Fernão Martins de Almada

Fernão Martins de Almada *1480 - +1510. Portugalský kapitán, voják a šlechtic královského dvora. Byl druhým synem Vasco da Almada a Isabely Mascarenhas.

Po korunovaci portugalského krále Manuela I. byla do Indie 6.dubna 1503 vyslána Pátá armada. Flotila devíti lodí pod velením admirála Afonse de Albuquerque. Tam byl Fernão jedním z kapitánů na lodi SÃO CRISTÓVÃO. Po přistání v Cochinu byla zahájena výstavba historicky první evropské pevnosti v Asii Fort Manuel (Sant’Iago). Velitelem pevnosti v Cochinu byl jmenován Duarte Pacheco Pereira. Byly navázány obchodní styky se sousedním královstvím Quilon. Tím byly zpevněny základy portugalských kolonií v Indii.

Počátkem ledna 1504 Fernão Martins de Almada vyplul s nákladem koření na třech lodích a zprávami o situaci pro krále zpět z Cochinu s kapitány viz António do Campo a Pero de Ataide „Inferno“.

U Mosambiku je zastihla bouře. Campo proplul, Ataide ztroskotal a většina posádky která se zachránila pomřela na tropické nemoci. Almada s poškozenou lodí přistál a později se zde setkal s Afonso de Albuquerque. 1.května 1504 společně vypluli. V atlantiku na rovníku bylo přes šedesát dní bezvětří a vyčerpáním zemřelo 130 mužů. Zachránila je portugalská otrokářská loď, která je doprovodila na Kapverdy. Do Lisabonu dopluli 16.záři 1504 pouze s osmnácti muži. Po té opustil námořnictvo.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE