, hlavně u Nového Skotska, kde byl později popraven.

 

 

Chui A-Poo *?? - +1851. Čínský pirát.

Velitel flotily čítající asi padesát džunek. Působil v Jihočínském moři. Založil a šéfoval Shap’N’g-tsai. 1851 z připravené námořní lsti unikl, byl pronásledován a zabit u břehů Tasmánie.

 

 

 

Tuanku Abbas *1840 - +?? kdesi v moři. Malajský pirát a člen Bratrstva Rajah z Achinu.

Podnikal loupeže převážně v Jihočínském moři proti lodím koloniálních mocností.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 16. září 2020

Prameny: viz ZDROJE