Portugalská 250 tunová naveta z roku 1642.

Portugalská 250 tunová naveta z roku 1642.