Gonzalo Méndez de Canço y Donlebún

Gonzalo Méndez de Canço y Donlebún též de Cancio *1554?? Tapia de Casariego, Asturias - +31.3.1622. Španělský admirál a sedmý guvernér Floridy.

Pocházel z významné španělské šlechtické rodiny. Od sedmnácti let byl členem posádky kapitána Pedra Sancho Osorio při plavbách do Indie a Nového světa.

V roce 1574 vstoupil do královských služeb a získal vlastní loď APÓSTOL SANTIAGO a sloužil jako doprovod zlatých galeon do a z Ameriky. Později na cestě z Mexika se jeho loď v bouři u Madeiry potopila.

Na druhé lodi NUESTRA SEÑORA DE ENCONTRELA v Nombre de Dios však roku 1584 ztroskotal.

Zde byl na španělské vlajkové lodi admirálem Francisco de Noboa Feijoo dočasně jmenován velitelem lodních vojáků.

Na cestě do Španělska zajal dne 22.8.1584 francouzskou loď. Později se mu podařilo zachránit v bouři z potápějící se lodi posádku a náklad zlata a stříbra. Za tyto zásluhy byl jmenován admirálem flotily Tří (Azorských) ostrovů (almirante de la Escuadra desde las islas Terceras hasta España).

V příštích letech se svou třetí lodí VIRGEN DE LA CONCEPCIÓN sloužil pod admirály Alonso de Bazán, Francisco Coloma a Sancho Pardo Osorio při doprovodu a obraně lodí před anglickými, francouzskými a dalšími piráty v Atlantiku.

19.8.1595 byl jmenován admirálem a pověřen ochranou zlatých galeon plujících z Karibiku.

Na podzim s admirálem viz donem Pedro Tello de Guzmán společně veleli flotile pěti válečných galeon.

8.11.1595 na cestě do Puerto Rico (dnes Portoriko) zajal loď anglických pirátů viz sir Francis Drake a sir John Hawkins. Získal informace o chystaném útoku na Puerto Rico a že se piráti shromažďují v zálivu na Guadeloupe.

Po přiblížení k ostrovu zahájil Gonzalo Méndez de Cancio přesnou palbu, kterou se mu podařilo zabít část anglických kapitánů na poradě u admirála sira Johna Hawkinse, jehož také těžce zranil. Piráti se stáhli a zformovali se k útoku na Puerto Rico, který zahájili 22.11.1595.

Španělé po přepadu zakotvili v San Juan na Puerto Rico 13.11.1595.

Piráti měli k dispozici dvacet sedm lodí s více jak 2 500 muži. Španělé měli k obraně pět válečných galeon s 500 námořníky a asi 700 obránci přístavu.

Drake vedl piráty k vylodění na pobřeží. Admirál de Cancio ze svých galeon a s podporou děl z pevnosti Morro a druhé pevnosti Santa Elena y Morrillo vyřadili devět lodí anglických pirátů a poškodili i Drakeovu vlajkovou loď DEFIANCE. Pirátům se podařilo zapálit tři galeony, z nichž byla jen jedna zničena. Piráti Francise Drakea však utrpěl ponižující porážku. A při pozdějším ústupu přišli o další čtyři lodě. Celkové ztráty Španělů jedna galeona a více jak 40 mužů. Angličtí piráti ztratili celkem čtrnáct lodí, nejméně 450 mužů a admirála sira Johna Hawkinse.

Po bitvě de Cancio v prosinci vyplul a bezpečně dopravil zlaté galeony do španělské Sevilly.

V letech 1596-97 byl pověřen správou kolonie Florida a jmenován jejím guvernérem. Věnoval se rozvoji zemědělství. Na své náklady postavil v Santa Barbara novou nemocnici. Katoličtí misionáři násilně šířili víru a decimovali indiány, což vyvolalo řadu povstání. Do roku 1598 de Cancio potlačoval indiánská povstání vedená náčelníkem Juanillem. Po jeho smrti povstání skončila.

V roce 1603 ukončil funkci guvernéra Floridy. Na cestu do Španělska vzal s sebou dvě truhly kukuřičných zrn. Do konce svého života byl starostou v Castropol a kapitánem milice. Zemřel v rodinném kruhu.

Byl jeden z mála španělských admirálů, který porazil slavné anglické admirály sira Francise Drakea a sira Johna Hawkinse navzdory jejich drtivé přesile. Také se významně zasloužil o zavedení pěstování kukuřice v Evropě.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE