Tristão da Cunha


Tristão da Cunha, také se nesprávně uvádí Tristão da Acunha, *1460 - +1540. Byl portugalský navigátor, kapitán (důstojník) a velvyslanec. Byl bratranec Afonse de Albuquerque. S manželkou Antónií Pais měl syna Nuno da Cunha, který se v roce 1528 stal devátým guvernérem v Indii.

Roku 1504 měl vykonávat funkci prvního portugalského místokrále v Indii. Tuto poctu však nemohl přijmout, protože dočasně oslepl.

Roku 1506 byla připravena výprava Osmé armady patnácti lodí do Rudého moře pod jeho velením jako admirála. Pět lodí z flotily bylo pod velením jeho bratrance Afonse de Albuquerque. Cestou západně od Afriky je zastihla bouře, která je zanesla dále od kurzu a byl objeven nezmapovaný ostrov, který byl pokřtěn po admirálovi na Ilha de Tristão da Cunha dnes Tristan da Cunha. Dopluli na Madagaskar doplnit zásoby a opravit lodě, dále pokračovali do Mosambiku. Zde se setkal s kapitánem a přítelem João da Nova, který se vracel z Indie. Výprava dobyla perské město Sokotra, byla zahájena stavba pevnosti a obchodní stanice. Byla tu ponechána vojenská posádka asi sta mužů a s jedenácti použitelnými loděmi v prosinci roku 1508 připluli do indického Cannanore na Malabarském pobřeží s posláním, aby Afonso de Albuquerque vystřídal místokrále Dona Francisca de Almeida.

Po návratu do Portugalska byl Tristão v roce 1514 velvyslancem Manuela I. u papeže Lva X. Král jej pověřil, aby 12.března 1514 uspořádal velkolepou přehlídku v Římě. Průvod zvířat a bohatství z portugalských držav v Indii papeže i Evropu zcela ohromilo. V průvodu bylo asi 140 osob v indických oblecích, slon Hanno, levharti, panteři, papoušci, koně a dalších asi 40 šelem a zvířat. Nemluvě o nesmírném množství stříbra, zlata, perel, bohatě zdobených šatů a jiných darů. Traduje se, že slon v chrámu svatého Anděla postříkal vodou papeže i kardinály.

Po ukončení funkce velvyslance odešel do Portugalska, kde v roce 1540 zemřel. Tristão da Cunha byl pohřben v kostele Senhora da Encarnação v Olhalvo nedaleko Alenquer.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE