Bartolomeo Diaz

Bartolomeo Diaz též Bartolomeu Dias *1450?? - +29.5.1500. Brilantní portugalský mořeplavec, kapitán, šlechtic a objevitel Mysu Dobré Naděje.

Byl potomkem významných námořníků. Jeho předci a příbuzní objevili obávané mysy Bojador a Zelený mys, kterými také propluli. V roce 1586 byl králem Janem II. pověřen úkolem najít námořní cestu do Asie. V srpnu 1487 vypluly dvě padesátitunové navety kapitána Diaze a zásobovací loď.

Pluli podél břehů západní Afriky a dále na jih. Na 29° jižní šířky přistáli a založili základnu. Kousek na jih od obratníku Kozoroha minuli poslední kamenný kříž zvaný padraun; tyto kříže sloužily jako orientační body a označovaly také územní práva Portugalců. Poté už pluli do neznáma. Po třinácti dnech plavby a označování břehů padrauny je stihla silná bouře, která je prohnala skrz mys, aniž si toho všimli. Po několika zastávkách si odpočinuli v zálivu Algoa. To už Diaz věděl, že je na východní straně Afriky. Zásoby se však tenčily, posádka byla vyčerpaná a počasí jim nepřálo. Diaz nebyl nelida a oproti svému úmyslu pokračovat do Indie nařídil kurz domů. Mys pojmenoval dle počasí na Cabo das Tormentoso (Bouřlivý mys). Do Lisabonu se vrátil v prosinci 1488. Král však mys přejmenoval na Cabo da Boa Esperança (Mys Dobré Naděje), aby to neodrazovalo námořníky od hledání stále ještě nenalezené cesty do Asie. V roce 1498 podrobně zmapoval Kapverdy. 15.března roku 1500 byl kapitánem jedné z lodí Cabralovy druhé Armady do Indie. Jeho loď a další tři se v zuřivé bouři u Mysu Dobré Naděje 29.května potopily. Jeho památka byla zvěčněna v hrdinském eposu Lusovci.

Mys Dobré Naděje se brzy stal postrachem námořníků. Proplutí vyžadovalo značné úsilí, námořního umu a hlavně velkou dávku štěstí. Námořník, který jím proplul, měl právo nosit v levém uchu zlatou náušnici. A to už něco znamenalo. Mys Dobré Naděje poté stál ještě velmi mnoho potopených lodí i životů námořníků.

 

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE