Francouzské vlajky

Vlajka používaná na lodích od 13.století do roku 1589.

V roce 1589 na francouzský trůn usedl rod Bourbonů. Od té doby až do Francouzské revoluce roku 1792 se na lodích používala tato vlajka. Také se jí říkalo "Bourbonská vlajka".

Tato vlajka patřila králi Francie a používala se na lodích Královského loďstva od roku 1589 do roku 1792. Konkrétně tato vlajka patřila králi Ludvíku XIV.

Tato vlajka byla používána od roku 1601 do 1790, na obchodních lodích mimo VIS.

Vlajka válečného loďstva a námořní pěchoty. Používala se v letech 1601-1790.

Vlajka se na obchodních i válečných lodích používala od roku 1792 dodnes.

Tuto vlajku používaly lodě Francouzské Východoindické společnosti (VIS) v letech 1664-1769.

 

Texty: P.Patočka, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE