Francisco de Albuquerque

Francisco de Albuquerque též Albequerque *1450?? – +?.2.1504 Mosambik. Portugalský admirál, kapitán, rytíř Řádu sv. Jakuba z Compostelly a bratranec Afonso de Albuquerque.

Jako mladý námořní důstojník a voják se zúčastnil téměř všech výprav s viz Afonso de Albuquerque.

Po korunovaci portugalského krále Manuela I. byla do Indie 6.dubna 1503 vyslána Pátá armada. Flotila devíti lodí pod velením admirála Afonse de Albuquerque. Tam byl Francisco kapitán lodi RAINHA a velitel eskadry tří lodí s kapitány viz Nicolau Coelho a Pedro Vaz da Veiga.

 Po přistání v Cochinu byla zahájena výstavba historicky první evropské pevnosti v Asii Fort Manuel (Sant’Iago). Velitelem pevnosti v Cochinu byl jmenován Duarte Pacheco Pereira, viz týž. Byly navázány obchodní styky se sousedním královstvím Quilon. Tím byly zpevněny základy portugalských kolonií v Indii.

V polovině ledna 1504 Francisco de Albuquerque vyplul s nákladem koření na třech lodích zpět z Cochinu spolu s kapitány viz Nicolau Coelho a Fernão Rodrigues „Bardaças“. Albuquerque a Coelho utonuli v bouři s celými loděmi u pobřeží Mosambiku v únoru. Záchranná expedice byla zahájena až na konci roku 1505.

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE