António de Saldanha

António de Saldanha *1460?? - +1515. Portugalský kapitán, který jako první zakotvil v dnešním Table Bay v Africe. Pocházel z Kastilie a byl ve službách královny Marie Aragonské. V roce 1497 přišel do Portugalska.

Po korunovaci portugalského krále Manuela I. byla do Indie 6.dubna 1503 vyslána Pátá armada. Flotila devíti lodí pod velením admirála viz Afonse de Albuquerque. Tam byl António jedním z kapitánů.

Z Lisabonu vyplul jako velitel eskadry s kapitány viz Rui Lourenço Ravasca a Diogo Fernandes Pereiry.

U Kapverd v bouři byla eskadra rozptýlena a po namáhavém hledání se Saldanha setkal s Ravascem u ostrova Svatého Tomáše. Mysem Dobré naděje propluli až v září a přitom Saldanha ztratil kontakt s Ravascem. Saldanha se zastavil v zálivu Table Bay (Aguada de Saldanha) a vystoupal jako první Evropan na Stolovou horu. Zde na skále vyryl kříž, jenž je dodnes patrný. António byl však nucen kvůli opravám lodi zůstat na břehu do října. Rui Lourenço Ravasco zatím doplul do Mosambiku, kde čekal na ostatní.

Později v Malindi dohonil Ravasca a společně podnikli útok na Mombasu, ktera odmítala vyplatit roční poplatek. Po nerozhodném boji se dohodli na smíru a v Malindi zůstali do příštího roku. Během této doby napadali arabské obchodní lodě.

Svou kořist ponechali v úschově v Malindi a v dubnu 1504 vypluli do Indiie. Měli však lodě ve velmi špatném stavu a bylo nutné přistát pro generální opravy. V září je našla Šestá armada, která jim pomohla dokončit opravy a začlenila je do své flotily. V Cochinu přistáli v říjnu 1504. Zúčastnil se obléhacích bojů o Cranganore.

V lednu 1505 se vracel a cestou si v Malindi vyzvedl uloženou kořist. V Lisabonu přistál v červenci.

V roce 1506 byl navigátorem u Osmé armady admirála Tristão da Cunha. V prosinci zakotvili v Mosambiku. Zde také přistála poškozená loď FLOR DE LA MAR kapitána João da Novy. Koření bylo přeloženo na jinou loď a kapitánem byl jmenován Saldanha, který v Lisabonu přistál v květnu 1507.

V roce 1509 byl António de Saldanha jmenován majorem v Mosambiku a Sofaly. Na jaře téhož roku vyplul s Jedenáctou armadou admirála Fernanda Coutinha. V Mosambiku přistáli v srpnu, kdy António zahájil výkon funkce majora. V roce 1511 dostavěl pevnost v Kilwa. V říjnu 1512 byl vystřídán novým guvernérem Simão de Miranda de Azevedo. Po návratu domů byl propuštěn ze služby.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE