Don Martín de Bertendona y Goronda

Don Martín de Bertendona y Goronda *1530 - +1607. Španělský kapitán a admirál. Proslavil se obranou La Coruña a zajmutím anglického manovaru REVENGE.

Pocházel z významné španělské šlechtické rodiny v Bilbao, která vlastnila loděnici a flotilu obchodních lodí. Již od dětství byl vychováván jako námořník. Byl členem admirality Álvara de Bazán y Guzmán.

V průběhu let 1574-85 bojoval proti vlámským povstalcům.

V roce 1583 byl velitelem flotily, která střežila Atlantické pobřeží. Poté se podílel na plánování, organizaci a výstavbě Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz don Álvaro de Bazán y Guzmán marqués Santa Cruz de Mudela.

V roce 1587 však byla část Armady v Cádizu napadena a zničena, viz sir Francis Drake.

9.2.1588 velkoadmirál Álvaro de Bazán zemřel a byl nahrazen Alonsem Pérezem de Guzmánem vévodou Medina-Sidonia.

Don Martín de Bertendona byl ustanoven admirálem šesté eskadry z Levanta (Itálie) ve flotile Felicissima Armada na lodi LA REGAZONA (RAGUSANA).

Už s předstihem poukazoval na slabiny španělské námořní taktiky čtvercových formací a schopnost Angličanů nenechat si vnutit španělský způsob boje muže proti muži po zahákování lodi.

V červenci 1588 vyplula z Lisabonu a z La Coruña spojená portugalsko-španělská Felicissima Armada, viz sir John Hawkins.

Cílem invaze v Anglii bylo zajmout královnu, vysoké státní úředníky a změnit politický systém.

V noci 7.8.1588 v Calais na Armadu zaútočilo několik branderů a podařilo se jim potopit pět lodí a tím rozbít formaci Španělů. Jednotlivé španělské lodě už byly snadnou kořistí pro flotily Frobishera a Nassaua. Během bojů byla jeho loď poškozena. Dnes je tato bitva známá jako bitva u Gravelines.

Don Martín de Bertendona se po návratu do La Coruña zotavoval. Poškozená loď byla rozebrána.

V roce 1589 vyplula do Španělska flotila English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa). Flotile velel admirál sir Francis Drake a vojákům generál John Norreys. Připojila se k nim flotila Antónia Prior z Crato vyhnaného z Portugalska, jehož vláda byla ukončena před sedmi lety. Anglická flotila čítala šest válečných galeon, šedesát obchodních ozbrojených lodí a dvacet velkých člunů. K nim se připojilo šedesát malých obchodních ozbrojených lodí Holanďanů. Celá flotila tak měla kolem 5000 námořníků a přes 18000 vojáků. Cílem bylo s částí flotily dobýt La Coruña a s částí Lisabon.

Španělskou obranu La Coruña organizoval zástupce starosty Juan Pacheco de Toledo markýz z Cerralbo. K dispozici měl několik set mušketýrů Alvara Troncoso a 4000 vojáků. Dále tři galeony, jednu karaku a dvě galéry s 1500 námořníky pod velením admirála dona Martína de Bertendona. Angličanům se podařilo vylodit na břehu, odkud byli zatlačeni do moře. Bertendona lodě přemístil a dál Angličany ostřeloval. Angličané byli po několika hodinách boje na hlavu poraženi. Angličané ztratili několik lodí a Bertendona žádnou. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

Martín de Bertendona se nadále podílel na reorganizaci španělského loďstva jako velitel Levantské eskadry kotvící v Biskajském zálivu. V této funkci byl po zbytek života.

V září 1591 na lodi SAN BERNABÉ ve flotile admirála dona Alonso de Bazán u Azorského ostrůvku Flores po bitvě s Angličany zajal manovar REVENGE z flotily admirála lorda Thomase Howarda, 1.hraběte ze Suffolku, viz REVENGE.

V letech 1592-94 se podílel na intervenci v Brestu, zejména rozbití anglické blokády a dobytí pobřežních pevností, viz sir Martin Frobisher.

Od roku 1595 se podílel na přípravě nové 2. Armady proti Anglii. 2. Armada však byla v Cádizském zálivu (Golfo de Cádiz, 36°50′N 7°10′W) 30.června 1596 napadena anglo-holandská flotilou lordadmirála viz lord Charles Howard, 1. hrabě z Nottinghamu, o síle 150 lodí a 14 000 mužů. 2. Armada byla z větší části zničena a Cádiz byl 15.července 1596 dobyt.

V roce 1604 Španělsko uzavřelo s Anglií mír. O tři roky později don Martín de Bertendona y Goronda zemřel.

 

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE