Schema typu Španělské rané galeony 15. století. Obr.: Vseolodich.cz.

Schema typu Španělské rané galeony 15. století. Obr.: Vseolodich.cz.