Portugalské vlajky

Vlajka z let 1095-1143, kdy vládl hrabě Henry.

Vlajka z let 1143-1185, kdy vládl král Alfonso I. "Dobyvatel".

Vlajka z let 1185-1248, kdy vládl král Sancho I.

Vlajka z let 1248-1385, kdy vládl král Alfonso III.

Vlajka z let 1385-1485, kdy vládl král Jan I. Jeho 3.syn Jindřich (+1460) zvaný "Mořeplavec" byl nadšeným sponzorem námořnictva. Právě jeho přičiněním se portugalské lodě a jejich osádky zasloužily o významné objevy a zahájení velkých zámořských expedic.

Vlajka z let 1485-1495, kdy vládl král Jan II.

Vlajka z let 1495-1521, kdy vládl král Manuel I. Za jeho vlády byly učiněny významné zeměpisné objevy.

Vlajka z let 1521-1578, povstání chudých a rebelie. Vláda Jana III.

Vlajka z let 1578-1640, kdy vládl král Sebastian.

Vlajka z let 1640-1667, kdy vládl král Jan IV.

Vlajka z let 1667-1706, kdy vládl král Petr II.

Vlajka z let 1706-1750, kdy vládl král Jan V.

Vlajka z let 1750-1816. Období průmyslové revoluce a sociálních změn.

Vlajka z let 1816-1826, kdy vládl král Jan VI.

Vlajka z let 1830-1910, kdy vládla královna Maria II. Tuto vlajku oproti předchozím používalo pouze námořnictvo.

 

Texty: P.Patočka, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE