Don Alonso de Bazán

Don Alonso de Bazán *1530?? - + červenec 1596. Španělský kapitán, admirál a vítěz nad English Armada.

Byl synem dona Álvaro de Bazán marqués del Viso z významného rodu námořníků de Bazán z Granady. Byl mladším bratrem dona Álvaro de Bazán y Guzmán marqués Santa Cruz de Mudela. Alonso byl ženat s Maria de Orellana.

V roce 1588 byl se svými námořními vojáky součástí invazního vojska ve Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invincible Armada, Grand Armada). Viz Juan Martínez de Recalde.

Po návratu do Španělska se stal velitelem obrany Lisabonu.

V roce 1589 vyplula do Španělska flotila English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa). Flotile velel admirál Francis Drake a vojákům generál John Norreys. Připojila se k nim flotila Antónia Prior z Crato vyhnaného z Portugalska, jehož vláda byla ukončena před sedmi lety. Flotila čítala šest válečných galeon, šedesát obchodních ozbrojených lodí a dvacet velkých člunů. K nim se připojilo šedesát malých obchodních ozbrojených lodí Holanďanů s celkem 5000 námořníky a více než 18000 vojáky. Cílem bylo dobýt Lisabon a La Coruña. Viz Sir Francis Drake.

K obraně Lisabonu bylo k dispozici dvacet sedm galér s 5200 námořníky admirálů Martina de Padilla y Manrique a dona Alonso de Bazán. Dále přes 5000 vojáků pod velením generála Pedro Henriquez de Azevedo a generála portugalských spojenců Teodósio II. de Braganza.

Anglická invaze byla na hlavu poražena. Čtyřicet lodí bylo potopeno či zajato, třicet šest lodí dezertovalo, mrtvých bylo 15000 a 5000 dezertovalo. Španělská a portugalská obrana měla jen 900 mrtvých včetně civilních obyvatel a beze ztrát na lodích.

V roce 1590 se podílel na obraně proti intervenci Angličanů v severní Francii, viz Martin Frobisher.

Byl pověřen velením eskortních flotil zlatých galeon plujících z Mexika. V září 1591 u Azorských ostrovů se jeho flotila 55 většinou dopravních lodí střetla s anglickou flotilou válečných lodí admirála sira Thomase Howarda. Angličané byli po krátkém boji zahnáni a přitom byl zajat manovar REVENGE, viz Sir Richard Grenville.

V roce 1594 admirál don Alonso de Bazán eskortoval zlaté galeony do Španělska. U Azor opět zvítězil nad anglickými piráty, tentokrát pod velením admirála George Clifford z Cumberlandu.

V roce 1595 se v Cádizu podílel na přípravách nové 2. Armady pro invazi do Anglie.

30.6.1596 však v Cádizském zálivu (Golfo de Cádiz, 36°50′N 7°10′W) překvapivě udeřila anglo-holandská flotila lordadmirála viz lord Charles Howard, 1. hrabě z Nottinghamu, o síle 150 lodí a 14 000 mužů.

Admirál don Alonso de Bazán pod velením velkoadmirála viz don Alonso Pérez de Guzmán vévoda z Medina-Sidonia měli pro obranu Cádizu jen 40 lodí s asi 5 000 muži. Cádiz byl 15.7.1596 Angličany dobyt. Španělé ztratili 36 lodí a kolem 4 000 mrtvých. Anglo-holandské ztráty činily 10 lodí a přes 2 000 mrtvých. Na základě toho musela být připravovaná španělská invaze do Anglie na čas odložena.

Admirál don Alonso de Bazán v této bitvě pravděpodobně padl.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 5. listopadu 2016

Prameny: viz ZDROJE