Francisco de Cuellar

Francisco de Cuellar též Cuéllar *1562?? - +1606??. Španělský kapitán a vojenský důstojník.

Zúčastnil se obsazení Portugalska po vznesení nároku krále Filipa II. na trůn v roce 1580, viz Don Álvaro de Bazán y Guzmán marqués Santa Cruz de Mudela.

Po roce 1583 jej velkoadmirál Álvaro de Bazán začlenil do sestavy Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada).

9.2.1588 však Álvaro de Bazán zemřel a byl nahrazen Alonsem Pérezem de Guzmánem vévodou Medina-Sidonia. Francisco de Cuellar byl ustanoven kapitánem na lodi SAN PEDRO v druhé eskadře Kastilské, admirála dona Diego Flores de Valdés. Viz Felicissima Armada.

Po bitvě u Gravelines prchali Španělé na sever. V Severním moři byl kapitán Francisco de Cuellar zbaven velení, obviněn z neposlušnosti a z toho, že během bojů porušil sestavu. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Loď, na které mělo dojít k popravě, však ztroskotala.

De Cuellar s dalšími přeživšími Španěly vyrazili na sever. V listopadu 1588 došli na hrad pána Mac Clancyho u Loch Melvin a pomohli mu úspěšně odrazit anglické obléhatele. Zato mu pán hradu nabídl ruku své sestry, to však de Cuellar odmítl. Po půlroční strastiplné cestě Anglií dorazili do Skotska, odkud se na lodích Alessandra Farnese dostal do Španělska.

Po zbytek života sloužil jako důstojník španělských pěších vojsk v Evropě i Americe.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE