Sir William Wynter

Sir William Wynter – nezaměňovat s Winter *1521 - +21.2.1589. Anglický kapitán a admirál.

Oženil se s Mary Langton a měli osm dětí, z toho dva námořníky Edwarda a Williama. Byl bratrem George a strýcem Johna Wyntera.

Od mládí byl cvičen u námořnictva. V r.1544 se podílel na dobytí skotského Edinburghu a Leithu, kde bylo použito dvě stě šedesát lodí.

Měl funkci strážce královského skladiště v Deptfordu.

V roce 1545 sloužil ve flotile v La Manche lorda Johna Dudleyho z Northumberlandu.

V roce 1547 společně s Edwardem Seymourem ze Somersetu se zúčastnil vítězné bitvy u Pinkie ve Skotsku.

V roce 1549 byla výprava do Guernsey a Jersey. Po návratu byl jmenován námořním inspektorem. V prosinci jako kapitán lodi MYNION zajal francouzskou MARY DE FÉCAMP s nákladem cukru. V roce 1550 převážel lodě z Portsmouthu do Gillinghamu.

V roce 1554 byl na několik měsíců vězněn v Toweru pro podezření ze vzpoury proti královně Marii I. V roce 1557 se stal doživotním zbrojířem v královském válečném námořnictvu.

22.5.1558 Wynter přivezl z Dunkerque do Doveru a pak do Portsmouthu lodě.

V prosinci 1559 byl vyslán s flotilou čtrnácti lodí na vlajkové lodi LYON do Skotska na pomoc protestantům proti katolíkům. Měl za úkol zabránit vylodění Francouzů. Tady se mu při blokádě podařilo v lednu 1560 zajmout dvě francouzské lodě s nákladem zbraní. Dále operoval z protestantských přístavů Dundee a St.Andrews. Kampaň ve Skotsku skončila v červenci 1560 evakuací Francouzů a katolických Skotů do Calais. Wynterova flotila zajišťovala tuto evakuaci.

V roce 1561 si koupil panství Lydney v Gloucestershire pro svou rezidenci.

V roce 1563 sloužil ve flotile u Le Havre k podpoře francouzských hugenotů.

V roce 1570 ho královna Alžběta I. pověřila doprovodem arcivévodkyně Anny Rakouské z Holandska do Španělska k jejímu sňatku s Filipem II. Španělským.

V roce 1571 se zúčastnil potlačení Desmondova povstání v Irsku. Tohoto tažení se zúčastnili i Francis Drake a Thomas Doughty. 12.8.1573 byl Wynter povýšen do šlechtického stavu.

V roce 1577 s bratrem Georgem vypravili loď ELIZABETH se synovcem a kapitánem Johnem (viz John Wynter) na cestu kolem světa s viceadmirálem Francisem Drakem.

V roce 1578 nebyl vybrán pro funkci pokladníka královského námořnictva, tím byl ustanoven sir John Hawkins. To vyústilo v jejich vzájemnou nevraživost.

V roce 1579 Wynter velel flotile při druhem irském Desmondově povstání. Při blokádě zajal několik lodí s papežským invazním vojskem, které pluly na pomoc katolickému povstání Irů. Dále se zúčastnil obléhání hradu Carrigafoyle.

V r.1580 velel flotile plující do La Rochelle.

V roce 1582 William Wynter ohlásil Johna Hawkinse pro jeho chyby v účtech a neplnění svých zákonných povinností. Komise složená z Williama Cecila, Francise Drakea a Francise Walsinghama shledala Hawkinse nevinným, účty v pořádku bez korupce a námořnictvo v perfektním stavu.

Koncem roku 1587 se začala příprava obrany Anglie před útokem španělské flotily.

V červenci 1588 lordadmirál lord Charles Howard obdržel zprávu, že vyplula z Lisabonu a La Coruña spojená portugalsko-španělská Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada), které velel velkoadmirál don Alonso Pérez de Guzmán, vévoda z Medina-Sidonia, na vlajkové galeoně SÃO MARTINHO (SAN MARTÍN). Viz Felicissima Armada.

Anglické zbrusu nové loďstvo bylo pod velením lordadmirála lorda Charlese Howarda, 1. hraběte z Nottinghamu, admirála sira Martina Frobishera, viceadmirála sira Francise Drakea a kontraadmirála sira Johna Hawkinse. Flotila 190 lodí byla rozdělena na osm eskader. Holandská flotila o síle 60 lodí byla pod velením admirála Justinuse van Nassau. Spojené anglo-holandské loďstvo celkem mělo kolem 20 000 mužů, z toho asi 10 000 námořních vojáků.

U Portlandu 2.srpna 1588 došlo ke střetu vlajkových lodí. Kapitán sir William Wynter na manovaru VANGUARD společně s ARK ROYAL, GOLDEN LION, TRIUMPH a VICTORY svedly dvouhodinový souboj s vlajkovou galeonou SAN MARTÍN, jenž vyvázla bez vážnějších škod.

Navrhl použití zápalných lodí – branderů. V noci 7.srpna 1588 u Calais na Armadu zaútočilo několik branderů a podařilo se jim potopit pět lodí a tím rozbít formaci Španělů. Další den byla svedena dnes známá vítězná bitva u Gravelines a Felicissima Armada chaoticky unikala do Severního moře. viz Juan Martínez de Recalde.

Sir William Wynter odešel do výslužby a zemřel v rodinném kruhu.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE