Martin von Behaim

Martin von Behaim též Beheim, Bohemus, von Schwarzbach, Martinho da Boemia *6. října 1459 - +29. července 1506 Lisabon. Historici si nejsou jistí, zda se narodil v Norimberku nebo v Čechách.

Německý kartograf, námořník, astronom a filozof ve službách portugalského krále Jana II. Byl synem českých rodičů, kteří uprchli do Norimberka před náboženským pronásledováním. Otec Martin Behaim měl několik prosperujících firem v Německu a v Benátkách, kde byl roku 1461 zvolen senátorem. Zemřel roku 1474. Matka Agnes Shopperová zemřela 8.července 1487. Martin von Behaim byl sedmým dítětem. Bylo mu dáno vzdělání jazyků Evropy, obchodu a vědy. Pak studoval ve školách v zahraničí. Po studiu roku 1477 si našel práci ve Flandrech u Joriuse van Dorppa, obchodníka s oděvy a člena hanzy. Během let se zlepšil v aritmetice a obchodování až do roku 1480, kdy na obchodní cestě zavítal do Lisabonu. Tam ho zaujala možnost zámořského obchodu a objevných plaveb. V Lisabonu se setkal s Kryštofem Kolumbem, Fernandem Magellanem a dalšími kapitány a námořníky. To ho nadchlo pro vzdělávání se v námořní navigaci, astronomii a kartografii. Setkal se i s portugalským králem Janem II., který jej v roce 1483 pozval do Námořní a navigační rady. Martin během své služby zdokonalil přístroje k měření a navigaci. V letech 1485-1486 se zúčastnil výpravy podél západního pobřeží Afriky na lodi kapitána Diogo Cao. Po návratu se oženil s Joanou de Macedo. V roce 1490 se vrátil do Norimberka dohlédnout na rodinný podnik. V té době ve spolupráci s malířem Georgem Albrechtem Glockenthonem vytvořil nejznámější a nejstarší globus světa, zvaný Erdapfel, který byl zajímavý také prvním zakreslením meridiánů a rovníku. Pro vytvoření globu Martin využil znalostí o kartografii Ptolemaia, Marka Pola a dalších cestovatelů. Tento globus je uložen v německém Národním muzeu v Norimberku. A jeho dobové originální kopie jsou i na některých hradech a zámcích v Čechách.

V roce 1493 byl na cestě do Portugalska zajat anglickými piráty. Po roce nuceného pobytu v Anglii byl propuštěn. V roce 1497 se vrátil do Lisabonu, kde byl král Manuel I. seznámen s globem světa. Po zbytek života se věnoval vyučování, mezi jeho žáky patřil i viz Fernão de Magalhães. V roce 1506 Martin zemřel.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE