Lourenço de Almeida

Lourenço de Almeida *1480 - +březen 1508. Portugalský dobyvatel, velitel námořních vojsk a řádový rytíř Krista. Byl synem prvního portugalského místokrále v Indii dona Francisca de Almeida. Získal kolonii Cejlon (nyní Srí Lanka) v roce 1505 a založil zde osadu. Roku 1506 porazil arabské loďstvo u Cannanore. V roce 1508 byl zabit v námořní bitvě s egypstko-osmanskou flotilou u Chaul v Indickém oceánu.

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE