Britská galeona MAYFLOWER.

Britská galeona MAYFLOWER.