John Bowen

John Bowen *10.února 1780 - +20.října 1827. Důstojník Spojeného království a správce kolonie u Risdon Cove v Tasmánii. Svou námořní kariéru začal v roce 1794 když vystudoval Královskou námořní akademii (Royal Naval College). Poté nastoupil jako poddůstojník na HMS ARGO, kde byl kapitánem jeho otec James Bowen (*1751 - +27.dubna 1835). V dubnu 1802 sloužil na lodi HMS LANCASTER u mysu Dobré Naděje kde byl povýšen na poručíka. Pak sloužil na lodi HMS GLATTON která transportovala vězně do trestaneckých kolonií v Novém Jižním Walesu (Austrálie). Po příjezdu do Port Jacksonu 11.března 1803 jej guvernér pověřil vybudováním nové kolonie Hobart (Risdon Cove) ve van Diemenově zemi - Tasmanie. Během čtyřletého pobytu a práce na kolonii se oženil s Marthou Hayes (+1823), se kterou měl dvě dcery. Také prozkoumal část Tasmanie. Objevil a zmapoval oblast Richmondu, uhelné doly, Coal River a oblast řeky Huon. V květnu roku 1804 byl povolán na moře a povýšen na velitele. V lednu 1806 byl kapitánem na lodi HMS CAMILLA s níž se v letech 1807-8 zúčastnil blokády Martinique a Guadeloupe. V únoru 1811 odmítl nabídku Roberta Peela, tajemníka pro kolonie stát se zastupujícím guvernérem ve van Diemenově zemi. Z důvodu, že není možné aby námořní kapitán velel pozemním jednotkám. Od roku 1812 do roku 1816 sloužil na HMS SALSETTE u břehů Indie. Po návratu do Anglie se 13.května 1825 oženil s Elizabeth Clowes. Roku 1827 po dlouhé nemoci zemřel.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE