Vitus Jonassen Bering

Vitus Jonassen Bering též Behring *srpen 1681 Horsens – +19. prosince 1741. Dánský mořeplavec v ruských službách. Tam vstoupil za Severní války roku 1703 jako důstojník u baltské flotily. V letech 1710–1712 byl důstojníkem u azovské flotily v Taganrogu za rusko-turecké války. Roku 1712 se vrátil k baltské flotile. V roce 1714 se oženil s Ruskou, 1715 navštívil rodné město.

V únoru 1725 vyrazila První kamčatská výprava, která měla tyto cíle: mapovat pobřeží východní Sibiře, ověřit spojení Asie s Amerikou a bezpečnost hranic Ruska na Dálném východě. Na Kamčatce 1727 postavil loď SV.GAVRIL a 13. července 1728 se vydal podél Kamčatky na sever. Za rok se dostal k nejvýchodnější části Čukotského poloostrova. Zkusil proplout mezi Asií a Amerikou a dokázal že kontinenty jsou oddělené.

V létě 1730 byl pověřen naplánovat výpravu s úkoly: změřit velikost Sibiře, zjistit zeměpisnou polohu Japonska, najít severní cestu z Evropy a prozkoumat severní Pacifik.

Roku 1733 začala druhá kamčatská expedice, s pětisty muži. V Tobolsku je posílilo dvěstě vojáků a asi patnáctset vyhnanců. V červenci 1735 z Jakutska vypluly dvě lodě po řece Leně do Seveverního moře. První loď měla za cíl Pacifik a druhá loď plula na západ do Archangelska. Lodě nedopluly a vrátili se, proto se věřilo že severní průjezd lodí z Evropy do Asie neexistuje. Cestu objevil až v roce 1878-1879 Švéd Erik Nordenskjöld. Roku 1737 se Bering vrátil do Ochotska. Pak mapoval z moře část Kamčatky, Kurilské ostrovy a severní Japonsko.

8.září 1740 přdpluly na lodích SV.PETR které velel Bering, a SV.PAVEL kde velel Alexej Čirikov. Na Kamčatce v Petropavlovsku, který založili přezimovali. V roce 1741 odpluli na východ. V bouři se lodě rozdělily, SV.PAVEL se po přistání na Aljašce vrátil 17.října 1741 do Petropavlovska. SV.PETR plul podél Aljašky a ostrovů Aleuty kde část posádky onemocněla kurdějemi. Při další plavbě ztroskotali na Komandorských ostrovech. 8.prosince 1741 Vitus Bering zemřel. Tento ostrov byl přejmenován na Beringův ostrov. Zbytek členů vedený Svenem Waxellem se 27.srpna 1742 vrátil do Petropavlovska. Po devíti letech skončila Velká ruská expedice Vituse Beringa. O něco později začalo pozvolné ruské osidlování Aljašky.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE