SÃO MARTINHO
SAN MARTÍN

SÃO MARTINHO, SAN MARTÍN

Portugalská třístěžňová válečná galeona se čtyřmi ráhnovými a dvěma latinskými plachtami. Stavba byla zahájena v roce 1579 a na vodu byla spuštěna v roce 1580. Byla účelově postavena pro boj zblízka s vysokými nástavbami.

 

Délka celková 55 m

Délka trupu 37,4 m

Šířka 12,2 m

Paluby/z toho dělové 3/2

Ponor 4,5 m

Hmotnost lodi 250 tun

Nosnost 1000 tun

Výška hlavního stěžně 31,6 m

Celková plocha plachet 1150 m²

Maximální rychlost 6 uzlů (11 km/h)

Řízení kormidelní pákou.

 

Výzbroj

18x třícetiliberní (149 mm) houfnice

22x šestnáctiliberní (122 mm) houfnice4x desetiliberní (109 mm) dalekonosné houfnice

8x přenosné tříliberní (69 mm) falkony (podobná husitským tarasnicím)

Posádka 160 mužů a 490 vojáků.

 

SÃO MARTINHO se po spuštění v roce 1580 stal součástí španělského loďstva jako SAN MARTIN krále Filipa II. čili Filipa I. Portugalského.

V letech 1582-83 byl SAN MARTIN součástí flotily admirála dona Álvara de Bazán v bojích o Azorské ostrovy. Viz don Álvaro de Bazán y Guzmán marqués Santa Cruz de Mudela.

V roce 1587 velkoadmirál don Álvaro de Bazán určil SAN MARTIN vlajkovou lodí Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada).

V červenci 1588 po vyplutí z Lisabonu na cestě do Calais byla celá španělská flotila od 31.7. do 7.8.1588 Angličany bezvýsledně ostřelována.

Při nočním útoku anglických branderů 7.8.1588 na Španěly kotvící u Calais byla formace Felicissima Armada rozbita a poté jednotlivé lodě unikaly na sever.

SAN MARTIN byl izolován od zbytku flotily. Po celou jednu hodinu odolal husté anglické palbě z 15 lodí a vydržel přes 200 zásahů. Poté se za podpory galeony SAN MATEO podařilo SAN MARTIN vyprostit z anglického obklíčení. Viz Don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor, en el Palacio de Medina-Sidonia.

SAN MARTIN úspěšně obeplul Británii a 21.9.1588 se těžce poškozený vrátil do španělského Santander s asi polovinou posádky.

Zda byla poté loď opravena či rozebrána, historické prameny neuvádějí. Ale je pravděpodobné, že byla rozebrána, neboť se v pozdějších pramenech již neobjevuje.

 

Texty: P.Patočka

Korektura: Ali

1. února 2015

Prameny: viz ZDROJE