Thörvald Eriksson

Thörvald Eriksson též Thørvaldr Eiríksson *972?? Island - +1001?? Newfoundland (Vinland). Viking, průzkumník, mořeplavec a křesťan.

Byl druhým synem Erika Rudého Thörvaldssona a Thjóthild (Thjöðildr). Bratr Leifa Erikssona.

V roce 992 po návratu Leifa z Vinlandu s naloženým snekkarem, připravil Thörvald s bratrem Thörsteinem svou výpravu do Vinlandu. Vypluli v předjaří roku 1001.

Při říčním průzkumu vnitrozemí došlo k napadení jeho lodi indiány (skrælingar) a Thörvald byl v boji zraněn. Bratr Thörstein plující za ním mu pomohl odrazit útok indiánů (skrælingarů). Při zpáteční cestě do osady však na následky zranění zemřel. Byl pochován ve Vinlandu.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

15. dubna 2014

Prameny: viz ZDROJE